Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

 

Công văn số:91 / TCTK-VPTC về việc gửi văn bản trên hệ thống eoffice.mpi.gov.vn không gửi qua địa chỉ email

Quyết định Số 369/QĐ-BKHĐT  về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định Số 890/QĐ-BKHĐT về việc Ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số;  Cài đặt USB token;  VsingPDF_v3.1.7VGCASignServiceSetupvSign 2.3.3a - 12-04-2016, Huong dan cai dat

Hướng dẫn ký số và đổi mật khẩu trên hệ thống eoffice

Công văn số 617 /CTK-CNTT về việc thực hiện sử dụng chữ ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Công văn số 577 /CTK-CNTT về việc triển khai sử dụng chữ ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Công văn số 1609/TCTK-VPTC V/v gửi văn bản trên hệ thống eoffice.mpi.gov.vn

Công văn số 1375/TCTK-VPTC V/v thực hiện ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản(- Phụ lục 1 - Danh mục- Phụ lục 2 -  Quy trình- Phụ lục 3 -  Văn bản)

Quyết định số 1486/QĐ-TCTK "V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của Tổng cục Thống kê"

Công văn số 539/VP-VTLT ngày 26/9/2019 của Văn phòng BKHĐT V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng;

Công văn số 347/TTTH-CNPN ngày 27/9/2019 của Trung tâm tin học BKHĐT V/v triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc

Taì liệu tập huấn

Hướng dẫn thực hành trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc

<

Tin mới nhất

Thông báo lịch và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục...(06/11/2019 10:33 CH)

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê(05/11/2019 8:00 SA)

Chương trình Phòng chống tham nhũng(05/08/2019 10:39 SA)

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số...(20/11/2015 2:25 CH)

501 người đang online