Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014

Đăng ngày 21 - 08 - 2015
100%

1. Khái quát chung Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 22 tháng 11 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1253/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 (ĐTra DSGK 2014) trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là một cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn nhằm 3 mục đích chính sau:

- Thu thập thông tin về dân số và nhà ở để phục vụ công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2011-2015; xây dựng kế hoạch cho thời kỳ 2016-2020;

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh dân số giai đoạn 2010-2014; dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở 10 năm sau Tổng điều tra năm 2009, phục vụ công tác giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ;

- Cung cấp dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê đối với hộ dân cư.

Mẫu điều tra Trung ương phân bổ cho tỉnh Thanh Hoá là 1.479 địa bàn thuộc 633 xã, phường, thị trấn của 27 huyện, thị xã, thành phố 4 đơn vị không có địa bàn điều tra: TT Quảng Xương; xã Xuân Mỹ, Xuân Thao, Xuân Lâm (huyện Thường Xuân); mỗi địa bàn chọn ngẫu nhiên điều tra 30 hộ. Trong 1.479 địa bàn có 1.161 địa bàn điều tra thu thập thông tin dân số và nhà ở cấp huyện (phiếu ngắn); 318 địa bàn điều tra thu thập thông tin dân số và nhà ở cấp tỉnh (phiếu dài). 

2. Một số kết quả chủ yếu

-Quy mô dân số: Theo kết quả điều tra, tổng dân số  tỉnh Thanh Hoá vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2014 là 3.491.079 người. Với quy mô dân số gần 3,5 triệu, Thanh Hoá là tỉnh đông dân thứ 3 trong toàn quốc (sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Số người sống ở khu vực thành thị (phường của các thị xã, thành phố, thị trấn của các huyện) 513.165 người, chiếm 14,7%; khu vực nông thôn 2.977.914 người, chiếm 85,3% trong tổng dân số. Dân số miền núi 878.101 người chiếm 25,1%; miền xuôi 2.612.978 người, chiếm tỷ lệ 74,9% dân số toàn tỉnh. Thời kỳ 2009-2014 tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 0,5%, mỗi năm tăng 18.097 người.

Dân số Thanh Hoá những năm gần đây đã đạt mức sinh thay thế nên tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đã giảm từ 23,0% năm 2009 xuống 21,9% năm 2014; đồng thời tỷ lệ người già tăng 8,3% năm 2009 lên 8,6% năm 2014. Như vậy, Thanh Hoá đang ở thời kỳ dân số ”vàng” có nhiều cơ hội thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên tỉnh ta đang gặp phải những thách thức và sức ép về việc làm, điều kiện sống, an sinh xã hội. 

- Trình độ học vấn cao nhất đạt được

Trình độ học vấn của dân số  tỉnh đã được cải thiện rõ rệt: Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết chữ tăng từ 94,73% năm 2009 lên 95,8% năm 2014, tương tự tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi THCS tăng từ 87,5% lên 91,2%, THPT từ 55,4% lên 69,7%; tỷ trọng dân số được đào tạo chuyên môn kỹ thuật so với dân số 15 tuổi trở lên từ 11,8% lên 17,5%, (bằng sơ cấp từ 1,6% lên 2,4%; bằng trung cấp từ 5,5% lên 7,7%; bằng cao đẳng từ 1,9% lên 2,8%; bằng đại học trở lên từ 2,8% lên 4,6%).  

- Nhà ở của hộ dân cư` 

      Sau 5 năm tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố tăng lên; năm 2009 nhà kiên cố chiếm 79,7%, tăng lên 84,5% năm 2014; nhà bán kiên cố 11,1%, tăng lên 11,3%, nhà thiếu kiên cố từ 3,5% năm 2009 giảm xuống 2,4% năm 2014; tương tự nhà đơn sơ giảm từ 5,6% xuống còn 2,9%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2014 đạt 18,1m²/người, cao hơn so với năm 2009 là 2,52 m²/người, nhưng vẫn còn thấp hơn bình quân chung của cả nước 2,5m²/người. 

- Điều kiện sinh hoạt chủ yếu của hộ dân cư

      Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 thu thập một số điều kiện sinh hoạt chủ yếu của hộ dân cư. Kết quả cho thấy:

Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới điện lưới quốc gia từ 97,0% năm 2009 lên 98,9% năm 2014.

Tỷ lệ hộ có sử dụng ti vi năm 2014 đạt 97,8%, tăng 9,9% so với năm 2009. 

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động toàn tỉnh đạt 81,7% và toàn quốc là 85%.

Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh từ 34,1% năm 2009 tăng lên 56,4% năm 2014, toàn quốc 71,4%. 

- Tuổi kết hôn và tuổi thọ trung bình

Trong điều kiện đời sống văn hoá, tinh thần ngày càng nâng cao, tuổi kết hôn lần đầu của dân số có xu hướng tăng lên, năm 2009 là 24,07 tuổi, năm 2014 là 24,5 tuổi.

Đi cùng với tăng trưởng kinh tế và sự phát triển nhanh của khoa học, kỹ thuật và dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ cho người dân ngày một tốt hơn; tuổi thọ trung bình của tỉnh Thanh Hoá từ 72,5 tuổi năm 2009 lên 73,02 tuổi năm 2014, cao hơn vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung 0,1 tuổi, thấp hơn cả nước 0,21 tuổi.

Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014 đã phản ánh bức tranh phong phú, sinh động và những xu hướng tích cực trong phát triển dân số của tỉnh giai đoạn 2009-2014.                                                                   

<

Tin mới nhất

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 tại Thanh Hóa(16/11/2015 2:54 CH)

Kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014(21/08/2015 2:08 CH)

Số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, tàu thuyền dịch vụ khai thác hải sản(01/08/2015 11:24 SA)

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2015(23/05/2015 7:56 SA)

Cục Thống kê Thanh Hoá thực hiện điều tra Lao động việc làm (22/01/2013 4:42 CH)

892 người đang online