Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 29 - 04 - 2022
100%

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a)Sản xuất vụ chiêm xuân

Vụ chiêm xuân năm 2022 diễn ra trong điều kiện không thuận lợi như các năm trước, đầu vụ có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống tăng cao; bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng đã tác động đến tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân năm nay. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự chỉ đạo linh hoạt, đồng bộ của các cấp, các ngành và các địa phương; nên sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022 cơ bản đã hoàn thành kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2022 toàn tỉnh đạt 192,9 nghìn ha[1], giảm 1,3% (tương ứng với giảm 2,6 nghìn ha) so với vụ chiêm xuân năm ngoái. Diện tích một số cây trồng chính như sau: lúa 114.267 ha, giảm 0,9% so với cùng kỳ, ngô 13.596 ha, giảm 1,8%; lạc 6.558 ha, giảm 5,9%; khoai lang 1.719 ha, giảm 4,9% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên cây lúa bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột tiếp tục gia tăng và gây hại trên cây lúa. Các ngành, các cấp chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tập trung các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa và các cây trồng khác vụ chiêm xuân năm 2022.

b) Chăn nuôi

Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương tiêm phòng đợt 1 năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm; kết quả đến ngày 15/4/2022, vắc xin cúm gia cầm 3.620.969 con, đạt 60,2% diện tiêm; vắc xin dại chó, mèo 247.160 con, đạt 70,1% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 146.315 con, đạt 59,3% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng trâu, bò 129.213 con, đạt 52,4% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn 290.710 con, đạt 73,5% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn 279.471 con đạt 70,6% diện tiêm; vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò 106.155 con, đạt 43,0% diện tiêm.

1.2.Lâm nghiệp

Tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2022, toàn tỉnh đã trồng được 3,4 triệu cây phân tán các loại; 2.700 ha rừng trồng tập trung. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường; không có cháy rừng xảy ra, an ninh rừng được giữ vững.

1.3. Thuỷ sản

Ước tính tháng 4/2022, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 16.047 tấn, tăng 10,1% so với tháng trước, giảm 1,7% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 10.803 tấn, tăng 24,9% so tháng trước và giảm 3,6% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 5.244 tấn, giảm 11,6% so với tháng trước và tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 64.510 tấn, giảm 1,1% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 40.835 tấn, giảm 4,8%; sản lượng nuôi trồng 23.675 tấn, tăng 6,2%.

2. Sản xuất công nghiệp

Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn tỉnh, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 4/2022 tăng 4,06% so với tháng trước, tăng 18,07% so với tháng cùng kỳ[2]. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 15,99% so với cùng kỳ[3].

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 4/2022 so với tháng trước và tháng cùng kỳ như sau: Xăng các loại 200,9 nghìn tấn, tăng 11,8% so tháng trước, giảm 2,3% so tháng cùng kỳ; dầu diesel 300,4 nghìn tấn, tăng 13,0% so tháng trước, giảm 16,9% so tháng cùng kỳ; bia các loại 2,6 triệu lít, tăng 55,3% so tháng trước, tăng 3,0% so tháng cùng kỳ; thuốc lá bao 19,7 triệu bao, tăng 32,8% so tháng trước, giảm 5,1% so tháng cùng kỳ; quần áo các loại 37,1 triệu cái, tăng 9,1% so tháng trước, tăng 28,1% so tháng cùng kỳ; giày thể thao 14,7 triệu đôi, tăng 0,6% so tháng trước, tăng 45,2% so tháng cùng kỳ; xi măng 1,8 triệu tấn, tăng 1,8% so tháng trước, tăng 23,7% so tháng cùng kỳ; sắt thép 218,2 nghìn tấn, tăng 5,3% so tháng trước, tăng 10,3% so tháng cùng kỳ; điện sản xuất 602 triệu kwh, tăng 9,6% so tháng trước, tăng 30,2% so tháng cùng kỳ; nước máy 4,5 triệu m3, tăng 8,3% so tháng trước, tăng 7,8% so tháng cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2022 dự kiến giảm 2,65% so với tháng trước, tăng 46,61% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 58,45% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4/2022 dự kiến tăng 5,23% so với tháng trước, tăng 30,59% so với tháng cùng kỳ.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 4/2022 dự kiến tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 38,56% so với tháng cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,40 so với tháng trước, tăng 27,84% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,38% so với tháng trước, tăng 29,21% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 41,70% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 29,67% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 23,04%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 37,70%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 28,16% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư

Tháng Tư, các đơn vị xây lắp tập trung nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm. Ước tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương tháng 4/2022 đạt 968,4 tỷ đồng, tăng 20,8% so tháng trước, tăng 10,2% so tháng cùng kỳ[4]. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 3.015,6 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ[5].

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1.Hoạt động bán lẻ hàng hóa

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 4/2022 ước đạt 11.224 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 18,1% so với tháng cùng kỳ năm trước[6]. Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 47.685 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước[7].

4.2. Hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác

Tháng 4/2022, công chức và người lao động được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 từ 3-4 ngày. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng giảm mạnh so với các tháng đầu năm. Các điểm du lịch trong cả nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng đã hoạt động trở lại, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón khách tham quan, du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 05 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 được tổ chức vào tối 23/4/2022, tại sân khấu Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn; và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng, phát trên kênh TTV - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Đài Truyền hình các tỉnh, thành phố trong nước. Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 05 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 là sự kiện chính trị - văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn; là dịp để quảng bá, giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước lịch sử 115 năm hình thành và phát triển du lịch Sầm Sơn; những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ sau 05 năm thành lập thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hoá đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Sầm Sơn nói riêng.

Tháng 4/2022, doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 4/2022 ước đạt 206,9 tỷ đồng, gấp 5,1 lần tháng trước, tăng 13,5% so tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.213 tỷ đồng, gấp 2,0 lần tháng trước, tăng 48,8% so tháng cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 9,3 tỷ đồng, gấp 4,9 lần tháng trước, tăng 1,8% so tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 990,2 tỷ đồng, tăng 3,4% so tháng trước, tăng 13,7% so tháng cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 309,8 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 3.386,2 tỷ đồng, tăng 9,4% sơ với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 3.728,2 tỷ đồng, tăng 17,3% so cùng kỳ.

4.3.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2022 tăng 0,32% so với tháng trước. Có 7/11 nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,79% (lương thực tăng 0,43%, thực phẩm tăng 1,00%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,03%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,43%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,27%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,32%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%. Duy nhất nhóm giao thông giảm 0,66% so với tháng trước. Ba nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng,gồm: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2022 tăng 2,45% so với tháng 12/2021 và tăng 2,33% so với tháng 4/2021. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2022 tăng 1,81% so với bình quân cùng kỳ năm trước (4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,63%).

Chỉ số giá vàng tháng 4/2022 tăng 0,65% so với tháng trước, tăng 7,31% so với tháng 4/2021, bình quân 4 tháng đầu năm 2022 tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2022 tăng 0,54% so với tháng trước, giảm 0,25% so với tháng 4/2021, bình quân 4 tháng đầu năm 2022 giảm 0,84% so với bình quân cùng kỳ.

4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 tăng cao. Vì vậy, hoạt động vận tải nói chung, vận tải hành khách nói riêng tháng 4/2022 tăng cao so với tháng trước.

Tháng Tư,doanh thu vận tải hành khách ước đạt 300 tỷ đồng, tăng 20,6% so tháng trước, tăng 1,2% so tháng cùng kỳ, hành khách vận chuyển 2,0 triệu người, hành khách luân chuyển 134,6 triệu người.km; so với tháng trước, tăng 18,8% về hành khách vận chuyển, tăng 19,8% về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 27,5% về hành khách vận chuyển, giảm 24,6% về hành khách luân chuyển. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 775 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 21,1% so tháng cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 5,1 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 229,4 triệu tấn.km; so với tháng trước, tăng 1,1% về hàng hóa vận chuyển, tăng 1,5% về hàng hóa luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng 9,5% về hàng hóa vận chuyển, tăng 4,4% về hàng hóa luân chuyển. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 266,2 tỷ đồng, tăng 2,8% so tháng trước, tăng 56,1% so tháng cùng kỳ. Doanh thu bưu chính, chuyển phát ước đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 3,0% so tháng trước, tăng 25,2% so tháng cùng kỳ. 

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.054 tỷ đồng, giảm 20,0% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 7,1 triệu người, hành khách luân chuyển 469,3 triệu người.km, giảm 46,2% về hành khách vận chuyển, giảm 46,1% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.080 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 20,4 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 899,5 triệu tấn.km, tăng 8,0% về hàng hóa vận chuyển, tăng 2,4% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 57,3% so cùng kỳ; doanh thu bưu chính, chuyển phát ước đạt 17,4 tỷ đồng, tăng 23,0% so cùng kỳ.

5. Một số tình hình xã hội

5.1.Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Đời sống dân cư trên địa tỉnh cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Trong tháng, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Bưu điện đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho 191.300 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, tổng kinh phí trên 103,6 tỷ đồng; chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 4/2022 đối với 71.168 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, tổng kinh phí trên 133,5 tỷ đồng.

5.2. Lao động, việc làm

Tháng 4/2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 5.580 lao động, trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 434 người. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 18.760 người, trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 754 người. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của người lao động bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 1.843 lao động, cấp mới giấy phép cho 87 lao động và cấp lại giấy phép cho 06 lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh theo đúng quy định.

5.3. Y tế

Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, chủ động giám sát các bệnh dịch phát sinh trong mùa Xuân Hè, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh tay chân miệng, cúm, sởi, Rubella, thủy đậu...; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng tăng cường giám sát tại khu vực cửa khẩu và trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các ổ dịch cũ, các ổ dịch mới phát sinh để khống chế và xử lý kịp thời. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Lũy kế đến ngày 11/4/2022 có 19 ca sốt xuất huyết, 20 ca tay chân miệng, 01 ca viêm màng não, 02 ca uốn ván sơ sinh, 02 ca viêm gan vi rút B, 23 ca viêm não do vi rút khác.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Lũy tích số ca mắc Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/4/2022 là 197.684 người, số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, ra viện, chuyển viện là 197.529 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 80 người, số bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch là 01 người, số tử vong cộng dồn là 75 người. Tính đến ngày 23/4/2022, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 là 100%;  đủ mũi là 99,1%; tỷ lệ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 100%, đủ mũi là 99,4%. Đã có 2.304.530 người tiêm mũi bổ sung, nhắc lại (431.318 người tiêm mũi bổ sung và 1.873.212 người tiêm mũi nhắc lại), đạt tỷ lệ 96,3% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung, nhắc lại. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, phạm vi triển khai trên quy mô toàn tỉnh, bắt đầu từ tháng 4/2022 và bảo đảm tiến độ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và lịch tiêm chủng của các địa phương (đến 17 giờ ngày 24/4/2022, có 10.065/471.646 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19, đạt 2,13%).

5.4.Giáo dục, đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện; thực hiện đảm bảo chương trình giảng dạy theo kế hoạch; hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022; thành lập Ban Chỉđạo tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023; tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2021 - 2022. Tích cực triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉđạo cấp tỉnh, cấp quốc gia đến các đơn vị, trường học; các đơn vị trường học phối hợp với ngành Y tếđịa phương tiến hành rà soát học sinh, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để tiêm vắc xin phòng Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vàứng xử văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Hạn chế tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về ATGT, phòng chống đuối nước.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 03-05/3/2022 tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham gia có 76 học sinh tham dự các môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả, đoàn Thanh Hóa đạt 58 giải (01 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba, 23 giải Khuyến khích), tăng 02 giải so với năm học 2020 - 2021. Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021 - 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đoàn học sinh Thanh Hóa đạt 01 giải Ba cấp quốc gia.

5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Ngành Văn hoá - Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên  chức, người lao động toàn Ngành chấp hành nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh tốt đẹp vềĐất và Người xứ Thanh... góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức thành công Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVI, chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 tại huyện Thọ Xuân; Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩđại" gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tại TP. Thanh Hóa; Giải “Golf Bamboo Airways 2022 - Bamboo Airways Golf Tournament 2022”; Giao lưu Golf nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại sân gôn FLC Sầm Sơn. Tính từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022, các VĐV thể thao thành tích cao Thanh Hóa đã tham gia thi đấu 13 giải, đạt 89 huy chương các loại (25 HCV, 20 HCB, 44 HCĐ).

Trong tháng 4/2022, diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng, nổi bật là: Lễ kỷ niệm 700 năm Ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa và Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 05 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, với các sự kiện đặc sắc là những chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa” và bắn pháo hoa tầm thấp. Cùng với đó, còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội Carnival đường phố trên đường Hồ Xuân Hương, khu Quảng trường biển, công viên Hòn Trống Mái trong các ngày 30/4-1/5 và 9/7/2022; diễu hành và biểu diễn mô tô phân khối lớn vào các ngày 20 và 22/5/2022; thả diều, lễ hội dù bay tại khuôn viên bãi biển thành phố vào các ngày 4, 5/6 và 18, 19/6/2022; lễ hội bánh chưng - bánh giầy tại sân khấu Đền Độc Cước vào các ngày 9 và 10/6; lễ hội cầu ngư, bơi chải tại Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến vào các ngày từ 11-12/6/2022. Đặc biệt, để thu hút du khách về với Sầm Sơn trong mùa hè này, thành phố Sầm Sơn cũng tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm TP. Sầm Sơn năm 2022, liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống Thanh Hóa cùng các chương trình nghệ thuật vào tối thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao (bóng bàn, cầu lông, quần vợt)... Qua chuỗi các hoạt động Lễ hội 115 năm du lịch Sầm Sơn, 05 năm thành lập TP. Sầm Sơn, tiếp tục khẳng định TP. Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

5.6.Tai nạn giao thông

Công an giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 4/2022 xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 23 người; so với tháng cùng kỳ, giảm 04 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 14/4/2022, trên địa bản tỉnh xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm chết 54 người, bị thương 94 người; so với cùng kỳ, giảm 27 vụ, giảm 05 người chết, giảm 05 người bị thương.

5.7.Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

- Môi trường: Tháng 3/2022 phát hiện và xử lý 29 vụ vi phạm môi trường (huyện Bá Thước 05 vụ; huyện Cẩm Thủy 04 vụ; huyện triệu Sơn 03 vụ; TP. Thanh Hóa, TX. Bỉm Sơn, huyện Quan Sơn, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Quảng Xương mỗi nơi 02 vụ; huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Thường Xuân, Nga Sơn, Hoằng Hóa mỗi nơi 01 vụ); phạt tiền vi phạm 317 triệu đồng. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh phát hiện 187 vụ vi phạm môi trường, phạt tiền vi phạm 2.774 triệu đồng.

- Cháy, nổ: Tháng 3/2022 xảy ra 06 vụ cháy (TP. Thanh Hóa 02 vụ; TX. Bỉm Sơn, huyện Nông Cống, Bá Thước, Vĩnh Lộc mỗi nơi 01 vụ), không có người chết và bị thương, giá trị tài sản bị thiệt hại 33 triệu đồng (còn 04 vụ đang thống kê giá trị thiệt hại). Trong tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC cho 217 cơ sở, lập 217 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 1.110 sơ hở, thiếu sót, mất an toàn về PCCC; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 04 trường hợp, phạt tiền hơn 4 triệu đồng. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ cháy, làm 06 người chết và 02 người bị thương, thiệt hại 1.242 triệu đồng./.

Download fileTinh hinh KT-XH thang 4-2022 (xem); So lieu KT-XH thang 4-2022 (xem)


[1] Nhóm cây lương thực 127.879 ha, giảm 1,0%; nhóm cây chất bột có củ 15.375 ha, giảm 3,7%; cây mía 13.898 ha, giảm 8,9%; nhóm cây thuốc lá, thuốc lào 1.375 ha, giảm 0,6%; nhóm cây lấy sợi 2.376 ha, tăng 26,6%; nhóm cây có hạt chứa dầu 6.855 ha, giảm 5,6%; nhóm rau, đậu các loại và hoa 16.459 ha, tăng 2,7%; nhóm cây gia vị, dược liệu, hương liệu 3.630 ha, giảm 2,2%; nhóm cây hàng năm khác (chủ yếu là cây làm thức ăn gia súc) 5.061 ha, tăng 3,5%.

[2] Công nghiệp khai khoáng tăng 11,60% so với tháng trước, tăng 2,33% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,82% so với tháng trước, tăng 16,94% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 7,88% so với tháng trước, tăng 42,09% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,43% so với tháng trước, tăng 8,51% so với tháng cùng kỳ.

[3] Công nghiệp khai khoáng tăng 7,81%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,76%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 41,04%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,29%.

[4]Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 403,1 tỷ đồng, tăng 21,5% so tháng trước, tăng 1,2% so tháng cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 315,7 tỷ đồng, tăng 20,5% so tháng trước, tăng 17,0% so tháng cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 249,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so tháng trước, tăng 18,8% so tháng cùng kỳ.

[5]Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 1.240,8 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 970,6 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 804,2 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

[6] Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 5.107 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, tăng 24,3% so tháng cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.153 tỷ đồng, tăng 2,4% so tháng trước, tăng 11,6% so tháng cùng kỳ; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 262 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước, tăng 10,8% so tháng cùng kỳ; xăng, dầu các loại 1.380 tỷ đồng, tăng 2,3% so tháng trước, tăng 23,4% so tháng cùng kỳ...

[7] Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 23.262 tỷ đồng, tăng 15,1%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 4.624 tỷ đồng, tăng 13,6%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 1.117 tỷ đồng, tăng 0,3%; xăng, dầu các loại 4.831 tỷ đồng, tăng 23,9%...

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2022(29/07/2022 2:51 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2022(28/07/2022 3:41 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2022(30/06/2022 8:26 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2022(30/06/2022 7:55 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 5 năm 2022(30/05/2022 8:31 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2022(30/05/2022 7:40 SA)

    46 người đang online