Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Điều tra doanh nghiệp 2019

Đăng ngày 05 - 03 - 2019
100%

Tổng cục Thống kê đang tiến hành điều tra doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2020(03/04/2020 2:11 CH)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019(19/06/2019 8:43 SA)

Điều tra doanh nghiệp 2019(05/03/2019 12:50 CH)

Tổng điều tra dân số năm 2019(25/01/2019 10:19 SA)

Từ 1/7/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản(09/08/2015 4:42 CH)

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (09/07/2011 1:23 CH)

802 người đang online