Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019

Cục Thống kê Thanh Hóa tổ chức thực hiện điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2018

Đăng ngày 03 - 10 - 2018
100%

Cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2018 thực hiện theo Quyết định số 1642/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhằm thu thập thông tin về số lượng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD) của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin cho hoạt động thống kê và công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

Đây là cuộc điều tra định kỳ, hàng năm tổ chức thu thập thông tin vào thời điểm 01 tháng 10 (Những năm thực hiện Tổng điều tra kinh tế tổ chức vào 01 tháng 7). Theo phương án điều tra, điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại cơ sở từ 01 tháng 10 đến 20 tháng 10 năm 2018.

Cuộc điều tra này thực hiện theo phương pháp điều tra chọn mẫu, mẫu được chọn suy rộng số lượng cơ sở và kết quả sản xuất kinh doanh.

Cơ sở mẫu thu thập thông tin về số lượng có các chỉ tiêu cơ bản như: Tên, địa chỉ, ngành kinh doanh, doanh thu, lao động…; các cơ sở mẫu điều tra về kết quả kinh doanh gồm các thông tin như: thu thập, nguồn vốn, tài sản cố định, doanh thu, nộp ngân sách, sản phẩm sản xuất ngành công nghiệp, khối lượng vận chuyển, luân chuyển của ngành vận tải, trị giá vốn hàng bán ra của ngành bán buôn bán lẻ, mua bán bất động sản…Theo qui định, mẫu điều tra về số lượng cơ sở lựa chọn tại 27 huyện căn cứ theo qui mô của cơ sở SXKD cá thể từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Do vậy, ở tỉnh Thanh Hóa huyện có số xã điều tra mẫu số lượng cơ sở nhiều nhất là 09 xã, ít nhất là 2 xã. Tuy nhiên, cuộc điều tra này chỉ chọn mẫu điều tra suy rộng đến cấp tỉnh nên một số huyện đã tổ chức thực hiện thu thập thông tin ở nhiều xã hơn để phục vụ nhu cầu thông tin quản lý của địa phương.

Đối với điều tra mẫu về kết quả SXKD, theo phương pháp chọn mẫu, số lượng phiếu thực hiện điều tra cơ sở hoạt động trong ngành công nghiệp chiếm 23,4%; ngành vận tải, kho bãi chiếm 8,2%; ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô xe máy và xe có động cơ khác chiếm 46,9%; các ngành dịch vụ chiếm 21,6% tổng số cơ sở điều tra mẫu kết quả SXKD. Kết quả điều tra được nhập tin, tổng hợp, suy rộng, biên soạn xong trước tháng 4 năm 2019.

Hàng năm, ngành Thống kê thường tổ chức nhiều cuộc điều tra chuyên ngành thu thập thông tin ở các đối tượng khác nhau. Rất nhiều cơ sở, tổ chức, đơn vị … đã hợp tác tích cực với điều tra viên cũng như cơ quan Thống kê, cung cấp thông tin trung thực, khách quan. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở tìm cách trốn trách, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác thu thập thông tin, cung cấp thông tin sơ sài, đại khái, thiếu độ tin cậy…Để thông tin thống kê đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác; ngành Thống kê rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác tích cực, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị được chọn vào dàn mẫu điều tra.

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019(20/09/2019 4:50 CH)

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/07/2019(16/09/2019 3:02 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ Tháng 8 năm 2019(29/08/2019 5:00 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2019(29/08/2019 3:39 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2019(29/07/2019 9:11 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2019(29/07/2019 9:00 CH)

809 người đang online