Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Chương trình Phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 05 - 08 - 2019
100%

1 - Luat-36-2018-QH14 về Phòng chống tham nhũng (xem)

2 - KH triển khai thi hành Luật PCTN số 36/2018 QH14 của Cục Thống kê Thanh Hóa (xem)

 

 

<

Tin mới nhất

Danh mục các quy chế, quy định đã ban hành(05/01/2021 10:42 SA)

Thông báo lịch và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục...(06/11/2019 10:33 CH)

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê(05/11/2019 8:00 SA)

Chương trình Phòng chống tham nhũng(05/08/2019 10:39 SA)

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số...(20/11/2015 2:25 CH)

891 người đang online