Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019

Đăng ngày 19 - 06 - 2019
100%

Thực hiện kế hoạch công tác thông tin năm 2019 và Quyết định 513/QĐ-TCTK ngày 16/7/2018 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc Khảo sát mức sống dân cư năm 2019, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019 trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 20/6/2019. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó Cục Trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, giám sát viên cấp tỉnh,  lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố; điều tra viên thống kê, đội trưởng điều tra.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2019, là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm mục đích: Thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, công nghệ thông tin và truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều,  phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước.

Nội dung Khảo sát mưc sống dân cư năm 2019, gồm mục chính sau:

- Thông tin về những đặc điểm chính về nhân khẩu học của các thành viên hộ, gồm: tuổi, giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân.

- Thông tin về thu nhập của hộ, gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hộ; thu khác.

- Thông tin về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: giáo dục;  y tế;  nhà; nước sạch và vệ sinh môi trường; thông tin (sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin).

- Thu thập thông tin về các thành viên trong Hộ gia đình có sử dụng Internet và điện thoại di động của thành viên hộ.

Đối tượng cuộc khảo sát  là hộ dân cư, các thành viên hộ Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2019 sẽ được tiến hành: 2 kỳ vào các tháng 7, 10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại mỗi địa bàn là: 01 tháng.

Kết luận hội nghị, Lãnh đạo Cục yêu cầu công tác khảo sát mức dân cư  năm 2019 phải đảm bảo chất lượng ở tất các khâu: cập nhật bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, điều tra ghi phiếu, công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu phải thực hiện tốt  và đúng qui định của Phương án Khảo sát./.

Một số hình ảnh hội nghị

 

Kế hoạch điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2019

 

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2020(03/04/2020 2:11 CH)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019(19/06/2019 8:43 SA)

Điều tra doanh nghiệp 2019(05/03/2019 12:50 CH)

Tổng điều tra dân số năm 2019(25/01/2019 10:19 SA)

Từ 1/7/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản(09/08/2015 4:42 CH)

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (09/07/2011 1:23 CH)

892 người đang online