Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Thống kê tại Cục thống kê Thanh hóa

Đăng ngày 26 - 08 - 2015
100%

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 02 năm 2015, Tổng cục Thống kê mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê cho các đối tượng là lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê Thanh Hóa và Cục Thống kê Nghệ An.

Lớp học được tổ chức trong 3 ngày (từ 24 – 26/8/2015) tại Cục thống kê Thanh hóa, giảng viên là lãnh đạo Vụ Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Thống kê trình bày các nội dung chủ yếu: 
Chuyên đề 1: Trình tự tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành thống kê. 
Chuyên đề 2: Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011 và nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 
Chuyên đề 3: Một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo  năm 2011 và nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo. 

Hướng dẫn thực hiện: Biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính, Đề cương biểu mẫu báo cáo định kỳ thanh tra chuyên ngành thống kê (Ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014); Mẫu phù hiệu, biển hiệu thanh tra ngành thống kê. 
Hướng dẫn việc thực hiện Công văn số 848/TCTK-PPTT ngày 29/10/2014 về xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác pháp chế, thanh tra thống kê.
Trong quá trình truyền đạt Bà Đỗ Thị Hồng Phó Vụ trưởng PCTT -TCTK đã hướng dẫn để các học viên thảo luận và thực hành nội dung trong các chuyên đề. 
Ông Nguyễn Hữu Thỏa Vụ trưởng Vụ PCTT-TCTK đã có kết luận một số vấn đề về nguyên tắc, yêu cầu trong hoạt động thanh tra chuyên ngành thống kê và hoạt động kiểm tra giám sát nghiệp vụ thống kê, kinh nghiệm tổ chức thực hiện một cuộc thanh tra, kiểm tra giám sát thống kê. 

<

Tin mới nhất

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Thống kê tại Cục thống kê Thanh hóa(26/08/2015 5:02 CH)

893 người đang online