Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu Thông tư số 02/2011/TT- BKHĐT của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/01/2011 Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
1529 người đang online