Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Đăng ngày 16 - 07 - 2015
100%

Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 (xem file đính kèm)

File đính kèm 

<

Tin mới nhất

Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm...(16/07/2015 5:33 CH)

2305 người đang online