Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Niên giám Thống kê năm 2014

Đăng ngày 30 - 10 - 2015
100%

Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hoá là ấn phẩm được Cục Thống kê Thanh Hoá biên soạn và phát hành hàng năm, phản ánh một cách khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lập các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá của các cấp, các ngành trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hoá năm 2014 bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và số liệu sơ bộ năm 2014; được tổng hợp, xử lý, tính toán từ các báo cáo Thống kê định kỳ, kết quả các cuộc điều tra theo các phương pháp quy định hiện hành của Nhà nước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, Niên giám được biên soạn theo hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài phần số liệu, còn có biểu đồ minh hoạ các chỉ tiêu chính về kinh tế - xã hội.

Cục Thống kê Thanh Hoá xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị và người dùng tin đã đóng góp những ý kiến quý báu  để Niên giám Thống kê hàng năm của tỉnh có chất lượng ngày càng tốt hơn.

  

<

Tin mới nhất

Niên giám Thống kê năm 2014(30/10/2015 10:38 SA)

2296 người đang online