Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

Từ 01/7/2011, Tổng cục Thống kê sẽ bắt đầu tiến hành thu thập số liệu cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, thời gian thu thập đến hết ngày 31/7/2011. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 được thực hiện theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 338/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra: Thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản nhằm phục vụ: 
•    Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương; 
•    Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; 
•    Xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo.
Nội dung điều tra gồm:
a) Nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp (số đơn vị sản xuất, lao động; tư liệu sản xuất; hoạt động trợ giúp…)
b) Nhóm thông tin về nông thôn và dân cư nông thôn (hộ, lao động và đời sống cư dân nông thôn; kết cấu hạ tầng nông thôn; làng nghề; đào tạo nghề ở nông thôn…)
c) Nhóm thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn (vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của một số chức vụ lãnh đạo xã,…).
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra chọn mẫu được thực hiện với số lượng mẫu là 75.000 hộ ở nông thôn (khoảng 0,5% tổng số hộ ở nông thôn cả nước) được chọn từ 2.500 địa bàn điều tra ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phương pháp thu thập thông tin: Áp dụng thống nhất phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra. Điều tra viên trực tiếp đến các đơn vị điều tra để thu thập những thông tin trong phiếu điều tra.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương được thành lập theo Thông báo số 131/TB-BKH ngày 29 tháng 11 năm 2010 gồm 6 thành viên gồm: 
1.    Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban; 
2.    Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực;
3.    Ông Bùi Bá Bồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên; 
4.    Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên; 
5.    Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên; 
6.    Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thành viên. 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra ở các địa phương ngoài đại diện của các cục thống kê sẽ có sự tham gia của một số sở, ban, ngành có liên quan.
Từ ngày 13-17/4/2011, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các tỉnh khu vực phía Nam tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và cho các tỉnh khu vực Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên từ ngày 19-23/4/2011. Sau đó là Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho các tỉnh phía Bắc từ ngày 26-30/4/2011 tại thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Số liệu sơ bộ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 dự kiến được công bố vào tháng 12 năm 2011. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III năm 2012.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 là cuộc Tổng điều tra quan trọng, thực hiện trên phạm vi cả nước, có nội dung điều tra rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị khác nhau. Song dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính quyền các cấp cùng sự giúp đỡ ủng hộ, hưởng ứng của cả cộng đồng, nhất định cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và Thuỷ sản năm 2011 sẽ hoàn thành thắng lợi.

 

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2020(03/04/2020 2:11 CH)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019(19/06/2019 8:43 SA)

Điều tra doanh nghiệp 2019(05/03/2019 12:50 CH)

Tổng điều tra dân số năm 2019(25/01/2019 10:19 SA)

Từ 1/7/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản(09/08/2015 4:42 CH)

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (09/07/2011 1:23 CH)

2485 người đang online