Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2015

Đăng ngày 23 - 05 - 2015
100%

Theo phương án điều tra chăn nuôi của Tổng cục Thống kê (Quyết định số số 882 ngày 28/02/2013), mỗi năm tổ chức 4 kỳ điều tra (01/1, 01/4, 01/7 và 1/10).

Kỳ điều tra 01/4/2015 được sử dụng 2 loại điều tra:
 (1) Điều tra toàn bộ: Trang trại chăn nuôi lợn và trang trại chăn nuôi gia cầm đủ tiêu chí theo Thông tư 27 ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (viết tắt là trang trại chăn nuôi); Doanh nghiệp và HTX có chăn nuôi lợn và gia cầm; Gia trại chăn nuôi lợn và gia trại chăn nuôi gia cầm ở những huyện có dưới 20 gia trại từng loại; Hộ chăn nuôi lợn và hộ chăn nuôi gia cầm ở những phường, thị trấn có dưới 30 hộ chăn nuôi; ở thôn thu thập thông tin về số lượng đàn trâu, bò và vật nuôi khác.
(2) Điều tra chọn mẫu: Gia trại chăn nuôi lợn và gia trại gia cầm ở những huyện, thị xã, thành phố có trên 20 gia trại từng loại; Hộ chăn nuôi lợn và hộ chăn nuôi gia cầm ở khu vực nông thôn và ở những phường, thị trấn có trên 30 hộ chăn nuôi.
Qua kết quả điều tra cho thấy: Toàn tỉnh có 499 trang trại (TT), trong đó 357 TT chăn nuôi lợn và 142 TT chăn nuôi gia cầm. Có 2.100 gia trại (GT), trong đó 1.937 GT chăn nuôi lợn và 163 GT chăn nuôi gia cầm. Có 226,2 nghìn hộ chăn nuôi lợn, trong đó 223,1 nghìn hộ ở khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ có chăn nuôi là 27,3% giảm 0,5% so với kỳ 01/4/2014, bình quân 2,6 con/hộ; 551,4 nghìn hộ chăn nuôi gia cầm, trong đó 496,7 nghìn hộ ở khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ có chăn nuôi là 60,9%, bình quân 29,7 con/hộ; 16 doanh nghiệp và HTX, trong đó 11 DN và HTX chăn nuôi lợn và 6 DN và HTX chăn nuôi gia cầm.
Tại thời điểm 01/4/2015 toàn tỉnh có 817 nghìn con lợn, tăng 0,2% so với kỳ 01/4/2014. Trong đó: Đàn lợn ở hộ gia đình 595,2 nghìn con chiếm 72,9%, giảm 1,1%; đàn lợn ở gia trại 91,8 nghìn con chiếm 11,2%, tăng 28,6%; đàn lợn ở trang trại 113,5 nghìn con chiếm 13,9%, tăng 7,2%. Trong tổng đàn lợn (817 nghìn con) các huyện miền Núi 250,9 nghìn con chiếm 30,7%, giảm 0,1%; các huyện miền Biển 288,6 nghìn con chiếm 35,3%, tăng 4,4%; các huyện đồng bằng còn lại 277,5 nghìn con chiếm 33,9%, giảm 3,7%. Đàn gia cầm 16 triệu con, tăng 0,4% so với kỳ 01/4/2014, trong đó: Đàn gia cầm ở trang trại 838 nghìn con chiếm 5,2%, tăng 15,7%; ở gia trại 321 nghìn con chiếm 2,0%, tăng 0,6%; ở hộ gia đình 14,9 triệu con chiếm 92,6%, tăng 0,5%.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đạt 97,6 nghìn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thịt lợn hơi đạt 65,8 nghìn tấn (chiếm 67,6% trong tổng sản lượng thịt các loại), tăng 0,3 % cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong tỉnh.

Từ kết quả điều tra thấy, ngành chăn nuôi trong tỉnh phát triển chậm, nhất là chăn chăn nuôi lợn và gia cầm (gà, vịt) ở hộ; đàn lợn của các hộ chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn (72,9%) nhưng đang giảm dần so với các năm trước, do giá bán lợn hơi xuất chuồng thấp, có thời điểm xuống dưới 35 nghìn đồng/kg nên nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ.

Để ngành chăn nuôi phát triển đảm bảo sản lượng thịt phục vụ tiêu dùng trong tỉnh và xuất bán ngoài tỉnh; với tiềm năng là tỉnh lớn về dân số có lợi thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hơn thế nữa là tỉnh có tiềm năng về đất đai, nguồn thức ăn cho chăn nuôi từ trồng trọt và thuỷ sản. Do vậy, cần phải có những giải pháp phù hợp để hỗ trợ chăn nuôi phát triển bền vững:

Một là: Xác định thị trường tiêu thụ sản phẩn chăn nuôi trong tỉnh và ngoài tỉnh, trước hết tập trung vào con lợn, gà, vịt; đây là những vật nuôi đang chiếm tỷ trọng lớn trong chăn nuôi, mặt khác lợn, gà, vịt là thực phẩm được người dân sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Từ đó có chính sách cụ thể để khuyến khích và bảo hộ vật nuôi trên địa bàn tỉnh đối với từng loại hình kinh tế như: Trang trại, gia trại, hộ, doanh nghiệp và HTX chăn nuôi.

Hai là: Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm chăn nuôi, nhằm đảm bảo sản phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng, thực tế nhiều năm qua cho thấy người tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn là do sản phẩm chăn nuôi kém chất lượng, nhất là thịt bị nhiễm chất tăng trọng và kích thích,... đã làm cho ngành chăn nuôi giảm mạnh.

Ba là: Đẩy nhanh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học trong chăn nuôi để giảm chi phí trong chăn nuôi, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, nhất là ở những khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi ở hộ xen lẫn dân cư./.

<

Tin mới nhất

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 tại Thanh Hóa(16/11/2015 2:54 CH)

Kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014(21/08/2015 2:08 CH)

Số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, tàu thuyền dịch vụ khai thác hải sản(01/08/2015 11:24 SA)

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2015(23/05/2015 7:56 SA)

Cục Thống kê Thanh Hoá thực hiện điều tra Lao động việc làm (22/01/2013 4:42 CH)

1344 người đang online