Kết quả tổng hợp sơ bộ Điều tra lao động việc làm 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 23 - 06 - 2017
100%

Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2017 thực hiện theo Quyết định số 719/QĐ-TCTK ngày 24/10/2016 của Tổng Cục Thống kê, nhằm thu thập các thông tin hàng quý, năm về số lượng và chất lượng lực lượng lao động chung cả nước, của các vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo phương án, cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước và sử dụng loại điều tra chọn mẫu. Dàn mẫu của Thanh Hoá do Trung ương chọn từ danh sách các địa bàn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, gồm 72 địa bàn của 26 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Quan Sơn không có địa bàn điều tra), trong đó có 15 địa bàn thuộc khu vực thành thị.

Mẫu của cuộc điều tra là mẫu phân tầng 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Các địa bàn được chọn trong danh sách điều tra dân số và nhà ở  giữa kỳ 2014;

Giai đoạn 2: Tại mỗi địa bàn mẫu được chọn ở giai đoạn 1, Cục thống kê Thanh Hóa phân chia danh sách hộ thành 2 nhóm tương ứng với 2 phần nửa trên và nửa dưới bảng kê.

Sau đó mỗi nhóm, chọn ra 15 hộ theo phương pháp chọn hệ thống dựa theo phần mềm do Tổng cục Thống kê đã cung cấp. Hộ mẫu trong từng nhóm được thu thập thông tin trong từng tháng điều tra theo cơ chế luân phiên. Mỗi nhóm địa bàn được chọn vào mẫu tối đa 2 lần trong 1 năm. Với cách chọn này mỗi tháng Thanh Hoá thực hiện điều tra 360 hộ của 24 địa bàn. 

Để thực hiện đúng quy trình cuộc điều tra đã được quy định trong phương án và nâng cao chất lượng thông tin thu thập được, Cục Thống kê Thanh Hoá đã chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thống kê thực hiện rà soát sơ đồ bảng kê các địa bàn điều tra và thực hiện chọn mẫu theo đúng phương án; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho 30 điều tra viên, 26 tổ trưởng điều tra và 5 giám sát viên trong 2 ngày.

Hàng tháng lực lượng điều tra đã đến các hộ được chọn điều tra phỏng vấn chủ hộ và các thành viên trong hộ để ghi phiếu điều tra, công tác giám sát, phúc tra đánh giá kết quả điều tra viên thu thập thông tin ghi phiếu được quan tâm và tiến hành thường xuyên ở tất cả các tháng trong năm 2017, đến nay đã điều tra 2161 hộ của 144 địa bàn.

Kết quả tổng hợp sơ bộ 6 tháng đầu năm 2017 (tổng hợp từ mẫu điều tra chưa suy rộng):

Tỷ lệ thất nghiệp sáu tháng năm 2017 là 0,57% giảm 0,55%, khu vực thành thị 1,57%, giảm 1,18%; khu vực nông thôn 0,35%, giảm 0,05% so với kết quả ĐT sáu tháng năm 2016;

Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trong số người có việc làm giảm khá, ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Tỷ lệ thiếu việc làm sáu tháng đầu năm 2017 là 3,67% so với cùng kỳ 2016 giảm 2,69% (khu vực thành  thị 3,06%, giảm 1,93% và  khu vực nông thôn 3,8%, giảm 2,56%).

Sáu tháng đầu năm 2017 lao động đang làm việc có sự chuyển dịch từ khu vực I sang khu vực II và III. Nguyên nhân là do lao động từ nông thôn lên thành thị kiếm việc làm phụ giúp gia đình (làm thợ xây, lao động tự do, công nhân…); thu hút lao động khu vực biển trong mùa hè (Biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa,…):

Lao động đang làm việc ngành nông nghiệp chiếm 37,3%, với mức thu nhập bình quân là 358,9 nghìn đồng/người/tháng;

Lao động làm việc trong ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 31,9%, mức thu nhập nhập bình quân là 942,1 nghìn đồng/người/tháng;

Lao động làm việc trong ngành dịch vụ chiếm 30,8%, mức thu nhập bình quân là 1.010,4 nghìn đồng/người/tháng.

 

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 06 năm 2018(29/06/2018 3:57 CH)

Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2018(29/06/2018 2:54 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 05 năm 2018(29/05/2018 9:55 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018(29/05/2018 9:37 SA)

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2018(29/05/2018 9:25 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 04 năm 2018(03/05/2018 7:36 SA)

1486 người đang online