Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Đăng ngày 03 - 04 - 2020
100%

 Liên kết khai báo online về điều tra đột xuất tác động COVID-19   Xem        

  Thư công tác về điều tra đột xuất tác động COVID-19 (xem)

  Kế hoạch điều tra đột xuất tác động COVID-19 (lần 2) (xem);

  Thư ngỏ của Tổng cục trưởng gửi doanh nghiệp về điều tra đột xuất tác động COVID-19 (xem);

 Công văn số 60/CTK-CNXD  Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 18/02/2020 của Cục Thống kê Thanh Hóa.  Xem

 Công văn số 36/QĐ-CTK Quyết định về việc thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 04/02/2020 của Cục Thống kê Thanh Hóa.  Xem

 Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.  Xem

 Công văn số 1193/QĐ-TCTK  Quyết định về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê.  Xem

 

 

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2020(03/04/2020 2:11 CH)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019(19/06/2019 8:43 SA)

Điều tra doanh nghiệp 2019(05/03/2019 12:50 CH)

Tổng điều tra dân số năm 2019(25/01/2019 10:19 SA)

Từ 1/7/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản(09/08/2015 4:42 CH)

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (09/07/2011 1:23 CH)

2127 người đang online