Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Cục Thống kê Thanh Hoá thực hiện điều tra Lao động việc làm

Đăng ngày 22 - 01 - 2013
100%

Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2012 thực hiện theo Quyết định số 935/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 11 năm 2011, nhằm thu thập các thông tin hàng quý, năm về số lượng và chất lượng lực lượng lao động chung cả nước, của các vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

          Theo phương án, cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước và sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu. Dàn mẫu của Thanh Hoá do Trung ương chọn từ các địa bàn mẫu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009, gồm 36 địa bàn của 23 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 18 địa bàn thuộc khu vực thành thị; 4 huyện là Thạch Thành, Thọ Xuân, Tĩnh Gia và Mường Lát không có địa bàn điều tra.

          Mẫu của cuộc điều tra là mẫu phân tầng 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1, các địa bàn được chọn từ dàn mẫu chủ 15% của TĐTDS và nhà ở 2009;

- Giai đoạn 2, chọn hộ mẫu luân phiên theo cơ chế 2-2-2. Theo cơ chế này, mỗi địa bàn điều tra được chia thành 2 nhóm (mỗi địa bàn 1 kỳ được chọn ra 15 hộ), các hộ sẽ được điều tra trong 2 quý liền kề, loại ra trong 2 quý tiếp theo và điều tra lặp lại trong 2 quý liền kề tiếp theo. Mỗi địa bàn được chọn vào mẫu tối đa 4 lần trong 1 năm. Với cách chọn này mỗi tháng Thanh Hoá thực hiện điều tra 180 hộ của 12 địa bàn. 

          Để thực hiện đúng quy trình cuộc điều tra đã được quy định trong phương án và nâng cao chất lượng thông tin thu thập được, Cục Thống kê Thanh Hoá đã chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thống kê thực hiện rà soát sơ đồ bảng kê các địa bàn điều tra và thực hiện chọn mẫu theo đúng phương án; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho 66 điều tra viên, 23 tổ trưởng điều tra và 7 giám sát viên trong 4 ngày (cả thời gian thực hành).

          Hàng tháng lực lượng điều tra đã đến các hộ được chọn điều tra phỏng vấn chủ hộ và các thành viên trong hộ để ghi phiếu điều tra, công tác giám sát, phúc tra đánh giá kết quả ĐTV thu thập thông tin ghi phiếu được quan tâm và tiến hành thường xuyên ở tất cả các tháng trong năm 2012, đến nay cuộc điều tra đã cơ bản hoàn thành, Cục Thống kê bàn giao đầy đủ các loại tài liệu điều tra cho Tổng cục Thống kê.

Kết quả tổng hợp sơ bộ (Tổng hợp thô chưa suy rộng):

- Tỷ lệ thất nghiệp năm 2012 là 1,46% giảm 0,20%, khu vực thành thị 2,75%, tăng 0,22%; khu vực nông thôn 0,4%, giảm 0,35% so với kết quả ĐT năm 2011;

- Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trong số người có việc làm giảm khá, ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Tỷ lệ thiếu việc làm năm 2012 là 2,85% so với kết quả điều tra năm 2011 giảm 3,50%, khu vực thành  thị 2,23%, giảm 3,42% và  khu vực nông thôn 3,36%, giảm 3,70%.

 Năm 2013 mẫu điều tra lặp lại năm 2012, do thay đổi địa giới hành chính nên có 22 huyện, thị xã, TP có mẫu điều tra (địa bàn điều tra của huyện Hoằng Hoá đã bàn giao cho thành Phố Thanh Hoá). Đến nay, đã hoàn thành kỳ tháng 1/2013 và tiếp tục triển khai điều tra các tháng tiếp theo./.                                             

 

 

 

<

Tin mới nhất

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 tại Thanh Hóa(16/11/2015 2:54 CH)

Kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014(21/08/2015 2:08 CH)

Số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, tàu thuyền dịch vụ khai thác hải sản(01/08/2015 11:24 SA)

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2015(23/05/2015 7:56 SA)

Cục Thống kê Thanh Hoá thực hiện điều tra Lao động việc làm (22/01/2013 4:42 CH)

1337 người đang online