Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021

Danh mục các quy chế, quy định đã ban hành

Đăng ngày 05 - 01 - 2021
100%

 

Số 1837/QĐ-TCTK ngày 21/12/2020 Quyết định ban hanh KH triển khai hệ thống phần mềm QLCV toàn ngành (Taskgov.misa.vn) (xem)

Số 56/VPTC-PI ngày 15/01/2021 Áp dụng và giải đáp thắc mắc về phần mềm QLCV toàn ngành (xem); Phụ lục 1 : Tài liệu hướng dẫn phần mềm QLCV (xem); Phụ lục 2 : Thay đổi thông tin tài khoản (xem)

 

Số: 1908/QĐ-TCTK ngày 30/12/2021 Quyết định Ban hanh Quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong hoạt động thống kê (xem

(Dự thảo)  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê (xem)

Số: 1807/QĐ-BKHĐT ngày 18/12/2020 về việc công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan thống kê ở trung ương và cơ quan thống kê ở địa phương (xem)

Mô hình hệ thống QLCL

     01 Mo Hinh HTQLCL (tải về)

     02. Cac tai lieu chung (tải về)

     03 Phu lục Mo hinh HTQLCL (tải về)

Quy trình QL nội bộ

     01. Phòng Thống kê Tổng hợp (tải về)

     02. Phòng Thống kê Kinh tế (tải về)

     03. Phòng Thống kê Xã hội (tải về)

     04. Phòng Thu thập thông tin Thống kê (tải về)

     05. Phòng Tổ chức - Hành chính (tải về)

Danh muc tai lieu HTQLCL ISO 9001.2015 (xem)

 

 

<

Tin mới nhất

Danh mục các quy chế, quy định đã ban hành(05/01/2021 10:42 SA)

Thông báo lịch và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục...(06/11/2019 10:33 CH)

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê(05/11/2019 8:00 SA)

Chương trình Phòng chống tham nhũng(05/08/2019 10:39 SA)

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số...(20/11/2015 2:25 CH)

    759 người đang online