Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa chín tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 29 - 09 - 2017
100%

Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự phục hồi từ các nền kinh tế lớn, nhưng tốc độ còn chậm và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường về thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách quốc tế. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả nổi bật về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp vẫn đang là những thách thức trong phát triển kinh tế.

Trước tình hình đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Kết quả các ngành, lĩnh vực trong chín tháng đầu năm như sau:

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1 Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Vụ thu mùa năm 2017, đầu vụ gieo trồng thời tiết tương đối thuận lợi; tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2, tại nhiều địa phương trong tỉnh, lúa bị ngập úng; ngô, mía bị đổ gãy; rau màu bị hư hại; đồng thời, do mưa nhiều nên phát sinh nhiều sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn chín, thu hoạch (diện tích lúa đã chín khoảng 33 nghìn ha, diện tích lúa đã thu hoạch 25.092/128.259 ha, đạt 19,6%); vì vậy, trước diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, sức gió mạnh kèm theo mưa rất lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cao (cấp 4) của bão số 10; để bảo vệ kết quả sản xuất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra nói chung và lĩnh vực trồng trọt nói riêng; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thu hoạch diện tích lúa và cây trồng vụ thu mùa đã chín từ 75% trở lên, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Từ những yếu tố tác động bất lợi đến vụ thu mùa năm nay nói trên, dự kiến năng suất nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa giảm so với vụ thu mùa năm 2016. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh 166,8 nghìn ha, đạt 97,6% kế hoạch, giảm 1,7% so với cùng kỳ; trong đó: diện tích lúa 128,3 nghìn ha, vượt 3,4% kế hoạch, giảm 1,7% so với cùng kỳ; diện tích ngô 15.155 ha, đạt 81,9% kế hoạch, giảm 3,9% so cùng kỳ. Dự kiến năng suất lúa mùa đạt khoảng 53 tạ/ha, đạt 99,1% kế hoạch, giảm 1,3% so cùng kỳ (giảm 0,7 tạ/ha); năng suất ngô 40,6 tạ/ha, bằng 95,2% kế hoạch và tăng 0,2% so cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt 741,3 nghìn tấn, vượt 1,5% kế hoạch và giảm 3,2% so với vụ mùa năm 2016.

Cả năm 2017, toàn tỉnh gieo trồng cây hàng năm đạt 429,4 nghìn ha, đạt 98,0% kế hoạch, giảm 1,3% so với cùng kỳ; trong đó vụ đông 50,4 nghìn ha, vượt 0,7% và tăng 2,6%; vụ chiêm xuân 212,2 nghìn ha, đạt 97,8% và giảm 1,9%. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm dự kiến 1.700 nghìn tấn, vượt 4,2% so kế hoạch và giảm 1,3% so với năm 2016.

b. Chăn nuôi

Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thường xuyên; chín tháng đầu năm, toàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm; nên nhìn chung, đàn gia súc, gia cầm ổn định và phát triển. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, giá thịt lợn hơi giảm mạnh, gây thất thiệt nặng cho các đối tượng nuôi; nên nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ mới đầu tư chăn nuôi quy mô lớn (trang trại, gia trại) không đủ vốn để duy trì, phải bỏ trống chuồng và không tiếp tục chăn nuôi, nên đàn lợn giảm so với cùng kỳ. Kết quả tổng hợp suy rộng điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2017 như sau: Tại thời điểm 01/7/2017, toàn tỉnh có: 198,6 nghìn con trâu, tăng 0,3% so với thời điểm 01/7/2016, tăng 2,8% so với thời điểm 01/4/2017; 246,2 nghìn con bò, tăng 4,1% so với thời điểm 01/7/2016, tăng 1,4% so với thời điểm 01/4/2017; 809,5 nghìn con lợn, giảm 12,1% so với thời điểm 01/7/2016 và giảm 1,9% so với thời điểm 01/4/2017; 19,0 triệu con gia cầm, tăng 1,1 % so với thời điểm 01/7/2016 và tăng 16,6% so với thời điểm 01/4/2017.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng chín tháng đầu năm 2017 ước đạt 166,6 nghìn tấn, đạt 74,0% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ (riêng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 104 nghìn tấn, đạt 68% kế hoạch, giảm 0,5%); sản lượng gia cầm giết bán thịt 31,8 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

1.2 Lâm nghiệp

Chín tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các ngành chức năng, sự cố gắng của các chủ dự án, hộ lâm nghiệp, nên kết quả sản xuất lâm nghiệp tăng khá so cùng kỳ. Dự ước, chín tháng đầu năm 2017, diện tích trồng rừng tập trung 9.950 ha, đạt 99,5% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán 1,73 triệu cây, giảm 1,4%; diện tích rừng được chăm sóc 42,6 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 3,7%... Khai thác lâm sản: Gỗ 391,9 nghìn m3, đạt 73,9% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ; tre luồng 40,5 triệu cây, đạt 82,6% và tăng 5,1%; nguyên liệu giấy 57,4 nghìn tấn, đạt 79,7% và tăng 3,2% so với cùng kỳ…

Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, các ngành chức năng luôn phối hợp với các địa phương và ban quản lý dự án tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, khô hanh kéo dài làm khô nỏ vật liệu cháy, nên chín tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ cháy rừng, với diện tích cháy 1,6 ha rừng trồng.     

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Chín tháng đầu năm không xảy ra các vụ chặt phá rừng với quy mô lớn; tuy nhiên, do địa bàn rộng; một số khu vực giáp ranh với các tỉnh và nước bạn Lào địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế nghèo nàn; nên vẫn xảy ra các vụ chặt phá rừng nhỏ lẻ.    

1.3 Thủy sản

Chín tháng đầu năm 2017, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc khai thác, đánh bắt thuỷ sản; mặt khác, ngư dân đã đầu tư nâng cấp, đóng mới, thay mới và cải hoán nhiều tàu thuyền có công suất lớn, phục vụ cho việc đánh bắt xa bờ; nên kết quả sản xuất thuỷ sản tăng so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt 118,6 nghìn tấn, đạt 75,1% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 38,3 nghìn tấn tăng 1,3%; sản lượng khai thác 80,3 nghìn tấn, tăng 7,7%, riêng khai thác xa bờ 37,1 nghìn tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ.  

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến nay, đã có 36 tàu đóng mới được hạ thủy (gồm 21 tàu vỏ thép, 15 tàu vỏ gỗ) và 7 tàu đang đóng. 

Theo kết quả điều tra thuỷ sản thời điểm 01/5/2017, toàn tỉnh có 7.001 tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản, với tổng công suất 488,9 nghìn CV; so với cùng kỳ giảm 3,7% về số tàu (giảm 266 tàu), tăng 18,9% về công suất; trong đó, tàu xa bờ (từ 90 CV trở lên) có 1.531 tàu, với tổng công suất 354,9 nghìn CV; so với cùng kỳ tăng 14,4% về số tàu (tăng 193 tàu), tăng 26,9% về công suất; tàu dịch vụ hậu cần có 129 tàu, với tổng công suất 55,3 nghìn CV; so với cùng kỳ giảm 25,9% về số tàu (giảm 45 tàu), giảm 6,0% về công suất.

2. Sản xuất công nghiệp

Chín tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp tương đối ổn định; năng lực sản xuất của ngành công nghiệp do có thêm một số doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất kinh doanh cuối năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, nên sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh tăng so với chín tháng đầu năm 2016. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành chín tháng đầu năm 2017 tăng 9,32% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 2,21%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,60%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 6,51%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,25% so cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 14,48%; sản xuất trang phục tăng 13,77%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 11,67%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,01%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 6,51%. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chín tháng đầu năm 2017 tăng 38,01% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 48,90%; sản xuất trang phục tăng 42,30%; sản xuất đồ uống tăng 34,18%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 21,27%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ chín tháng đầu năm giảm như: Sản xuất xe có động cơ tăng 3,43%; in và sao chép bản ghi các loại giảm 5,41%.

Chỉ số tồn kho tháng 9/2017 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,21% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so với tháng trước là: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 23,65%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 22,89%; sản xuất đồ uống giảm 21,99%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 9,00%... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng so với tháng trước là: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11,30%; sản xuất xe có động cơ tăng 2,85%; sản xuất trang phục tăng 2,94%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 0,27%...

Chỉ số sử dụng lao động chín tháng đầu năm của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 22,02% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,73%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 40,06%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,71%. Một số ngành có chỉ số sử dụng lao động chín tháng đầu năm tăng gồm: Sản xuất trang phục tăng 47,04%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 29,53%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,93%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 14,07%; sản xuất đồ uống tăng 11,43%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 12,45%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 13,05%. Một số ngành có chỉ số sử dụng lao động chín tháng đầu năm giảm gồm: khai khoáng khác giảm 9,63%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế) giảm 21,31%; sản xuất xuất kim loại giảm 63,60%...          

3. Hoạt động của doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, chín tháng đầu năm 2017 thành lập mới 1.667 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 11.095 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 54% về số doanh nghiệp và tăng 63% về vốn đăng ký.

4. Hoạt động dịch vụ

4.1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

Chín tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 60.530 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ (chưa loại trừ yếu tố giá). Trong đó, kinh tế Nhà nước 1.180 tỷ đồng, giảm 23,4%; kinh tế tập thể 39,8 tỷ đồng, tăng 3,6%; kinh tế cá thể 35.093 tỷ đồng, tăng 15,4%; kinh tế tư nhân 23.998 tỷ đồng, tăng 16,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 218 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ. Trong các ngành kinh doanh, thương nghiệp tăng 13,9%; khách sạn nhà hàng tăng 17,3%; du lịch lữ hành tăng 21,8%; dịch vụ tăng 18,4% so với cùng kỳ. 

Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn bán hàng lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Tháng 8/2017, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành đã kiểm tra 456 vụ, xử lý 394 vụ, trong đó 106 vụ vi phạm về giá, 6 vụ buôn lậu hàng cấm, 44 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính thu được 1.330 triệu đồng.

4.2 Hoạt động khách sạn - du lịch lữ hành

Chín tháng đầu năm 2017, ước tính số lượt khách khách sạn phục vụ đạt 4.496 nghìn lượt khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 7.393 nghìn ngày khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 80,2 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 39.498 lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 123.045 ngày khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

4.3 Vận tải hành khách và hàng hóa

Dự ước chín tháng đầu năm 2017, vận chuyển hàng hoá ước đạt 38,0 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 2.051,7 triệu tấn.km, tăng 7,8% về vận chuyển, tăng 2,2% về luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 30,5 triệu người, luân chuyển hành khách 1.833,9 triệu người.km, tăng 9,9% về vận chuyển, tăng 13,0% về luân chuyển so với cùng kỳ; bốc xếp qua cảng đạt 7.666 nghìn tấn, tăng 79,4% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 7.409 nghìn tấn, tăng 85,7%; cảng Lễ Môn 257 nghìn tấn, giảm 9,2% so cùng kỳ. 

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa và Công ty Vietravel tổ chức Lễ khai trương đường bay Quốc tế Thọ Xuân - Bangkok. Đường bay mới mở ra cơ hội phát huy tiềm năng khai thác du lịch quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Đường bay Thanh Hóa - Bangkok đưa vào khai thác 04 chuyến bay (8 lượt bay) quốc tế vận chuyển hành khách du lịch đi đến giữa Thanh Hóa - Bangkok từ ngày 28/7 đến ngày 30/8/2017.

4.4 Bưu chính viễn thông

Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 2,73 triệu thuê bao điện thoại, giảm 4,2% so với cùng kỳ; 917 nghìn thuê bao internet, tăng 15,3% so với cùng kỳ (trong đó, số thuê bao internet phát triển mới 268,1 nghìn thuê bao, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ).

II. ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

1. Xây dựng, đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư công năm 2017 được UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết sớm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp như: Dự án đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Dự án đường ven biển (đoạn nối đường 513 với đường ven biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An), Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa một số huyện; Dự án nâng cấp Quốc lộ 47 đoạn từ km 0 - km 31+260; Dự án Đại lộ Nam Sông Mã; Dự án nạo vét Sông Lạch Trường… Mặt khác, chín tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ. Vì vậy, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh chín tháng đầu năm 2017 đối với nguồn vốn Nhà nước thuộc Trung ương và địa phương quản lý và vốn của khu vực ngoài Nhà nước tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chín tháng đầu năm 2017 giảm mạnh so với cùng kỳ, do Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn cơ bản đã hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng, chuẩn bị chạy thử. Dự ước chín tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 69.528,5 nghìn tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch, giảm 22,3% so với cùng kỳ, trong đó các đơn vị địa phương quản lý 9.098,7 tỷ đồng, tăng 7,7%; các đơn vị trung ương quản lý 11.767,2 tỷ đồng, tăng 7,0%; vốn ngoài nhà nước 29.005,4 tỷ đồng, tăng 9,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 19.657,2 tỷ đồng, giảm 54,9% so với cùng kỳ. 

Các dự án lớn khởi công trong chín tháng đầu năm gồm: Dự án đường giao thông ven biển nối thành phố Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh, dự kiến thời gian thi công trong 4 năm.

Các dự án lớn hoàn thành trong chín tháng đầu năm có: Khai trương Trung tâm thể dục thể thao công nghệ cao Thanh Hóa Sun Sport Complex tại Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Tổ hợp công trình thể dục - thể thao - giải trí có tổng vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,2 ha với các khu vực riêng biệt phục vụ nhiều loại hình thể dục, thể thao như: tennis, bóng đá, bơi lội, gym… Dự kiến trong tháng 9/2017 sẽ hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng dự án đường giao thông từ cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; tuyến đường dài gần 66 km, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, được thực hiện theo hình thức xây dựng, chuyển giao (BT) có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 4.335 tỷ đồng.

Tối ngày 18/5/2017, tại Trung tâm hội nghị FLC Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Hội nghị  diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại Hội nghị này có 32 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến là 135.300 tỷ đồng, tương đương 6,1 tỷ USD, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo là 76.500 tỷ đồng; nông nghiệp là 12.000 tỷ đồng; du lịch là 22.800 tỷ đồng; y tế là 2.500 tỷ đồng và phát triển hạ tầng, đô thị là 21.500 tỷ đồng.

Chín tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (dự án FDI) đăng ký mới, với số vốn đăng ký là 3.054,5 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với số vốn tăng thêm 9,1 triệu USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 80 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 13.981 triệu USD, trong đó có 55 dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, 25 dự án đang triển khai thưc hiện.   

2. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Chín tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9.166 tỷ đồng, đạt 67,8% dự toán (chín tháng đầu năm 2016 đạt 76,4% dự toán năm), tăng 8,6% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 7.564 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán, giảm 2,9% so cùng kỳ. Các khoản thu chủ yếu giảm so cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương giảm 9,4%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương giảm 18,7%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng 43,7% so với cùng kỳ. Riêng thu từ tiền sử dụng đất tăng 42,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gấp 2,5 lần so cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 19.985  tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, tăng 7,0% so cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên đạt 76,2% dự toán; tăng 10,3% so cùng kỳ; chi khác  đạt 58,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ.

3. Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, các chính sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng của Chính phủ, đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp, bảo đảm nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách... Đến 30/9/2017, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) ước đạt 69.500 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2016; tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) ước đạt 85.500 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2016.

4. Giá tiêu dùng

4.1 Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2017 tăng 0,38% so với tháng trước, có sáu nhóm hàng hoá giá cả tăng gồm: nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; nhóm nhà ở điện, nước, chất đốt, VLXD tăng 2,76%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,84%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,22%; nhóm giao thông tăng 1,46%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,04%; bốn nhóm hàng hóa giá cả ổn định gồm: nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,52% (lương thực tăng 0,66%; thực phẩm giảm 0,96%). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2017 tăng 1,45% so với tháng 12 năm 2016 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng đầu năm 2017 tăng 2,70% so với bình quân cùng kỳ.

4.2 Chỉ số vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 9/2017 tăng 3,05% so với tháng trước, tăng 0,10% so với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,01% tháng trước, tăng 1,93% so với cùng kỳ.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Lao động, việc làm

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chín tháng đầu năm 2017 đã sắp xếp 50,1 nghìn lao động có việc làm mới, đạt 76,5% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ (trong đó lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 7.550 người, đạt 75,5% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ).

2. Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội

Chín tháng đầu năm 2017, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời; nhất là các chính sách ưu đãi, trợ giúp với các xã đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; một số cơ sở hạ tầng, kỹ thuật mới đưa vào sử dụng, khai thác; nên đời sống dân cư cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, mưa nhiều gây lũ ống, lũ quét xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh, làm thiệt hại về nhà cửa và hoa màu... nên một bộ phận dân cư, nhất là khu vực miền núi và nông thôn vẫn còn khó khăn. Tỷ lệ hộ thiếu đói bình quân chín tháng đầu năm 2017 là 0,01%, giảm 0,01% so với cùng kỳ.

3. Giáo dục, đào tạo

Sáng ngày 5/9, hơn 800 nghìn học sinh phổ thông toàn tỉnh bước vào khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Để chuẩn bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào khai giảng với tâm thế tốt nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới.

Năm học 2016 - 2017 cơ bản ổn định, chất lượng giáo dục, đào tạo được quan tâm; đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2016 - 2017, học sinh Thanh Hóa đoạt 52 giải; gồm 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Quốc gia năm 2017, học sinh Thanh Hóa 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Tham gia các kỳ thi Olimpic quốc tế và khu vực năm 2017, tỉnh Thanh Hóa có 3 học sinh dự thi, kết quả cả 3 học sinh đều đạt giải, gồm 1 huy chương Vàng môn Toán học; 1 Huy chương Bạc môn Sinh học và 1 giải Khuyến Khích môn Vật lý.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 34.969 thí sinh đăng ký dự thi; với 1.491 phòng thi được tổ chức ở 97 hội đồng thi  trên địa bàn 27 huyện, thị, thành phố; có 34.698 thí sinh dự thi trên tổng số 34.969 thí sinh đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 99,2%); kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017, Thanh Hóa đạt 97,43% (tăng 0,54% so với năm 2016); trong kỳ thi này, Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học 30/30 (3 thí sinh trong tổng số 11 thí sinh cả nước); đứng thứ 4 cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm 10, với 199 điểm 10 tuyệt đối; có 39 thí sinh đạt từ 29 - 30 điểm xét tuyển đại học. 

Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 1.198/2.108 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 56,8%, tăng 3,63% so với cùng kỳ (tăng 42 trường), trong đó: Mầm non 358 trường, tăng 9,82% (tăng 32 trường); Tiểu học 552 trường, tăng 1,85% (tăng 10 trường); THCS 267 trường và THPT 21 trường, bằng cùng kỳ năm trước.

Đến nay, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc xét tuyển nguyện vọng 1, Đại học Hồng Đức xét tuyển nguyện vọng 1 được 1.205 thí sinh, đạt 68,3% so với chỉ tiêu, tăng 33,3% so với năm trước; Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch xét tuyển được 116 thí sinh, giảm 152 thí sinh so với năm trước; Cao đẳng Y tế Thanh Hoá xét tuyển được 333 thí sinh, giảm 314 thí sinh so với năm trước.

4. Y tế

Trong chín tháng đầu năm, ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; công tác y tế dự phòng được tăng cường, vật tư, hoá chất được cung cấp đầy đủ cho các đơn vị để chủ động phòng, chống, khoanh vùng và có biện pháp xử lý, chữa trị kịp thời nên dịch bệnh được kiểm soát; do vậy, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành y tế tỉnh, hiện nay dịch sốt xuất huyết Dengue đang có diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trong thời gian tới; vì vậy, việc triển khai các hoạt động phòng, chống kịp thời, hiệu quả là cấp thiết trong tình hình hiện nay. Tính đến ngày 07/9/2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có 1.828 trường hợp mắc sốt xuất huyết, rải rác tại 483 xã, phường, thị trấn của 26 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 1.395 trường hợp mắc sốt xuất huyết ngoại lai từ các tỉnh có dịch về địa phương điều trị, 232 trường hợp người địa phương mắc sốt xuất huyết tại 107 xã, phường, thị trấn của 22 huyện, thị xã, thành phố. Hiện đã xuất hiện một số ổ dịch tại xã Hải Bình, Hải Thanh huyện Tĩnh Gia, xã Hoàng Thanh huyện Hoằng Hoá, xã Thành Tâm huyện Thạch Thành. Trước diễn biến phức tạp, dịch có nguy cơ lan rộng, ngày 12/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, về việc tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.  

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.828 ca mắc sốt xuất huyết, 334 ca mắc tay chân miệng; 6 ca mắc sởi; 10 ca mắc liên cầu lợn; 168 trường hợp viêm gan B; 26 ca viêm não do vi rút; 38 ca uốn ván; ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm liên cầu lợn, 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tính đến ngày 10/9/2017, toàn tỉnh hiện có 7.739 người nhiễm HIV/AIDS; lũy kế số người tử vong do nhiễm HIV/AIDS là 1.991 người.

Hiện nay, đang là thời điểm giao mùa, nhiều bệnh dịch có thể xuất hiện; ngành Y tế cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh cho nhân dân, không để môi trường ô nhiễm, dịch bệnh lây lan; tuyên truyền phổ biến kiến thức cho nhân dân phòng trách các dịch bệnh có thể xảy ra.

5. Văn hóa thông tin

Chín tháng đầu năm 2017, ngành Văn hoá thông tin, Truyền thông tổ chức tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, lễ, tết, trọng tâm là: Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017; kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động, 110 năm lễ hội du lịch Sầm Sơn, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 72 Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Thông qua các hoạt động này đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, lòng tự hào và truyền thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.  

Cũng trong chín tháng đầu năm, các đơn vị nghệ thuật đã dàn dựng và tổ chức biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phục vụ công chúng trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật Chào Năm mới 2017 chủ đề “ Tình đất quê hương”; các hoạt động đón giao thừa Xuân Đinh Dậu -2017; Ngày hội Văn công chuyên nghiệp Xứ Thanh 2017; Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; chương trình nghệ thuật “ Sầm Sơn bốn mùa biển hát”; Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2017 tại Thanh Hóa; Cuộc thi tài năng trẻ sân khấu Tuồng, Chèo toàn quốc 2017 tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; Chương trình văn nghệ phục vụ mít tinh kỷ niệm năm đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào; cuộc thi tiếng hát ASEAN+3; các đợt chiếu phim kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa..., góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được quan tâm đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; tám tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh có 45/70 làng bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa, đạt  tỷ lệ 64,29% kế hoạch năm; 138/160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 86,25% kế hoạch năm; 16/22 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 72,73% kế hoạch năm, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hoá được tăng cường. Tính từ đầu năm đến ngày 25/8/2017, đã tổ chức 11 cuộc thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực: Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh; hoạt động băng đĩa hình, đĩa nhạc, karaoke trên địa bàn. Qua kiểm tra 62 cơ sở, phát hiện 18 cơ sở vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở, nộp phạt 58,5 triệu đồng.

6. Thể dục thể thao

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và đẩy mạnh; tám tháng đầu năm 2017 đã tổ chức 11 giải cấp tỉnh, 56 giải cấp huyện, 641 giải cấp xã, tạo không khí vui tươi phấn khởi và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên chiếm 37,8% dân số, tăng 2% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến 12/9/2017, thể thao thành tích cao Thanh Hoá tham gia thi đấu 88 giải quốc gia, quốc tế; đạt 766 huy chương các loại, gồm: 276 huy chương Vàng, 229 huy chương Bạc, 261 huy chương Đồng. Đội bóng đá FLC Thanh Hóa tham gia giải vô địch quốc gia Toyota V-league 2017, sau 18 vòng đấu được 33 điểm xếp thứ 1/14 đội tham dự.

7. An toàn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 8/2017, xảy ra 27 vụ tai nạn, giảm 18,0% so với cùng kỳ; làm chết 14 người, tăng 7,7% so với cùng kỳ; bị thương 22 người, giảm 26% so với cùng kỳ. Tính chung tám tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 383 vụ tai nạn, làm 112 người chết và 323 người bị thương (giảm 2,3% về số vụ, giảm 9,7% về số người chết và giảm 6,4% về số người bị thương so với cùng kỳ).

Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người qui định, xe ô tô chở hàng quá trọng tải... Qua kiểm tra Lực lượng Công an đã phát hiện, xử phạt 4.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 822 phương tiện các loại, tổng số tiền phạt vi phạm thu được là 6,3 tỷ đồng. Lực lượng Thanh tra giao thông lập biên bản, xử phạt 35 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, số tiền phạt vi phạm thu được là 98,7 triệu đồng.

8. Thiệt hại do thiên tai

Tính từ đầu năm đến 14/9/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 7 đợt thiên tai làm chết 4 người, bị thương 5 người, thiệt hại về tài sản ước tính 508 tỷ đồng. Công tác động viên thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân, đơn vị gặp thiên tai được các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể quan tâm kịp thời. Thời tiết còn diễn biến bất thường; các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, xây dựng các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

9. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

Môi trường: Tám tháng đầu năm 2017 xử phạt 34 vụ vi phạm môi trường, giảm 65 vụ so với cùng kỳ, tổng số tiền phạt 3,89 tỷ đồng.
Cháy nổ: Tám tháng đầu năm 2017, xảy ra 63 vụ cháy, giảm 37 vụ so với cùng kỳ; thiệt hại về tài sản 5,4 tỷ đồng.

Khái quát lại,

chín tháng đầu năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành; đi kèm với đó là những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là sự kiện quan trọng của tỉnh ”Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017”; nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ, vận tải, xuất khẩu... tăng so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh; giá thịt lợn hơi xuống thấp và khó khăn trong tiêu thụ, gây thất thiệt cho các đối tượng nuôi; một số dự án đầu tư mới, mở rộng sản xuất tiến độ thực hiện chậm, trật tự an toàn giao thông tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong ba tháng cuối năm, các ngành, các cấp và các địa phương cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân; tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Tập trung thực hiện các giải pháp điều tiết cung cầu, tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 2. Đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch thủy sản vụ hè thu và chuẩn bị điều kiện để nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản vụ cuối năm. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất lớn của tập đoàn FLC, TH True milk, Vinamilk.

Hai là, thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đề ra giải pháp cụ thể nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đôn đốc, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp dự kiến hoàn thành trong năm và các dự án công nghiệp trọng điểm đang triển khai thực hiện.

Ba là, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu; thực hiện cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương ”Người Thanh Hóa dùng hàng Thanh Hóa”; Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với tổ chức các hội chợ thương mại. Cụ thể hóa đối với các ngành sản xuất, dịch vụ của tỉnh nhằm khai thác tối đa lợi thế, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Quản lý tốt hoạt động du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, văn hóa giao tiếp; xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo, ép giá du khách; đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ vận tải; tạo điều kiện hỗ trợ các hãng hàng không mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Bốn là, các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác huy động vốn; nghiên cứu cắt giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay; đồng thời đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và điều kiện cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Năm là, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công.

Sáu là, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Bảy là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm bền vững và các chính sách an sinh xã hội./.

File đính kèmThanh Hoa BC KT-XH 9 thang 2017

<

Tin mới nhất

Cục Thống kê Thanh Hóa thực hiện điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm...(03/08/2018 4:18 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa Tháng 7 năm 2018(30/07/2018 8:09 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018(30/07/2018 7:34 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 06 năm 2018(29/06/2018 3:57 CH)

Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2018(29/06/2018 2:54 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 05 năm 2018(29/05/2018 9:55 SA)

1015 người đang online