Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019

Cục Thống kê Thanh Hóa thực hiện điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018

Đăng ngày 03 - 08 - 2018
100%

Cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 (viết gọn là Điều tra BĐDS 2018) thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; nhằm thu thập các thông tin về số dân, tình hình biến động dân số phản ánh qui mô dân số, chất lượng dân số, tỷ số giới tính của dân số, tỷ suất sinh, tỷ suất chết...

Theo phương án, cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước và sử dụng loại điều tra chọn mẫu. Dàn mẫu của Thanh Hoá do Trung ương chọn từ các địa bàn mẫu trong  Điều tra dân số giữa kỳ 01/4/2014, gồm 120 địa bàn của 27 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 25 địa bàn thuộc khu vực thành thị; 95 địa bàn nông thôn. Để thực hiện đúng quy trình cuộc điều tra đã được quy định trong phương án và nâng cao chất lượng thông tin thu thập được, 
 
Cục Thống kê Thanh Hoá đã chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thống kê thực hiện rà soát sơ đồ bảng kê các địa bàn điều tra và thực hiện chọn mẫu theo đúng phương án; tập huấn nghiệp vụ điều tra và sử dụng phần mềm điều tra (CAPI) cho 64 điều tra viên, 27 tổ trưởng điều tra và 7 giám sát viên trong 2 ngày (cả thời gian thực hành).
 
Điểm mới của Phương án điều tra Điều tra BĐDS 2018 là ứng dụng thiết bị di động (CAPI) trong thu thập thông tin; Phiếu điều tra điện tử được cài đặt trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên (viết gọn là ĐTV) để ĐTV sử dụng trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, gọi là phiếu điều tra CAPI. Do thực hiện tốt trong công tác chuẩn bị và tuyển chọn ĐTV nên Thanh Hóa điều tra bằng phiếu điều tra CAPI cả 120 địa bàn ở 27 huyện, thị xã, thành phố. Việc điều tra bằng CAPI không mắc phải lỗi logic hay việc nhầm lẫn trong việc chuyển bước nhảy hoặc đối chiếu các câu hỏi kiểm tra như trên phiếu giấy, đưa ra các cảnh báo và thực hiện theo thông tin hướng dẫn trên phiếu điện tử đối với từng tình huống cụ thể đã hạn chế những sai sót hoặc tình trạng thừa/thiếu thông tin; do đó thời gian thu thập thông tin hoàn thiện phiếu nhanh hơn, chính xác hơn, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng điều tra kịp thời, chặt chẽ, chính xác qua phần mền giám sát trực tuyến; công tác xử lý và tổng hợp thông tin thống kê nhanh hơn, hiệu quả hơn và giảm bớt chi phí. Quá trình triển khai tổ chức điều tra Điều tra BĐDS 2018 là một bước đột phá ứng dụng công nghệ thông tin (thiết bị di động) trong thu thập thông tin điều tra thống kê; để hiện thực hóa Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng chính phủ trong Đề án ứng dụng công nghệ thông tin-Truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu hướng tới sử dụng công nghệ thông minh (webform và thiết bị cầm tay) thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử  là  80% trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
Kết quả tổng hợp sơ bộ (tổng hợp thô chưa suy rộng) so với kết quả điều tra năm 2017: Tỷ suất sinh thô năm 2018 là 16,42‰, tăng 0,4‰; Tỷ suất chết thô 7.7‰, tăng 0,17‰; Tỷ suất tăng tự nhiên 10,24‰, giảm 1,01‰; Tỷ suất nhập cư 5,06‰, tăng 0,82‰; Tỷ suất xuất cư 6,18‰ ,tăng 0,11‰. 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019(20/09/2019 4:50 CH)

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/07/2019(16/09/2019 3:02 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ Tháng 8 năm 2019(29/08/2019 5:00 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2019(29/08/2019 3:39 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2019(29/07/2019 9:11 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2019(29/07/2019 9:00 CH)

817 người đang online