Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Xã Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
1028 người đang online