Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng Phần mềm thống kê trực tuyến

Đăng ngày 28 - 10 - 2019
100%

Để nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý, tính toán thông tin, dữ liệu và tổng hợp các chỉ tiêu, báo cáo thống kê theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đăng ký và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề tài khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm thống kê trực tuyến tỉnh Thanh Hóa”.

Mục tiêu của Đề tài là xây dựng được cơ sở dữ liệu đồng bộ về chỉ tiêu, báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; với các chức năng chính như sau: (1) Vận hành trực tuyến trên nền tảng internet; (2) Quản lý linh hoạt các biểu mẫu báo cáo cho từng đơn vị liên quan; (3) Quản lý thông tin thời hạn hoàn thành báo cáo của một mẫu biểubáo cáo; (4) Cấu hình mở các thông tin chỉ tiêu của một báo cáo; (5) Cấu hình nội dung thông tin các chỉ tiêu của một báo cáo; (6) Phân quyền quản lý, khai thác, sử dụng cập nhật số liệu báo cáo tới các đơn vị có liên quan; (7) Hỗ trợ, hướng dẫn trực tuyến cách thức, phương pháp nhập số liệu, chỉ tiêu cho từng báo cáo; (8) Thông báo, yêu cầu, đôn đốc các đơn vị gửi số liệu, báo cáo lên hệ thống trực tuyến(online), theo thời gian thực; (9) Tự động tổng hợp, đánh giá kết quả báo cáo của các đơn vị tham gia báo cáo; (10) Kết xuất, in trực tiếp được các nội dung báo cáo ra các định dạng văn bản hiện hành.

Phần mềm thống kê trực tuyến sau khi hoàn thành sẽ được cài đặt, ứng dụng tại Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa; Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm thực hiện việc thu thập, xử lý, tổng hợp số liệu báo cáo theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Sau khi CSDL và phần mềm thống kê trực tuyến tỉnh Thanh Hóa được triển khai thành công, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn được  thực hiện trực tuyến từ cấp huyện đến cấp tỉnh và những quy trình nghiệp vụ sẽ được tin học hóa bao gồm: Xây dựng danh mục các chỉ tiêu, báo cáo thống kê;  Cấu hình nội dung của các chỉ tiêu, báo cáo thống kê; Cập nhật số liệu cho các chỉ tiêu, báo cáo thống kê; Tổng hợp, báo cáo, công khai các chỉ tiêu, báo cáo thống kê.

Đồng thời, khi quy trình nghiệp vụ được tin học hóa, các chỉ tiêu, báo cáo thống kê sẽ được đồng bộ cơ sở dữ liệu trên server. Các đơn vị có nhiệm vụ thống kê chỉ tiêu, báo cáo nào thì chỉ được xem và cập nhật dữ liệu tại các chỉ tiêu, báo cáo thống kê đó. Số liệu sau khi được cập nhật và duyệt (hoặc hết thời hạn báo cáo) thì sẽ không thể thay đổi. Người dùng tại Cục Thống kê Thanh Hóa (đơn vị nhận kết quả báo cáo), sẽ thấy được kết quả số liệu của các đơn vị gửi trên hệ thống. Quy trình này sẽ giúp Cục Thống kê Thanh Hóa cập nhật được tình hình gửi báo cáo của các đơn vị, từ đó có thể đưa ra các thông tin yêu cầu, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo.

Có thể nói, việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm thống kê trực tuyến tỉnh Thanh Hóa mang lại một số kết quả quan trọng đối với Cục Thống kê Thanh Hóa (cơ quan chủ trì nghiên cứu) và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đơn vị ứng dụng); cụ thể như sau:

- Sử dụng CNTT-TT vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hành chính cũng như công tác thống kê, qua đó nâng cao tính kịp thời, chính xác, tiết kiệm kinh phí, rút ngắn thời gian; đồng thời giảm phiền hà cho người cung cấp thông tin cũng như người sử dụng thông tin thống kê.

- Việc truyền trực tuyến các dữ liệu từ cơ sở cho phép lập các báo cáo thống kê hoặc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê nhanh chóng với các phân tổ chi tiết và tùy biến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng.

- Cơ sở dữ liệu thống kê được xây dựng sẽ có tác dụng lưu giữ và phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đối tượng sử dụng khác nhau. Phần mềm thống kê trực tuyến sẽ nâng cao chất lượng số liệu thống kê thông qua các chương trình kiểm tra logic và sửa lỗi.

Đề tài triển khai thành công sẽ góp phần giảm thiểu thời gian làm việc của cán bộ, công chức ngành Thống kê Thanh Hóa cũng như cán bộ, công chức làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mặt khác, đề tài được ứng dụng sẽ tiết kiệm thời gian và ngân sách nhà nước. Đồng thời, việc cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị khác được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Dự kiến sau khi Đề tài hoàn thành, được Hội đồng Khoa học tỉnh Thanh Hóa nghiệm thu sẽ được triển khai ứng dụng tại các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 01 năm 2020./.

<

Tin mới nhất

Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng Phần mềm thống kê trực tuyến(28/10/2019 3:52 CH)

Kỷ niệm trọng thể 990 năm Thanh Hóa(09/05/2019 7:10 SA)

Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn quốc(14/03/2019 7:55 SA)

Huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số...(13/03/2019 1:15 CH)

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(19/11/2018 4:02 CH)

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019(19/11/2018 3:04 CH)

311 người đang online