Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 29 - 08 - 2018
100%

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Trồng trọt Sản xuất vụ thu mùa năm 2018 chịu ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường; đầu vụ gieo trồng thời tiết tương đối thuận lợi; tuy nhiên, nắng nóng kéo dài cuối tháng 5 và tháng 6 đã làm khô hạn, gây khó khăn cho việc gieo trồng một số loại cây trồng trong khung thời vụ; mặt khác, trong tháng 7, mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng đã làm mất trắng và ngập úng một số loại cây đã gieo trồng.

Theo kết quả điều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm, vụ thu mùa năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được 165 nghìn ha, đạt 96,5% kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích lúa 124,9 nghìn ha, vượt 1,6% kế hoạch, giảm 2,6% so với cùng kỳ (diện tích cấy lúa lai 40,3 nghìn ha, chiếm 32,2% trong tổng diện tích gieo cấy, tăng 5,3% so với vụ thu mùa năm 2017; diện tích cấy lúa chất lượng cao 36,4 nghìn ha, chiếm 29,1% trong tổng diện tích gieo cấy, giảm 11,4% so với vụ thu mùa năm 2017); ngô 14.690 ha, đạt 77,4% kế hoạch, giảm 3,1% so cùng kỳ; lạc 1.166 ha, vượt 45,8% và giảm 5,7%; đậu tương 456 ha, đạt 45,6% và giảm 12,5%; khoai lang 1.526 ha, giảm 4,6%; rau các loại 11.039 ha, tăng 11,6%…
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay lúa trà sớm bắt đầu trỗ, trà chính vụ trong giai đoạn đứng cái, làm đòng; cây ngô xoắn nõn, trỗ cờ; cây lạc trong giai đoạn đâm tia; cây mía đang vươn lóng. Bên cạnh đó,  các loại sâu bệnh gây hại trên cây lúa như: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng đã phát sinh với mật độ tương đối cao, trên diện rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh; ngoài ra, bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn cũng đang gây hại rải rác tại một số huyện. Để chủ động phòng tránh sâu bệnh hiệu quả, bảo vệ an toàn cho các loại cây trồng vụ mùa năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, nhất là cây lúa đạt hiệu quả cao.      
b. Chăn nuôi
Đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định, giá bán thịt lợn hơi tăng nên đàn lợn có xu hướng tăng; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thường xuyên, nên không xảy ra dịch bệnh lớn.
Điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2018 được chọn mẫu điều tra ở các hộ chăn nuôi lợn và gia cầm của 9/27 huyện (Hoằng Hoá, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân, Nga Sơn, Nông Cống, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước) và điều tra toàn bộ các doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gia cầm ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/7/2018, toàn tỉnh có 811,4 nghìn con lợn, tăng 13,1% so với thời điểm 01/4/2018 và tăng 0,2% so với thời điểm 01/7/2017; 19,2 triệu con gia cầm, tăng 14,3% so với thời điểm 01/4/2018 và tăng 1,3% so với thời điểm 01/7/2017.
1.2. Lâm nghiệp
Tính từ đầu năm đến ngày 16/8/2018, toàn tỉnh đã sản xuất được 17 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, trong đó 9,2 triệu cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh; diện tích trồng rừng tập trung 6,5 nghìn ha, đạt 65% kế hoạch năm. 
1.3. Thuỷ sản
Tháng Tám, sản lượng thủy sản ước đạt 14,4 nghìn tấn, tăng 0,7% tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng nuôi trồng 4,6 nghìn tấn, giảm 1,0% và tăng 6,2%; sản lượng khai thác 9,8 nghìn tấn, tăng 1,5% và tăng 9,5%, riêng khai thác xa bờ 4,5 nghìn tấn, tăng 7,7% và tăng 9,6%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản ước đạt 112,1 nghìn tấn (trong đó, sản lượng nuôi trồng 35,5 nghìn tấn, sản lượng khai thác 76,6 nghìn tấn) đạt 66,2% kế hoạch, tăng 7,0% so với cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp
Tháng Tám, sản lượng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh như: xi măng, thuốc lá, bia, quần áo may sẵn, giày thể thao… đạt khá; bên cạnh đó, với việc chạy thử ổn định của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn Nortalic hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất từ cuối tháng 6/2018; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước. 
Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 8/2018 tăng 12,02% so với tháng trước, tăng 66,49% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 3,71% so với tháng trước, tăng 1,36% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,73% so với tháng trước, tăng 70,13% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,43% so với tháng trước, tăng 31,77% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,24% so với tháng trước, tăng 4,15% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 28,92% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,35%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 16,94%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,70% so cùng kỳ. 
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2018 dự kiến giảm 2,54% so với tháng trước, tăng 9,97% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,49% so với cùng kỳ. 
Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/8/2018 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,87% so với thời điểm 01/7/2018; tăng 0,66% so với cùng thời điểm năm trước. 
Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2018 tăng 0,94% so với thời điểm 01/7/2018; tăng 8,69% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,02% so với thời điểm 01/7/2018; tăng 2,17% so với cùng thời điểm năm trước; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,22% so với thời điểm 01/7/2018; giảm 1,21% so với cùng thời điểm năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,92% so với thời điểm 01/7/2018; tăng 14,19% so với cùng thời điểm năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,21%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 15,35%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.
3. Đầu tư 
Tháng Tám, các chủ đầu tư, đơn vị xây lắp tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và công trình chuyển tiếp. Ước tính tháng 8/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 500,2 tỷ đồng, bằng 8,0% kế hoạch năm và tăng 19,0% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 234,0 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 141,4 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 124,8 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 3.969,8 tỷ đồng, bằng 63,1% kế hoạch năm và tăng 29,4% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 1.868,5 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.121,8 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 979,4 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.
4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch
4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 8/2018 ước đạt 6.557,8 tỷ đồng, tăng 11,7% so với tháng cùng kỳ; trong đó, kinh tế Nhà nước ước đạt 129,3 tỷ đồng, tăng 15,9%; kinh tế ngoài Nhà nước 6.403 tỷ đồng, tăng 11,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 25,5 tỷ đồng, tăng 34,4%. Phân theo nhóm hàng: lương thực, thực phẩm 2.207,4 tỷ đồng, tăng 20,5%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 871,2 tỷ đồng, tăng 6,0%; xăng dầu các loại 1.117 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ...
Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 52.149,4 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; trong đó, kinh tế Nhà nước ước đạt 1.066,8 tỷ đồng, tăng 17,8%; kinh tế ngoài Nhà nước 50.865,4 tỷ đồng, tăng 12,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 217,2 tỷ đồng, tăng 7,7%. Phân theo nhóm hàng: lương thực, thực phẩm 16.493,5 tỷ đồng, tăng 13,6%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 7.312,3 tỷ đồng, tăng 13,9%; xăng dầu các loại 9.122,8 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ...
4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
Do giá thịt lợn tiếp tục tăng mạnh, thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng cao nên bình quân tháng 7/2018, giá điện, nước sinh hoạt tăng so với tháng trước đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2018 tăng 0,31% so với tháng trước. Bảy nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,03% (lương thực giảm 1,31%, thực phẩm tăng 1,88%); nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,29%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,78%; %; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,44%; nhóm giáo dục tăng 0,24%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,49%; nhóm hàng hóa khác tăng 0,54%. Ba nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm là: nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,43%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 4,86% (do giá dịch vụ y tế điều chỉnh giảm theo Thông tư số 15/2018/TT/BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc); nhóm giao thông giảm 0,55%; riêng nhóm bưu chính viễn thông giá cả ổn định chỉ số giá không tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2018 tăng 2,72% so với tháng 12/2017 và tăng 5,52% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2018 tăng 3,94% so với cùng kỳ.
Chỉ số giá vàng tháng 7/2018 giảm 1,73% so với tháng trước, tăng 0,50% so với tháng 12/2017, tăng 3,08% so với cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 1,04% so với tháng 12/2017, tăng 0,98% so với cùng kỳ.
4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa
Tháng Tám, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 202,8 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 3,5 triệu người, hành khách luân chuyển 209,9 triệu người.km, tăng 9,1% về hành khách vận chuyển, tăng 9,3% về hành khách luân chuyển so với tháng cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 491,4 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 4,6 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 227,3 triệu tấn.km, tăng 6,1% về hàng hóa vận chuyển, tăng 0,2% về hàng hóa luân chuyển so với tháng cùng kỳ năm trước.  
Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 2.181,9 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 29,4 triệu người, hành khách luân chuyển 1.739,6 triệu người.km, tăng 11,4% về hành khách vận chuyển, tăng 11,4% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.857 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 36,5 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 1.815,8 triệu tấn.km, tăng 6,6% về hàng hóa vận chuyển, tăng 0,9% về hàng hóa luân chuyển so với tháng cùng kỳ năm trước. 
4.4. Hoạt động lưu trú - du lịch lữ hành
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 8/2018 ước đạt 885,8 tỷ đồng, tăng 15,0% so với tháng cùng kỳ; trong đó kinh tế Nhà nước 7,0 tỷ đồng, tăng 9,9%; kinh tế ngoài Nhà nước 878,8 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ; phân theo ngành kinh tế: dịch vụ lưu trú 190,4 tỷ đồng, tăng 15,9%; dịch vụ ăn uống 695,4 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 6.672,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế Nhà nước 57,3 tỷ đồng, tăng 12,0%; kinh tế ngoài Nhà nước 6.615,4 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ; phân theo ngành kinh tế: dịch vụ lưu trú 1.410,6 tỷ đồng, tăng 10,4%; dịch vụ ăn uống 5.262,1 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2017.
5. Một số tình hình xã hội
5.1. Thiếu đói trong nông dân
Tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tính đến ngày 13/8 có 75 hộ tương ứng với 291 nhân khẩu thuộc huyện Lang Chánh thiếu đói, tỷ lệ hộ thiếu đói 0,008%, tăng 0,006% so với tháng trước và tăng 0,008% so với tháng cùng kỳ năm trước. 
5.2. Y tế
Ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; công tác y tế dự phòng được tăng cường, vật tư, hoá chất được cung cấp đầy đủ cho các đơn vị để chủ động phòng, chống, khoanh vùng và có biện pháp xử lý, chữa trị kịp thời nên dịch bệnh được kiểm soát; trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tuy nhiên, một số dịch bệnh xuất hiện rải rác với quy mô nhỏ vẫn xảy ra, song đã được phát hiện và khống chế kịp thời. Tính đến ngày 13/8/2018, toàn tỉnh ghi nhận 59 ca sốt xuất huyết, 201 ca SPB nghi sởi, 108 ca tay chân miệng, 1 ca dại (tử vong 1 người), 7 ca ho gà, 8 ca uốn ván, 42 ca viêm não vi rút khác.
5.3. Giáo dục - Đào tạo
Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019; tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; vinh danh học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, đạt điểm cao xét tuyển vào đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện về thiết bị trường học, cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 - 2019; tổ chức tốt ngày tựu trường 22/8/2018 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; lễ khai giảng năm học và ngày toàn dân đưa trẻ tới trường vào ngày 05/9/2018. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018, tỷ lệ học sinh toàn tỉnh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,46% (tăng 0,03% so với năm 2017); trong kỳ thi này, Thanh Hóa có 79 thí sinh đạt từ 26 đến 27,65 điểm/3 môn xét tuyển đại học theo khối; 9 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân. Tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có 3 học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn dự thi, kết quả cả 3 học sinh đều đạt giải, gồm 1 HCV môn Vật lý; 1 HCV môn Sinh học; 1 HCB môn Hóa học. Như vậy, cùng với 3 huy chương giành được tại Kỳ thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương (1 HCV môn Vật Lý, 1 HCB  tin học và 1 HCĐ môn Vật Lý); năm 2018, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành 6 huy chương Quốc tế và khu vực, đây là thành tích cao nhất của Thanh Hóa qua các Kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực từ trước đến nay, góp phần vào sự thành công vang dội của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ  Olympic quốc tế năm nay. 
Năm 2018, Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh đào tạo 33 ngành Đại học, 6 ngành Cao đẳng với tổng số 1.590 chỉ tiêu; Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 990 chỉ tiêu tuyển sinh ở 17 chuyên ngành; CaoY tế Thanh Hóa là 1.200 chỉ tiêu ở 5 chuyên ngành đạo. Đến nay, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc xét tuyển đợt 1 và đợt 2. Đại học Hồng Đức xét tuyển đợt 1 được 1.120/1.590 thí sinh, đạt 70,44% so với kế hoạch, tăng  2,14% so với năm trước; Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng thời thực hiện 2 phương thức xét tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển  đợt 1 và đợt 2 được 305 thí sinh, đạt 30,81% so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước là 189 thí sinh (2,6 lần); Cao đẳng Y tế Thanh Hoá xét tuyển  đợt 1 và đợt 2 được 534 thí sinh, đạt 44,5% so với kế hoạch, tăng 201 thí sinh so với cùng kỳ năm trước; công tác xét tuyển đợt 1, 2 (từ ngày 7/8 đến 12/8/2018) được tiến hành nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.4. Văn hoá - Thể dục thể thao
Ngành Văn hoá - Thông tin tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, trọng tâm là: Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 13-CT/TU và Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy; kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/1945 - 19/8/2018); Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2018); 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và Lễ hội Lam Kinh năm 2018...; thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước. 
Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, lễ hội, xây dựng nông thôn mới và công chúng tại các địa phương trong tỉnh, nổi bật như: Biểu diễn nghệ thuật Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 tổ chức tại Quảng Nam; biểu diễn chương trình ca múa nhạc phục vụ đồng bào các dân tộc huyện Quan Sơn; phát sóng kịch ngắn sân khấu truyền hình chiều thứ bảy và trình duyệt kịch bản, tổ chức tập luyện chương trình sân khấu thiếu nhi năm 2018 với chủ đề “Chuyện Tấm Cám”... Tổ chức trưng bày triển lãm sách, báo nhân ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; xây dựng Đề cương nội dung, giải pháp trưng bày chuyên đề “Một số hình ảnh Anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn”; hoàn thiện nội dung, maket sách ảnh “Cổ vật Bảo tàng Thanh Hóa”; sưu tầm, biên soạn, biên tập sách Lịch sử văn hóa Thanh Hóa tập VII, Niên biểu Lịch sử Thanh Hóa tập III, Danh nhân Thanh Hóa tập IX...
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh: tham gia Giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc 2018 tại Tây Ninh đạt 1HCV, 2HCB, 4HCĐ; phối hợp tổ chức giải Võ thuật cổ truyền Thanh Hóa từ ngày 17-18/8/2018 tại huyện Quảng Xương, giải Quần vợt đồng đội Cup AgriBank năm 2018 từ ngày 24-26/8/2018 tại TP Thanh Hóa; đón và tiễn đoàn chạy Việt dã xuyên Việt năm 2018 tại TP Thanh Hóa. Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm, chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - 2018 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Tính đến ngày 13/8/2018, các vận động viên Thanh Hóa tham gia thi đấu 36 giải quốc gia, quốc tế; đạt 289 huy chương gồm: 84 HCV, 86 HCB, 119 HCĐ (trong đó 7 giải quốc tế đạt 15 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ). Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa tham dự Giải vô địch quốc gia Nuti café V.League 2018, sau 20 vòng đấu đạt 30 điểm, xếp thứ  4/14 đội tham dự.
5.5. Tai nạn giao thông
Công an, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tháng Bảy, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, xảy ra 38 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 41,5% so với cùng kỳ; làm chết 17 người, tăng 13,3% so với cùng kỳ; bị thương 29 người, giảm 39,6% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 82 người chết và 231 người bị thương (giảm 23,6% về số vụ, giảm 16,3% về số người chết, giảm 23,3% số người bị thương so với cùng kỳ).
Tháng 7/2018, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người qui định, kiểm tra trọng tải phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 8.240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 1.800 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 535 trường hợp, xử lý 167 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tổng số tiền phạt vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước 500 triệu đồng. Lực lượng Thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 49 trường hợp, xử phạt 3 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 305,4 triệu đồng.
5.6. Thiệt hại do thiên tai
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, từ đêm 13/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, một số huyện miền núi xảy ra lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất cho các địa phương. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/7/2018 đã có 3 người chết, 2 người bị mất tích, 1.055 nhà bị ngập, 14.555 ha lúa và cây hoa màu bị ngập úng; 9.304 con gia cầm chết, bị nước cuốn trôi; 46 con gia súc bị chết; 1.145 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, 340 ha nuôi tôm bị thiệt hại; đập dâng, tràn hư hỏng 6 cái, đập đất bị hư  hỏng 1 cái… Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 250 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau bão, lũ; khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt công trình giao thông, thủy lợi, điện để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người chết, mất tích, bị thương, gia đình chính sách. Trong đợt thiên tai này, HĐND, UBND huyện Nông Cống đã trao quà hỗ trợ Đảng bộ và nhân dân huyện Lang Chánh số tiền 55 triệu đồng; huyện Triệu Sơn thăm trao quà hỗ trợ cho gia đình có người bị lũ cuốn trôi và mất tích tại Bản Hắc xã Trí Nang số tiền 5 triệu đồng và hỗ trợ các gia đình bị lũ cuốn trôi mất nhà cửa 30 triệu đồng; Công ty Xi măng Long Sơn hỗ trợ 100 triệu đồng cho nhân dân huyện Lang Chánh khắc phục bão lũ… 
5 giờ 30’ ngày 17/8/2018, bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) với cấp gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 đã đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gió mùa Tây Nam mạnh, từ ngày 15/8 đến 16 giờ ngày 18/8/2018, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; trên các sông đã xuất hiện lũ. Theo báo cáo của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, thiệt hại do bão số 4 gây ra tính đến 16 giờ ngày 18/8/2018 như sau: 2 người chết, 1 người mất tích; 4 nhà kiên cố, 1 nhà đơn sơ bị sập hoàn toàn; 1.243 nhà bị ngập; 1.278 ha lúa bị ngập, 6 ha lúa bị vùi lấp, 378 ha rau màu bị ngập; 1.683 ha sắn, mía, vừng, đậu bị ngập; 3.753 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 124,5 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn; nhiều công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng; một số tuyến quốc lộ, đường tuần tra biên giới, đường huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng... Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên chính quyền, nhân dân các địa phương bị thiên tai khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra. Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ giúp nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai tổ chức sơ tán, tu sửa, vệ sinh nhà cửa, tiêu độc, khử trùng, giải phóng diện tích cây trồng bị hư hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.  
5.7. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ
Môi trường: Tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ vi phạm môi trường ở 4 huyện (Hoằng Hóa 2 vụ, Thọ Xuân 2 vụ, Yên Định 1 vụ, TP Thanh Hóa 1 vụ), tăng so với tháng cùng kỳ 1 vụ, xử phạt hành chính 113,4 triệu đồng.  
Cháy, nổ: Tháng 7 xảy ra 4 vụ cháy (TX Bỉm Sơn 1 vụ, Hậu Lộc 1 vụ, Hoằng Hóa 1 vụ, Thọ Xuân 1 vụ), giảm 1 vụ so với cùng kỳ; thiệt hại 515 triệu đồng, gấp 6,4 lần so với tháng cùng kỳ. Công tác kiểm tra an toàn PCCC trong tháng được tăng cường; đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC 825 lượt cơ sở, lập 825 biên bản kiểm tra, phát hiện 2.677 sơ hở thiếu sót; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 14 trường hợp, phạt tiền 22,3 triệu đồng.

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019(20/09/2019 4:50 CH)

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/07/2019(16/09/2019 3:02 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ Tháng 8 năm 2019(29/08/2019 5:00 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2019(29/08/2019 3:39 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2019(29/07/2019 9:11 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2019(29/07/2019 9:00 CH)

766 người đang online