Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo lịch và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục...(06/11/2019 10:33 CH)

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê(05/11/2019 8:00 SA)

Chương trình Phòng chống tham nhũng(05/08/2019 10:39 SA)

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số...(20/11/2015 2:25 CH)

398 người đang online