Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
100%

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a) Trồng trọt

Sản xuất vụ thu mùa năm nay chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng nóng ngay từ đầu vụ sản xuất; tuy nhiên, xen kẽ với thời tiết nắng nóng có xuất hiện các trận mưa lớn trên diện rộng, đảm bảo nguồn nước cho bà con nông dân gieo cấy. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm nước tưới cho cây trồng. Theo kết quả điều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm, vụ thu mùa năm 2021, toàn tỉnh gieo trồng được 155,4 nghìn ha, đạt 99,6% kế hoạch, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích lúa 116,6 nghìn ha, vượt 1,4% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ (diện tích cấy lúa lai chiếm 45,6% trong tổng diện tích gieo cấy, tăng 16,5% so với vụ thu mùa năm 2020; diện tích cấy lúa chất lượng cao chiếm 14,9% trong tổng diện tích gieo cấy, tăng 1,7% so với vụ thu mùa năm 2020); ngô 12.720 ha, đạt 90,9% kế hoạch, giảm 3,2% so cùng kỳ; lạc 1.022 ha, tăng 7,4%; đậu tương 203 ha, giảm 34,5%; khoai lang 1.322 ha, giảm 5,6%; rau các loại 12.157 ha, tăng 1,1%; cây gia vị, dược liệu, hương liệu 874 ha, giảm 60,7% (chủ yếu do chuyển đổi sang đất trồng cây lâm nghiệp)…

Theo báo cáo tiến độ sản xuất vụ thu mùa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 19/8/2021, diện tích lúa trỗ 50 nghìn ha, chiếm 42,1% diện tích gieo cấy. Sâu bệnh gây hại trên cây trồng cũng đã xuất hiện như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, chuột gây hại từ mức độ nhẹ, rải rác đến cục bộ hại nặng trên cây lúa tại một số huyện; trên cây sắn, bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại tại một số huyện, tổng diện tích nhiễm 3.063 ha (nặng 1.097 ha). Để chủ động phòng tránh sâu bệnh hiệu quả, bảo vệ an toàn cho các loại cây trồng vụ mùa năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm bắt tình hình diễn biến sâu bệnh, dự tính khả năng phát sinh của các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân nhận biết, phát hiện dịch hại và các biện pháp phòng, trừ hiệu quả khi có sâu bệnh gây hại trên diện rộng.

b) Chăn nuôi

Điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2021 được tiến hành điều tra toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ có chăn nuôi quy mô lớn; kết hợp với điều tra chọn mẫu đối với các hộ chăn nuôi lợn, gia cầm trên địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/7/2021, toàn tỉnh 995,3 nghìn con lợn, tăng 16,9% so với thời điểm 01/7/2020; 22,1 triệu con gia cầm, tăng 5,7% so với thời điểm 01/7/2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 06/8/2021, ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò cuối cùng tại xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đã được công bố hết dịch. Như vậy, tính đến thời điểm nêu trên, trên địa bàn toàn tỉnh, dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò đã được kiểm soát, khống chế hoàn toàn, mọi hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động bình thường theo quy định.

Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2021, đến ngày 19/8/2021 như sau: vắc xin cúm gia cầm được 334.000 con, đạt 4,64% diện tiêm; vắc xin dại cho chó, mèo được 113.700 con, đạt 32.12% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng gia súc được 43.725 con, đạt 18,2% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò được 35.500 con, đạt 14.9% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn được 30.000 con, đạt 7,7% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn được 30.500 con, đạt 7,83% diện tiêm.

1.2. Lâm nghiệp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 19/8/2021, toàn tỉnh đã trồng được 4,15 triệu cây phân tán các loại; 7 nghìn ha rừng trồng tập trung, đạt 70,0% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường; không có cháy rừng xảy ra, an ninh rừng được giữ vững.

1.3. Thuỷ sản

Tháng Tám, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc khai thác và nuôi trồng thủy sản; bên cạnh đó, từ trung tuần tháng Tám, Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm biển, bà con ngư dân tiếp tục bám biển, vươn khơi đánh bắt xa bờ. Ước tính tháng 8/2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 17.530 tấn, tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 5,5% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 11.731 tấn, tăng 4,1% so tháng trước và tăng 5,8% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 5.799 tấn, giảm 4,2% so với tháng trước và tăng 4,9% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 133.536 tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 88.606 tấn, tăng 3,8%; sản lượng nuôi trồng 44.930 tấn, tăng 5,5%.

2. Sản xuất công nghiệp

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh vẫn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Tuy nhiên, do tác động bất lợi của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 8/2021 tăng 1,36% so với tháng trước, tăng 8,43% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,22% so với tháng trước, tăng 46,59% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,48% so với tháng trước, tăng 8,48% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 0,48% so với tháng trước, tăng 4,81% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 40,28% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 15,54% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 5,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,43%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,60%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,06%.

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 8/2021 so với tháng trước và tháng cùng kỳ như sau: Xăng các loại 217,1 nghìn tấn, giảm 4,0% so tháng trước, tăng 3,0% so tháng cùng kỳ; dầu diesel 339,4 nghìn tấn, giảm 15,3% so tháng trước, tăng 5,4% so tháng cùng kỳ; bia các loại 5,8 triệu lít, giảm 4,0% so tháng trước, tăng 17,2% so tháng cùng kỳ; thuốc lá bao 12,8 triệu bao, tăng 4,1% so tháng trước, giảm 39,5% so tháng cùng kỳ; quần áo các loại 14,6 triệu cái, tăng 18,0% so tháng trước, tăng 26,9% so tháng cùng kỳ; giày thể thao 14,8 triệu đôi, tăng 17,2% so tháng trước, tăng 6,0% so tháng cùng kỳ; xi măng 1,61 triệu tấn, tăng 6,5% so tháng trước, tăng 9,5% so tháng cùng kỳ; sắt thép 140 nghìn tấn, tăng 5,5% so tháng trước, tăng 12,5% so tháng cùng kỳ; điện sản xuất 422 triệu kwh, giảm 1,4% so tháng trước, giảm 1,9% so tháng cùng kỳ; nước máy 4,85 triệu m3, tăng 2,0% so tháng trước, tăng 42,6% so tháng cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2021 dự kiến tăng 0,20% so với tháng trước, tăng 3,41% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,37% so với cùng kỳ năm trước.   

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2021 dự kiến tăng 10,82% so với tháng trước; tăng 13,12% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 8/2021 dự kiến giảm 1,29% so với tháng trước, tăng 11,30% so với tháng cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,99% so với tháng trước, giảm 5,85% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 2,74% so với tháng trước, tăng 10,31% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,81% so với tháng trước, tăng 12,48% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 18,68% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 5,70%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 7,79%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,19% so với cùng kỳ năm trước (ngành sản xuất trang phục tăng 13,71%; ngành sản xuất giày dép tăng 30,11%).

3. Đầu tư

Tháng Tám, các đơn vị xây lắp tập trung nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm. Ước tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương tháng 8/2021 đạt 959 tỷ đồng, tăng 3,5% so tháng trước, tăng 3,3% so tháng cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 392 tỷ đồng, tăng 3,0% so tháng trước, tăng 2,6% so tháng cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 295 tỷ đồng, tăng 2,9% so tháng trước, tăng 3,5% so tháng cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 272 tỷ đồng, tăng 4,9% so tháng trước, tăng 4,1% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 6.504 tỷ đồng, đạt 63,1% kế hoạch, tăng 2,3% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.817 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 1.993 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 1.694 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. 

Sáng ngày 11/7/2021, sự kiện xuất bán dầu DO 0.05S cho những chiếc xe bồn đầu tiên đã đánh dấu việc Kho xăng dầu Nghi Sơn (Kho Nghi Sơn) của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Kho Nghi Sơn có công nghệ và trang thiết bị hiện đại, với tổng sức chứa là 12.150 m3; hệ thống nhập hàng trực tiếp qua đường ống từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) và hệ thống xuất hàng đường bộ cung cấp các sản phẩm bao gồm: 4 cần xuất dầu DO 0.05S, 1 cần xuất xăng RON 95-III, 3 cần xuất xăng E5 RON 92-II. Kho Nghi Sơn có nhiệm vụ phân phối các sản phẩm xăng dầu cho các đơn vị thành viên của PVOIL và khách hàng có nhu cầu tại khu vực Bắc Trung Bộ với sản lượng dự kiến đạt 300.000 m3/năm. Kho Nghi Sơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về công nghệ, an toàn, chất lượng và môi trường để chính thức thực hiện vận hành thương mại, hỗ trợ tích cực việc giải phóng hàng của NSRP, nhiệm vụ bao tiêu của Chi nhánh phân phối Sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn và góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của PVOIL ở khu vực thị trường từ Ninh Bình vào đến Hà Tĩnh. Hoạt động của Kho Nghi Sơn sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng thuế mỗi năm.

Chiều ngày 29/7/2021, tại thị xã Nghi Sơn, Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần đã tổ chức lễ khánh thành Tổng kho và Bến cảng xăng dầu Anh Phát. Quy mô của kho xăng dầu giai đoạn 1 gồm: Kho xăng dầu có 14 bể chứa, với tổng dung tích 165.500 m3; kho LNG có 2 bể chứa với dung tích trên 2.000 m3; 3 cảng nhập xuất xăng dầu có công suất 3.000 tấn, 2 cảng 12.000 tấn, 1 cảng 80.000 tấn với các cầu cảng, tuyến luồng và khu quay trở. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 3.800 tỷ đồng. Dự án tổng kho hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu ở Thanh Hóa không phải đi thuê kho ở các tỉnh ngoài, chủ động về nguồn hàng kể cả khi thời tiết khó khăn nhất. Dự án còn tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tỉnh Thanh Hóa, góp phần đóng góp không nhỏ về thuế, phí cho ngân sách nhà nước.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, mạnh, trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố. Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục được kiểm soát khá tốt; nên kinh doanh thương nghiệp và cung cấp các dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động ổn định. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 9.861 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 2,4% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 3.691 tỷ đồng, tăng 3,4% so tháng trước, tăng 3,9% so tháng cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.346 tỷ đồng, giảm 0,2% so tháng trước, tăng 0,6% so tháng cùng kỳ; vật phẩm văn hóa giáo dục 105 tỷ đồng, tăng 4,3% so tháng trước, tăng 2,4% so tháng cùng kỳ; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 260 tỷ đồng, giảm 10,6% so tháng trước, giảm 12,4% so tháng cùng kỳ; xăng, dầu các loại 1.431 tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước, tăng 2,0% so tháng cùng kỳ... Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 71.540 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 27.626 tỷ đồng, tăng 13,2%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 9.720 tỷ đồng, tăng 10,2%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 2.133 tỷ đồng, tăng 15,2%; xăng, dầu các loại 9.879 tỷ đồng, tăng 13,1%...

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, thể thao ngoài trời tiếp tục ngừng hoạt động. Kể từ 12 giờ 00, ngày 12/8/2021, Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, mang đi tại tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh; giá thịt lợn, thịt gia cầm giảm do nguồn cung dồi dào. Bên cạnh đó, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất làm cho giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng; giá điện, nước sinh hoạt tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2021 giảm 0,22% so với tháng trước, tăng 2,15% so với tháng 12/2020 và tăng 1,79% so với tháng 8/2020. Bình quân 8 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016[1].

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2021 giảm 0,22% so với tháng trước. Có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,96% (lương thực tăng 0,30%, thực phẩm giảm 1,50%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,03%); nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,03%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,03%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,25%. Có 5/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,53%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; nhóm giao thông tăng 0,38%; nhóm giáo dục tăng 0,06%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%. Hai nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng là: nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm bưu chính viễn thông.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2021 giảm 0,50% so với tháng trước, giảm 3,53% so với tháng 8/2020; bình quân 8 tháng đầu năm 2021 tăng 13,07% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2021 giảm 0,42% so với tháng trước, giảm 1,10% so với tháng 8/2020; bình quân 8 tháng đầu năm 2021 giảm 0,93% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tỉnh, thành phố khác chưa thực hiện giãn cách xã hội nhưng tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch. Để kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ngày 07/8/2021, Sở Giao thông - Vận tải đã ban hành văn bản số 3714/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi, đến các tỉnh từ tỉnh Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và ngược lại. Theo đó, kể từ ngày 07/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, bổ sung việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi, đến các tỉnh từ tỉnh Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và ngược lại, gồm xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ngành Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh đến 35 tỉnh, thành phố[2] trên cả nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động vận tải hàng hóa được tạo điều kiện lưu thông thông suốt căn cứ trên luồng xanh Quốc gia do Tổng cục đường bộ Việt Nam công bố. Vì vậy, tháng 8/2021 hoạt động vận tải hành khách tiếp tục gặp khó khăn và giảm mạnh so với tháng trước và tháng cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hành khách tháng 8/2021 ước đạt 75,2 tỷ đồng, giảm 28,7% so tháng trước, giảm 58,3% so với tháng cùng kỳ, hành khách vận chuyển 676 nghìn người, hành khách luân chuyển 40.020 nghìn người.km; so với tháng trước, giảm 30,5% về hành khách vận chuyển, giảm 33,1% về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 54,8% về hành khách vận chuyển, giảm 66,5% về hành khách luân chuyển. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 21,6 triệu người, hành khách luân chuyển 1.412 triệu người.km, tăng 0,8% về hành khách vận chuyển, tăng 0,7% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 711,3 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 0,4% so tháng cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 4.546 nghìn tấn, hàng hóa luân chuyển 225.637 nghìn tấn.km; so với tháng trước, tăng 0,7% về hàng hóa vận chuyển, giảm 0,4% về hàng hóa luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng 0,1% về hàng hóa vận chuyển, giảm 5,5% về hàng hóa luân chuyển. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 5.123 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 35,9 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 1.744,3 triệu tấn.km, tăng 7,5% về hàng hóa vận chuyển, tăng 6,4% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

4.4. Hoạt động lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, để chủ động và tăng cường kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó, ngoài các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quy định trước đây của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kể từ 12 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2021, tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, mang đi tại tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh; khuyến khích cung cấp các suất ăn, uống theo địa chỉ của khách hàng. Hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám tang, đám cưới, sinh nhật (chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình); hạn chế việc tụ tập ăn, uống đông người, nếu tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước chính quyền và pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh Covid-19. Các quy định nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh.   

Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 8/2021 ước đạt 281,1 tỷ đồng, giảm 45,2% so với tháng trước, giảm 66,3% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, ước đạt 5.328 tỷ đồng, tăng 1,6% sơ với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 8/2021 ước đạt 19,5 tỷ đồng, giảm 43,0% so với tháng trước, giảm 81,5% so với tháng cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 75,4 nghìn lượt khách, giảm 43,5% so với tháng trước, giảm 76,2% so với tháng cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 118,3 nghìn ngày khách, giảm 43,8% so với tháng trước, giảm 77,9% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 946 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 2.636 nghìn lượt khách, giảm 8,8% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 4.354 nghìn ngày khách, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 29 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour ước đạt 12,5 nghìn lượt khách, giảm 47,1% so cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 38,8 nghìn ngày khách, giảm 49,2% so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ khác tháng 8/2021 ước đạt 655 tỷ đồng, giảm 18,7% so tháng trước, giảm 19,7% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 5.364 tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ.

5. Một số tình hình xã hội

5.1. Thiếu đói trong nông dân và an sinh xã hội

Đời sống dân cư trên địa tỉnh cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Trong tháng, Phòng LĐ-TB-XH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Bưu điện đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho hơn 72 nghìn đối tượng người có công với cách mạng, tổng kinh phí chi trả gần 135,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân; tổng số lượt đối tượng được tặng quà là 191.594 lượt người, trong đó 95.971 người được nhận quà của tỉnh, tổng kinh phí gần 28,8 tỷ đồng và 95.623 người được nhận quà của Chủ tịch nước, tổng kinh phí gần 29,2 tỷ đồng.  

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở LĐ-TB-XH đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả thực hiện đến ngày 11/8/2021 cụ thể như sau:

- Hỗ trợ người lao động lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; lao động ngừng việc; lao động chấm dứt hợp đồng lao động; phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ đối với 31 người lao động của 02 địa phương (huyện Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa), kinh phí đề nghị hỗ trợ là 139.010.000 đồng.

- Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Theo số liệu rà soát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến ngày 30/7/2021, trên địa bàn tỉnh có 319 người là viên chức hoạt động nghệ thuật và lao động là hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ (228 hướng dẫn viên du lịch và 91 viên chức hoạt động nghệ thuật); kinh phí hỗ trợ dự kiến là 1.183.490.000 đồng. Đến ngày 11/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 99 người (89 viên chức hoạt động nghệ thuật và 10 hướng dẫn viên du lịch); tổng kinh phí hỗ trợ là 367.290.000 đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với 03 hướng dẫn viên du lịch và 89 viên chức hoạt động nghệ thuật  bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh phí phê duyệt là 341.320.000 đồng.

- Hỗ trợ người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Đến ngày 11/8/2021, đã có 01 địa phương (huyện Cẩm Thủy) gửi hồ sơ đề nghị Sở Y tế thẩm định danh sách và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với 01 trường hợp là F0 đã kết thúc điều trị, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 2.400.000 đồng.

- Hỗ trợ hộ kinh doanh: Đến ngày 11/8/2021, đã có 01 địa phương (huyện Ngọc Lặc) gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 15 hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tổng kinh phí đề nghị phê duyệt là 45.000.000 đồng. Sở LĐ-TB-XH đang tiến hành thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Đến ngày 11/8/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 01 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ điện Tín Nghĩa (trụ sở đóng tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân) đã được hỗ trợ vay 110.520.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 12 lao động. Chi nhánh Ngân hàng Chính xã hội tỉnh đã lập giấy đề nghị về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để tổng hợp và trình vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước đối với 02 doanh nghiệp, gồm: Công ty May Xuân Lam, huyện Thọ Xuân với 122 lao động; nhu cầu vay 1.124.000.000 đồng và Công ty Cổ phần Dạ Lan, TP. Thanh Hóa với 104 lao động, nhu cầu vay là 1.063.300.000 đồng.

5.2. Lao động, việc làm

Tháng 8/2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 3.650 lao động, trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 261 người. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 35.100 người, đạt 59,5% kế hoạch năm; trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 3.570 người, đạt 59,5% kế hoạch năm. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của người lao động bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.566 lao động theo đúng quy định (lũy kế 8 tháng đầu năm 15.611 người); 100% người lao động bị mất việc làm đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm đều được quan tâm hỗ trợ tư vấn tìm kiếm việc làm mới miễn phí. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5.3. Y tế

Tháng 8/2021, ngành Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng, chống đại dịch Covid-19; phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ của Ngành. Đối với các bệnh dịch thông thường, lũy kế từ đầu năm đến ngày 08/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận 37 ca sốt xuất huyết, 69 ca tay chân miệng, 01 ca viêm màng não, 02 ca uốn ván sơ sinh, 02 ca viêm gan vi rút B, 6 ca viêm não Nhật Bản, 53 ca viêm não do vi rút khác.  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thanh Hóa kể từ ngày 27/4/2021: Tính đến 12 giờ 00 ngày 19/8/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 196 ca dương tính, 11 ca tái dương tính; đã điều trị khỏi, ra viện 65 người và không có ca tử vong; số ca nghi mắc là 374 người. Toàn tỉnh hiện tại có 155 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 16.431 người. Tổng số trường hợp cách ly tập trung 14.880 người, hiện đang cách ly 5.950 người. Số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú 76.604 người, hiện đang cách ly 11.113 người. Đã xét nghiệm 130.837 mẫu đối với 69.659 người. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, đã thực hiện giám sát, truy vết tổng số 1.224 đối tượng F1 và các đối liên quan đến các chuyến bay, chuyến xe có bệnh nhân dương tính; 8.352 đối tượng F2 và các trường hợp liên quan khác.

Công tác tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng được phê duyệt tại Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3 năm 2021. Đến 12 giờ 00 ngày 16/8/2021, trên địa bàn tỉnh đã tiêm 64.811 người/62.070 liều vắc xin được cấp (trong đó 738 công dân Trung Quốc tiêm vắc xin Vero Cell), tiến độ sử dụng vắc xin vượt kế hoạch đề ra. Như vậy, qua 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, Thanh Hoá đã tiếp nhận 104.730 liều vắc xin, đã tổ chức tiêm cho 113.852 lượt người, đạt 117%, trong đó mũi 1 là 100.938 người, mũi 2 là 12.926 người

Tính đến nay, Thanh Hóa đã hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương 148 cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (109 cán bộ y tế công lập và 39 cán bộ y tế ngoài công lập).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; sáng ngày 16/8/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị bàn giải pháp nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 17/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

5.4. Giáo dục

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục dục thường xuyên là ngày 01/9/2021 (riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021); ngày khai giảng: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT) là ngày 05/9/2021. Các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiêt cho năm học mới và ngày khai giảng năm 2021 - 2022, đảm bảo giáo dục trong tình hình mới.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Toàn tỉnh có 37.942 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt tỉ lệ 97,99%), trong đó khối THPT có 33.533 thí sinh đỗ tốt nghiệp (chiếm tỉ lệ 99%); giáo dục thường xuyên có 4.409 thí sinh đỗ tốt nghiệp (chiếm tỉ lệ 90,91%). Điểm trung bình các môn thi là 6,36, xếp thứ 32 cả nước (tăng 12 bậc so với năm 2020); toàn tỉnh có 20.339 lượt thí sinh đạt điểm 9 trở lên và 1.288 lượt thí sinh đạt điểm 10 (xếp thứ 3 toàn quốc, sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); các môn thi có điểm 10, gồm: Toán (7 bài thi), Vật lý (3 bài thi), Hoá học (10 bài thi), Sinh học (20 bài thi), Lịch sử (20 bài thi), Địa lý (18 bài thi), Giáo dục công dân (1.094 bài thi), tiếng Anh (116 bài thi), Ngữ Văn không có bài thi điểm 10 nhưng có điểm đứng thứ 3 toàn quốc; tổng số thí sinh có điểm thi từ 27 điểm trở lên là 1.362 em, trong đó khối A 177 em, khối B 126 em, khối A1 267 em, khối C 298 em và khối D 494 em. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn cả trong quy chế chuyên môn, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả kỳ thi đã phản ánh đúng thực chất công tác chỉ đạo, quản lý và chất lượng dạy học của các nhà trường. Trong kỳ thi không có hiện tượng tiêu cực xảy ra ở tất cả các khâu in sao đề, coi thi, chấm thi,…

Ngày 17/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3117/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi năm 2021; theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 40.000.000 đồng cho học sinh Nguyễn Trọng Thuận, lớp 12 Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đoạt Huy chương Đồng và Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Hoành, Giáo viên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa có học sinh đoạt Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 24.000.000 đồng cho 02 học sinh đoạt giải Nhất và 01 giáo viên có học sinh đoạt giải Nhất trong cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh Trung học năm học 2020 - 2021; tăng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 23 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Ngành Văn hoá - Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8); Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 AL); 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2021); tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành chấp hành nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Công điện số 24/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Chỉ đạo phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước; hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động TDTT trên địa bàn toàn tỉnh; các đơn vị phối hợp triển khai, chuẩn bị tham dự giải Vô địch các môn Bóng bàn, Cầu lông, Cử tạ, Cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2021; chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các giải thể thao thành tích cao do Trung ương tổ chức; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức các môn thi trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh; theo dõi, chỉ đạo các huyện, thị, đơn vị triển khai xây dựng, tổ chức Đại hội TDTT cơ sở; ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tới lực lượng VĐV thể thao thành tích cao và có kế hoạch tập luyện, thi đấu theo lịch của Tổng cục TDTT; phối hợp với CLB Bóng đá Thanh Hóa triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển bóng đá năm 2021.

5.6. Tai nạn giao thông

Công an giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 8/2021 (tính từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021), toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 17 người; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 03 vụ, giảm 06 người chết, giảm 04 người bị thương. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021 trên địa bản tỉnh xảy ra 230 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 184 người; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 54 vụ, giảm 11 người chết, giảm 62 người bị thương.

5.7. Cháy, nổ

Tháng 7/2021 xảy 05 vụ cháy[3], thiệt hại 50 triệu đồng, 500 m2  thảm thực bì (còn 03 vụ đang tiếp tục thống kê thiệt hại). Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC 106 lượt cơ sở, lập 106 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 358 tồn tại, thiếu sót. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 22 trường hợp, phạt tiền 295 triệu đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021 xảy ra 40 vụ cháy, không có người chết, và bị thương, thiệt hại về tài sản 2.486 triệu đồng (còn 17 vụ đang tiếp tục thống kê thiệt hại)./.

File: Tinh hinh KT-XH thang 8-2021 (xem); So lieu KT-XH thang 8-2021 (xem)

 

[1] Tốc độ tăng CPI bình quân 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm từ 2016 - 2021 lần lượt là: 1,92%; 2,67%; 4,12%; 2,14%; 5,62%; 1,41%.

[2] Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Cao Bằng, TP Cần Thơ, Sơn La, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang; thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk; thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông; thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, thị xã Ayun Pa, vùng trung tâm huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai.

[3] TX. Nghi Sơn 02 vụ; Ngọc Lặc, TP. Thanh Hóa, Thạch Thành mỗi địa phương 01 vụ.

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2021(*)(30/10/2021 10:54 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng đầu năm 2021(30/10/2021 10:49 SA)

Sản xuất công nghiệp ổn định và có bước phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế tỉnh...(30/09/2021 2:30 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2021(28/09/2021 4:23 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm 2021(28/09/2021 3:33 CH)

Công tác triển khai thực hiện và kết quả tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu cuộc Tổng điều tra kinh...(23/09/2021 5:17 CH)

    769 người đang online