Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021

Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Đăng ngày 03 - 04 - 2020
100%

 Liên kết khai báo online về điều tra đột xuất tác động COVID-19   Xem        

  Thư công tác về điều tra đột xuất tác động COVID-19 (xem)

  Kế hoạch điều tra đột xuất tác động COVID-19 (lần 2) (xem);

  Thư ngỏ của Tổng cục trưởng gửi doanh nghiệp về điều tra đột xuất tác động COVID-19 (xem);

  Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.  Xem

 Công văn số 1193/QĐ-TCTK  Quyết định về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê.  Xem

 

 

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2020(03/04/2020 2:11 CH)

    773 người đang online