Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2017

Đăng ngày 02 - 02 - 2017
100%

1. Sản xuất nông nghiệp 1.1 Kết quả sản xuất vụ đông Vụ đông 2016 - 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Tổng diện tích gieo trồng 50.357 ha, vượt 0,7% kế hoạch, tăng 2,6% so với vụ đông 2015 - 2016; trong đó, diện tích ngô 19.813 ha, đạt 99,1% kế hoạch, giảm 1,6%; diện tích khoai lang 4.104 ha, tăng 0,9%; diện tích lạc 1.484 ha, vượt 48,4% kế hoạch, tăng 1,1%; diện tích đậu tương 1.862 ha, đạt 62,1% kế hoạch, giảm 31,1%; diện tích rau các loại 18.399 ha, tăng 9,7%; diện tích ớt cay 1.848 ha, giảm 8,8%; diện tích cây thức ăn gia súc 2.134 ha, tăng 83,6%…

Tính đến ngày 15/01/2017, toàn tỉnh đã thu hoạch được 10.500 ha ngô, 948 ha đậu tương, 884 ha lạc, 1.345 ha khoai lang, 7.500 ha rau đậu các loại… Dự kiến năng suất ngô đạt 41 tạ/ha, đậu tương 14 tạ/ha, lạc 15 tạ/ha…     

1.2 Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hiện nay, bà con nông dân đang tích cực thu hoạch vụ đông, giải phóng đất, bảo vệ và tiếp tục chăm sóc trà mạ xuân sớm, xuân chính vụ; chuẩn bị cho gieo cấy lúa vụ chiêm xuân năm 2017. Tính đến ngày 19/01/2017, các địa phương trong tỉnh đã gieo 2.818 tấn lúa giống (lúa thuần 1.216 tấn, lúa lai 1.602 tấn), tương ứng 75.592 ha diện tích cấy. Diện tích lúa đã cấy 6.341 ha; trong đó, các huyện miền núi 4.071 ha, các huyện đồng bằng 710 ha, các huyện ven biển 1.560 ha. Thời tiết diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống rét và chăm sóc mạ đã gieo; tiếp tục gieo mạ trà chính vụ và chuẩn bị gieo mạ trà xuân muộn; đồng thời chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân.

Các nhà máy sản xuất chế biến đường đã thu hoạch được 640,1 nghìn tấn mía nguyên liệu; trong đó Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đã thu mua được 317 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan 231 nghìn tấn, Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống 92,1 nghìn tấn. Các nhà máy tinh bột sắn thu mua được 133,6 nghìn tấn; trong đó Nhà máy sắn Bá Thước thu mua được 38,5 nghìn tấn, Nhà máy tinh bột sắn Như Xuân thu mua được 40,1 nghìn tấn, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ngọc Lặc thu mua được 55 nghìn tấn.

1.3 Chăn nuôi

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thường xuyên nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tuy nhiên, vào thời điểm này khi Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 đã cận kề, nhưng giá bán thịt lợn hơi giảm mạnh, gây thất thiệt cho các hộ nuôi, đặc biệt là những hộ nuôi với quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại. Mùa đông năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp; các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm phòng chống dịch bệnh và rét cho gia súc, gia cầm nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Định Dậu 2017.

2. Thủy sản

Tháng Một, giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 2010 ước đạt 471,1 tỷ đồng, tăng 8,5% so tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 14.369 tấn, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác đạt 9.057 tấn, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 8,3% so với cùng kỳ (trong đó, khai thác xa bờ đạt 4.716 tấn, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ); sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 5.312 tấn, tăng 15,8% so với tháng trước và tăng 20,3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 19/12/2016, tại xã Hải Lộc huyện Hậu Lộc, xã Hoằng Trường huyện Hoằng Hóa đã xảy ra hiện tượng ngao nuôi chết hàng loạt. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Qua kiểm tra, xác minh tại xã Hải Lộc huyện Hậu Lộc, nhận định ban đầu cho thấy, ngao nuôi tại đây chết hàng loạt không phải do tác nhân vi khuẩn và vi rút gây ra, mà chủ yếu do nuôi với mật độ quá dày nên ngao gầy và yếu, dễ chết khi môi trường có biến động.   

3. Sản xuất công nghiệp

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nằm trọn trong tháng Một, các doanh nghiệp sản xuất chế biến đường nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất xi măng không tắt lò để nghỉ Tết, nhưng giảm sản lượng sản xuất. Tuy nhiên, năng lực sản xuất của ngành công nghiệp có thêm một số doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất kinh doanh cuối năm 2016, nên sản xuất công nghiệp tuy giảm so với tháng trước nhưng tăng so với tháng cùng kỳ. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2017 giảm 2,90% so tháng trước và tăng 5,83% so tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 4,56% so tháng trước và tăng 1,28% so tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,38% so với tháng trước và tăng 5,71% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 8,13% so tháng trước và tăng 12,13% so tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,14% so tháng trước và tăng 9,12% so tháng cùng kỳ.

4. Đầu tư và xây dựng

Tháng Một, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh so với cùng kỳ, do dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn cơ bản đã hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng, chuẩn bị chạy thử để chính thức vận hành thương mại trong quý III/2017. Mặt khác, các nhà thầu, doanh nghiệp xây lắp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nên vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh giảm so với tháng trước và giảm so với tháng cùng kỳ.

Dự ước tổng vốn đầu tư trên địa bàn tháng 01/2017 đạt 3.562,7 tỷ đồng (chưa tính vốn khu vực ngoài nhà nước), giảm 22,1% so tháng trước, giảm 55,0% so cùng kỳ; trong đó, các đơn vị địa phương quản lý 943,9 tỷ đồng, giảm 30,2% so tháng trước, giảm 11,4% so cùng kỳ; các đơn vị Trung ương quản lý 988,1 tỷ đồng, giảm 31,4% so tháng trước và giảm 11,0% so cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.630,7 tỷ đồng, giảm 8,5% so tháng trước và giảm 71,6% so cùng kỳ.

5. Vận tải

Tháng Một, các tuyến xe buýt, xe khách đảm bảo chuyến, tuyến phục vụ nhân dân đi lại dịp trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Dự ước tháng 01/2017, vận chuyển hàng hoá đạt 4,5 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 249,6 triệu tấn.km, tăng 2,7% về tấn và 0,7% về tấn.km so với tháng trước; tăng 9,1% về tấn và 3,9% về tấn.km so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 3,4 triệu người, luân chuyển hành khách 202 triệu người.km, tăng 14,6% về hành khách và 10,6% về hành khách.km so với tháng trước; tăng 25,5% về hành khách và 28,4% về hành khách.km so với cùng kỳ.

Bốc xếp qua cảng tháng 01/2017, ước đạt 617 nghìn tấn, bằng 80,4% so tháng trước, tăng 15,4% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 585 nghìn tấn, bằng 79,5% so với tháng trước, tăng 16,8% so cùng kỳ; cảng Lễ Môn 32 nghìn tấn, bằng 99,6% so tháng trước, giảm 0,5% so cùng kỳ. 

6. Thương mại, dịch vụ và giá cả

6.1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 01/2017 ước đạt 7.242 tỷ đồng, tăng 15,0% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ, trong đó kinh tế Nhà nước 126 tỷ đồng, giảm 8,5% so với tháng trước, giảm 25,1% so cùng kỳ; kinh tế tập thể 4,5 tỷ đồng, tăng 0,6% và  tăng 9,7%; kinh tế cá thể 4.129 tỷ đồng, tăng 14,9% và tăng 23,4%; kinh tế tư nhân 2.956 tỷ đồng, tăng 16,3% và tăng 29,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 25,3 tỷ đồng, tăng 17,3% so với tháng trước và bằng 63,1% so với cùng kỳ. Trong các ngành kinh doanh, thương nghiệp tăng 17,2% và tăng 24,7%; khách sạn nhà hàng tăng 2,3% và tăng 18,6%; du lịch lữ hành giảm 2,6% và tăng 20,0%; dịch vụ tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 19,0% so với cùng kỳ.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngành Công Thương và các đơn vị chuẩn bị lượng hàng hoá với tổng giá trị 2.659 tỷ đồng phục vụ nhân dân đón Tết như: Công ty CP Lương thực Thanh Hóa dự trữ 25,7 tỷ đồng; Công ty CP Bia Thanh Hóa sản xuất, dự trữ 84,4 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại Miền núi Thanh Hóa dự trữ 120 tỷ đồng; Công ty TNHH EB Thanh Hóa (siêu thị Big C) dự trữ 43 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Coopmart Thanh Hóa dự trữ 32,4 tỷ đồng; Công ty CP Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hóa dự trữ 16,2 tỷ đồng; Công ty CP Mía đường Lam Sơn dự trữ 186 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Thanh Hóa dự trữ 950 tỷ đồng; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa dự trữ 306 tỷ đồng... Các đơn vị đã chuẩn bị đủ lượng hàng hoá, đảm bảo chất lượng, ổn định giá cả phục vụ nhân dân đón Tết.

Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ, buôn bán rượu ngoại và thuốc lá ngoại nhập lậu trong dịp Tết; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra chặt chẽ việc giết mổ, chế biến và lưu thông gia súc, gia cầm theo các quy định hiện hành về kiểm dịch thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt các mặt hàng cấm kinh doanh, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực; kiên quyết đấu tranh các hành vi trục lợi gây sốt giá, ép giá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo ổn định thị trường, giá cả phục vụ tốt nhất nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

6.2 Hoạt động khách sạn - du lịch lữ hành

Tháng Một, số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 476,8 nghìn lượt khách, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 15,2% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 791 nghìn ngày khách, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 17,0% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 8.316 triệu đồng, giảm 2,6% so tháng trước, tăng 20,0% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 4.003 lượt khách, giảm 4,1% so tháng trước, tăng 17,3% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 12.002 ngày khách, giảm 3,5% so tháng trước, tăng 18,0% so với cùng kỳ.

6.3 Giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2016 tăng 1,36% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa, có sáu nhóm hàng hóa giá cả tăng (nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,61%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,20%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,73%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 62,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,31%). Hai nhóm hàng hóa giá cả ổn định không tăng (nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục).

Ba nhóm hàng hóa giá cả giảm (nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,16%, trong đó nhóm lương thực tăng 1,04%, nhóm thực phẩm giảm 2,05%; nhóm giao thông giảm 0,76%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,66%).

Thực hiện Công văn số 9033/BYT-KH-TC ngày 21/12/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, thành phố. Thanh Hóa là một trong 4 tỉnh thực hiện theo công văn trên của Bộ Y tế từ ngày 21/12/2016, nên chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2016 của nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 62,09% so với tháng trước. 

Chỉ số giá vàng tháng 12/2016 giảm 3,86% so với tháng trước, tăng 11,59% so với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 1,59% so với tháng trước, tăng 0,97% so với cùng kỳ.

Năm 2016, do giá lương thực, thực phẩm, xăng dầu tương đối ổn định, nên chỉ số giá tiêu dùng các tháng có sự biến động như sau: có chín tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng từ 0,02 đến 1,36% so với tháng trước là tháng 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12; ba tháng còn lại chỉ số giá tiêu dùng giảm từ 0,04 đến 0,16% so với tháng trước là tháng 1, 7, 8. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2016 tăng 3,70% so cùng kỳ, bình quân 12 tháng năm 2016 tăng 2,19% so với cùng kỳ, đây là mức tăng giá thấp trong bảy năm qua (năm 2010 tăng 8,56%; 2011 tăng 16,39%; 2012 tăng 8,24%; 2013 tăng 10,74%; 2014 tăng 3,71%; 2015 tăng 0,43%).

7. Tài chính - ngân sách

Tháng 01/2017, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 0,6% so cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất tăng 20,6% so cùng kỳ; chi ngân sách địa phương ước đạt 2.181,7 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 34,2%; chi thường xuyên tăng 18,5% so cùng kỳ.

8. Các vấn đề xã hội

8.1 Đời sống dân cư

Đời sống nhân trong tỉnh cơ bản ổn định; toàn tỉnh không phát sinh hộ thiếu đói. Tuy nhiên, để tình trạng thiếu đói không xảy ra ở khu vực miền núi, đặc biệt là các huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và những tháng giáp hạt tiếp theo; ngày 09/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc phân bổ hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo ở các thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực thuộc Chương trình 30a, năm 2017; theo đó, thời gian hỗ trợ gạo là 5 tháng đối với các thôn, bản biên giới thuộc 5 huyện nghèo: Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh và Mường Lát; số hộ được hỗ trợ gạo là 2.989 hộ tương ứng với 14.890 nhân khẩu; mức hỗ trợ gạo là 15 kg/người/tháng; tổng số gạo hỗ trợ là 1.116.750 kg. 

Giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng bị thiên tai để có phương án cứu trợ kịp thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói trong dịp Tết; cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã và đang hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn như: 
- Tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, toàn tỉnh có 102.602 đối tượng được hưởng với số tiền là 20.991 triệu đồng ở 2 mức: Mức 400 nghìn đồng cho 2.353 đối tượng, với số tiền 941,2 triệu đồng; mức 200 nghìn đồng cho 100.249 đối tượng, với số tiền 20.049,8 triệu đồng.
- Tặng quà bằng hiện vật cho các đối tượng có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu cho 102.602 đối tượng, với tổng số tiền 12.312,24 triệu đồng; mỗi suất quà trị giá 120 nghìn đồng.
- Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, toàn tỉnh có 20 người nghèo và 10 người có uy tín thuộc vùng dân tộc miền núi được nhận quà hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc, với mức hỗ trợ bình quân 500 nghìn đồng/người, tổng số tiền hỗ trợ là 15 triệu đồng. Ban Dân tộc đã trực tiếp trao quà tết đến tận tay 20 người nghèo và 10 người có uy tín.
- Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động giúp đỡ người nghèo; phối hợp với các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trích “Quỹ vì người nghèo” 480 triệu đồng cùng với 50 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 1.060 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn tại 12 huyện, thị xã, thành phố; trích từ “Quỹ cứu trợ” 475 triệu đồng tặng 950 suất quà cho hộ chính sách, hộ nghèo ở 11 huyện miền núi và 6 huyện ven biển thường xuyên bị thiên tai. Vận động các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp tham gia chương trình “Tết vì người nghèo”, tính đến ngày 16/01/2017 đã tặng 2.700 suất quà trị giá 1.350 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

Những hoạt động hướng về người nghèo, gia đình chính sách đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng ngày càng phát huy và có sức lan tỏa sâu rộng; bằng nhiều việc làm thiết thực, toàn xã hội đang chung tay góp sức chăm lo để mọi người, mọi nhà đều đón Tết no đủ.

8.2 Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:
- Doanh nghiệp Nhà nước: Bình quân 3.213 nghìn đồng/người, cao nhất 36.000 nghìn đồng/người, thấp nhất 800 nghìn đồng người;
- Công ty cổ phần có vốn Nhà nước: Bình quân 3.881 nghìn đồng/người, cao nhất 43.700 nghìn đồng/người, thấp nhất 350 nghìn đồng người;
- Doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Bình quân 3.622 nghìn đồng/người, cao nhất 38.000 nghìn đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng người;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Bình quân 3.093 nghìn đồng/người, cao nhất 52.750 nghìn đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng người.

8.3 Y tế

Tháng Một, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác khám chữa bệnh được duy trì, chất lượng từng bước được nâng lên, bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, nên một số bệnh nhỏ lẻ vẫn phát sinh, tính đến ngày 08/01 có: 9 người mắc chân tay miệng, 1 người mắc sởi, 2 người mắc sốt xuất huyết… Ngành Y tế cần chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cách phòng chống dịch để người dân tự bảo vệ sức khỏe. 

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngành Y tế cần tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống; chú trọng các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, hóa chất, cơ số thuốc để xử lý kịp thời và hiệu quả khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

8.4 Giáo dục

Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh có 140 giáo viên tiêu biểu thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố tham gia hội thi; trải qua 3 vòng thi, 121 giáo viên mầm non đã được Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng công nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non, 10 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2016 được tổ chức tại Thanh Hóa và Nghệ An; Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 45 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2016.  

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh các trường từ Mầm non đến THPT, TTGDTX trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2016 từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

8.5 Văn hoá - Thể dục thể thao

Ngành Văn hoá - Thông tin tích cực chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, thông qua các hoạt động này, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Báo Văn hóa và Đời sống, trang Thông tin điện tử, băng zôn, pano, khẩu hiệu... Tuyên truyền các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017 phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nổi bật diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như:
- Đêm 01/01/2017 (tức ngày 4 tháng chạp năm Bính Thân), tại tiền sảnh Nhà hát Lam Sơn, tổ chức Chương trình nghệ thuật "Chào Năm mới 2017" với chủ đề "Tình đất quê hương". 
- Ngày 22/01/2017 (tức ngày 25 tháng chạp năm Bính Thân), tại Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm sách, báo, hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Hội Báo Xuân - Xuân Đinh Dậu 2017 và khai mạc "Lễ hội thư pháp".
- Đêm giao thừa, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia; trung tâm huyện Ngọc Lặc, trung tâm thị xã Bỉm Sơn, trung tâm thị xã Sầm Sơn tổ chức Chương trình văn hóa, văn nghệ đón giao thừa.
- Từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, tổ chức múa Lân - Sư - Rồng, thi đấu cờ tướng, cờ người, bóng đá, biểu diễn Vovinam, cờ hội, trống hội tại các địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, Tượng đài Lê Lợi, Thái miếu nhà Lê, sân bóng đá Hội An, thành phố Thanh Hóa.
- Ngày 31/01/2017 (tức mùng 4 Tết Đinh Dậu), tại Thư viện tỉnh, tổ chức Lễ hội Thư pháp và tặng chữ đầu xuân 2017.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" thu hút 1.295.000 người tham gia thường xuyên, chiếm 37% dân số; 247.828 hộ đạt gia đình thể thao, chiếm 27% tổng số hộ; toàn tỉnh hiện có 3.300 câu lạc bộ TDTT. Tính đến 31/12/2016, các vận động viên Thanh Hóa tham gia thi đấu 117 giải quốc gia, quốc tế, đạt 721 huy chương các loại, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2015, gồm: 252 HCV, 205 HCB, 264 HCĐ. Đội Bóng chuyền Tiến Nông tham gia thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2016, xếp thứ 4/10 đội mạnh toàn quốc; Đội bóng đá FLC Thanh Hóa tham gia giải Vô địch quốc gia Toyota V.League 2017, sau 3 vòng đấu được 9 điểm xếp thứ Nhất trên tổng số 14 đội.

8.4 Môi trường; cháy, nổ

Môi trường: Tháng 12/2016, các ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm về môi trường (Triệu Sơn 2 vụ; Bá Thước 1 vụ, Thọ Xuân 1 vụ), phạt vi phạm 133 triệu đồng.
Cháy, nổ: Tháng 12/2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy (TP Thanh Hoá 7 vụ; Thọ Xuân 3 vụ; Ngọc Lặc 2 vụ; TX Bỉm Sơn, Tĩnh Gia, Nga Sơn, Hoằng Hóa mỗi địa phương 1 vụ), tổng giá trị thiệt hại ước tính 368 triệu đồng.

8.5 An toàn giao thông

Tháng 12/2016, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, giảm 16,6% so với cùng kỳ; làm chết 11 người, giảm 42,0% so với cùng kỳ; bị thương 37 người, tăng 19,0% so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu do các phương tiện vi phạm phần đường, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, vượt sai quy định. Tính chung cả năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 561 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 171 người chết và 474 người bị thương (giảm 4,8% về số vụ, giảm 4,5% về số người chết, giảm 2,3% về số người bị thương so với cùng kỳ).

Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xe ô tô chạy quá tốc độ, xe chạy sai phần đường qui định, xe quá khổ quá tải, xe trở quá người theo qui định... qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 6.005 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 501 phương tiện các loại, tổng số tiền phạt vi phạm thu được 7.964,5 tỷ đồng.

Tóm lại, Tháng Một, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, tham gia sản xuất kinh doanh, chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nên nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, doanh thu vận tải, giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu... Tuy nhiên, vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình đạt thấp so với cùng kỳ năm trước, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp Tết. Các ngành, các cấp cần phối hợp với các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017./.

Số liệu BC KT-XH thang 01-2017

 

 

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 03 năm 2018(29/03/2018 8:05 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Thanh Hóa quý I năm 2018(29/03/2018 7:48 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 02 năm 2018(27/02/2018 8:20 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2018(27/02/2018 8:00 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 01 năm 2018(29/01/2018 10:21 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018(29/01/2018 9:59 SA)

512 người đang online