Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2019

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Sản xuất vụ thu mùa Theo báo cáo tiến độ sản xuất vụ thu mùa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 15/7/2019, toàn tỉnh gieo cấy được 118,2 nghìn ha lúa, đạt 96,8% kế hoạch và bằng 97,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngô 10.252 ha, đạt 71,6% kế hoạch và tăng 14,2%; lạc 897 ha, đạt 78,6% kế hoạch và tăng 72,2%; khoai lang 1.695 ha, vượt 16,5% kế hoạch và tăng 16,9%; rau, đậu các loại 14.336 ha, tăng 41,5% so với cùng thời điểm năm trước.

b. Chăn nuôi

Kết quả tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2019 tính đến ngày 13/6 như sau: vắc xin cúm gia cầm H5N1 được 3.046.250 con, đạt 67,5% diện tiêm; vắc xin dại cho chó mèo 318.330 con, đạt 90,3% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng gia súc 243.187 con, đạt 82,7% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu bò được 206.311 con, đạt 70,2% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn tiêm được 296.065 con, đạt 59,6% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn tiêm được 348.595 con, đạt 70,1% diện tiêm. Đến nay, do chưa có gia súc mới nhập nên chưa tiến hành tiêm bổ sung.

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh: Từ ngày 23/02/2019 đến 16 giờ ngày 17/7/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 5.941 hộ thuộc 1.286 thôn, 368 xã của 26 huyện, thành phố (huyện Vĩnh Lộc chưa phát sinh bệnh dịch); buộc phải tiêu hủy toàn bộ số lợn 58.009 con, trọng lượng 4.072 tấn. Đến ngày 17/7/2019, có 02 huyện (Thường Xuân và Mường Lát) và 86 xã đã công bố hết dịch; 1.096 thôn, 282 xã của 24 huyện, thị xã, thành phố đang còn dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày.

1.2. Lâm nghiệp

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 4.532 ha rừng trồng tập trung, đạt 45,3% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được quan tâm thường xuân và tăng cường; không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững.

1.3. Thuỷ sản

Tháng Bảy, sản lượng thủy sản ước đạt 15,4 nghìn tấn, tăng 0,2% so tháng trước và tăng 6,6% so với tháng cùng kỳ. Trong đó sản lượng nuôi trồng 5,5 nghìn tấn, tăng 11,7% và tăng 10,0%; sản lượng khai thác 9,9 nghìn tấn, giảm 5,2% so với tháng trước và tăng 4,8% so với tháng cùng kỳ. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2019, sản lượng thuỷ sản ước đạt 104,7 nghìn tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 34,2 nghìn tấn, tăng 8,4%; sản lượng khai thác 70,5 nghìn tấn, tăng 6,2%.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 7/2019 tăng 2,70% so với tháng trước, tăng 16,07% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 4,93% so với tháng trước, tăng 12,08% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,05% so với tháng trước, tăng 14,69% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 0,77% so với tháng trước, tăng 36,87% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,32% so với tháng trước, tăng 4,23% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 32,76% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 1,95%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,62%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5,57%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,08%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2019 dự kiến tăng 3,88% so với tháng trước, tăng 11,11% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,93% so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2019 dự kiến giảm 2,46% so với tháng trước; tăng 16,86% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 7/2019 dự kiến tăng 2,06% so với tháng trước; tăng 16,40% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước bằng tháng trước; tăng 0,76% so với tháng cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,14% so với tháng trước; tăng 12,17% so với tháng cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,63% so với tháng trước; tăng 19,88% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 12,35% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,94%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,06%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,78%.

3. Đầu tư

Ước tính tháng 7/2019, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 667,7 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 29,1% so cùng kỳ năm 2018; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 306,2 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 192,3 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 169,2 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 4.234,1 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch năm và tăng 22,0% so cùng kỳ năm 2018; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 1.915,6 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.231,2 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.087,3 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7/2019 ước đạt 7.774 tỷ đồng, tăng 17,1% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 11,9%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.147 tỷ đồng, tăng 25,6%; ô tô các loại 261 tỷ đồng, tăng 27,1%; xăng, dầu các loại 1.208 tỷ đồng, tăng 12,7%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm hàng hóa khác 773 tỷ đồng, tăng 14,2%... Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 53.069 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Tháng Bảy, giá xăng dầu và một số mặt hàng lương thực thực phẩm như: gạo, thịt lợn, hải sản tăng giá đã tác động tăng chỉ số giá tiêu dùng so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,46% so với tháng trước. Sáu nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,07% (lương thực tăng 0,26%, thực phẩm tăng 1,61%); nhóm đồ uống thuốc lá tăng 0,28%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,28%; nhóm giao thông tăng 0,01%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07%; nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,81%. Hai nhóm hàng hóa giá cả ổn định chỉ số giá không tăng là: nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm giáo dục. Ba nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm là: nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,06%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,20%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2019 tăng 0,95 so với tháng 12 năm 2018 và tăng 1,32% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2019 tăng 2,25% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2019 tăng 4,97% so với tháng trước, tăng 10,09% so với tháng 12/2018, tăng 9,17% so với tháng cùng kỳ; bình quân 7 tháng đầu năm 2019 tăng 1,27% so với bình quân cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,53% tháng trước, giảm 0,22% so với tháng 12/2018, tăng 1,38% so với tháng cùng kỳ; bình quân 7 tháng đầu năm 2019 tăng 2,10% so với bình quân cùng kỳ.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Dự ước tháng 7/2019, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 516,9 tỷ đồng, tăng 9,7% so với tháng cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 4,8 triệu tấn, khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 224,5 triệu tấn.km; tăng 4,4% về hàng hoá vận chuyển, tăng 1,4% về hàng hoá luân chuyển so với tháng cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 329,4 tỷ đồng, tăng 13,1% so với tháng cùng kỳ năm trước; số lượng hành khách vận chuyển 4,4 triệu người, hành khách luân chuyển 262,6 triệu người.km; tăng 16,6% về hành khách vận chuyển, tăng 17,0% về hành khách luân chuyển so với tháng cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 47 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bốc xếp qua cảng ước đạt 1.105 nghìn tấn, tăng 34,8% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 3.597 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa vận chuyển 33,4 triệu tấn, hàng hoá luân chuyển 1.586,9 triệu tấn.km, tăng 4,5% về hàng hoá vận chuyển, tăng 1,3% về hàng hoá luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 22,0% so với cùng kỳ năm trước; hành khách vận chuyển 29,6 triệu người, hành khách luân chuyển 1.761,8 triệu người.km, tăng 17,5% về hành khách vận chuyển, tăng 18,2% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 310 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bốc xếp qua cảng đạt 7.092 nghìn tấn, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

4.4. Hoạt động lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành

Tháng 7/2019, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.070,5 tỷ đồng, tăng 21,6% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 224,9 tỷ đồng, tăng 15,8%; dịch vụ ăn uống ước đạt 845,6 tỷ đồng, tăng 23,3%. Khách sạn phục vụ 711,4 nghìn lượt khách, tăng 18,0% so với tháng cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ đạt 1.148,2 nghìn ngày khách, tăng 16,1% so với tháng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 6.733,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.347,8 tỷ đồng, tăng 11,1%; dịch vụ ăn uống ước đạt 5.385,7 tỷ đồng, tăng 18,2%.

Du lịch lữ hành với lượt khách du lịch theo tour tháng 7/2019 ước đạt 5.996 lượt khách, tăng 13,5% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 19.012 ngày khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, lượt khách du lịch theo tour đạt 35.897 lượt khách, tăng 9,7% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 112.408 ngày khách, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018.

5. Một số tình hình xã hội

5.1. Thiếu đói trong nông dân và an sinh xã hội

Tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tính đến đến ngày 10/7/2019, toàn tỉnh không phát sinh hộ thiếu đói.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 03/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá 14.890.220 nghìn đồng cho 99.268 đối tượng. Quà tặng của tỉnh bằng hiện vật, trị giá 150 nghìn đồng/suất. Việc tặng quà của tỉnh đến các gia đình chính sách được thực hiện với hình thức chu đáo, trang trọng và xong trước ngày 25/7/2019. Cũng trong dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà đến các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

5.2. Y tế

Ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường nên toàn tỉnh không có dịch lớn phát sinh. Tuy nhiên, một số bệnh thông thường vẫn xảy ra; tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2019 toàn tỉnh ghi nhận: 93 ca sốt xuất huyết Dengue, 329 ca sởi, 213 ca tay chân miệng, 1 ca dại, 83 ca ho gà, 3 ca uốn ván, 16 ca viêm não virut, 43 ca viêm gan virut B, 6 ca nghi bại liệt.

5.3. Giáo dục

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Thanh Hóa do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 5 trường ĐH, CĐ, gồm: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Công Nghiệp Hà Nội, ĐH Hoa Lư (Ninh Bình) và Trường CĐ Sư phạm Nghệ An, tổ chức tại cụm thi số 28 cho thí sinh tỉnh Thanh Hóa dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/6/2019. Toàn tỉnh có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, hơn 13.600 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT, 20.437 thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 994 thí sinh chỉ xét tuyển ĐH, CĐ. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong 3 ngày thi có 12 thí sinh vi phạm qui chế thi bị đình chỉ thi; 02 thí sinh bị khiển trách. Kết quả có 31.457/34.049 thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 92,39% (khối THPT đạt 94,38%, khối bổ túc THPT đạt 64,04%), giảm 5,07% so với năm ngoái. Năm nay, với 3 môn tổ hợp xét tuyển đại học, Thanh Hóa có 11 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên, cao nhất cả nước; 97 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Ngoài ra, có 35 thí sinh đạt được điểm 10 ở các môn thi, trong đó môn Tiếng Anh có 6 thí sinh, Địa lý 1 thí sinh, Hóa học 1 thí sinh, Lịch sử 5 thí sinh và Giáo dục công dân có 22 thí sinh. Đặc biệt, toàn tỉnh có 3 thí sinh trong tốp 10 thí sinh thuộc khối A00 có điểm cao nhất cả nước, gồm em Vũ Đức Anh (Trường THPT Quảng Xương 1) đạt 29,05 điểm, Nguyễn Thị Ngọc Mai (Trường THPT Triệu Sơn 2) đạt 28,08 điểm và Trần Khánh Linh (Trường THPT Thiệu Hóa) đạt 28,06 điểm.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 tổ chức tại Israel từ ngày 7-15/7/2019, với sự tham gia của 360 học sinh đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thanh Hóa có em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đã xuất sắc đạt HCV. Tham gia cuộc thi năm nay, cả 5 học sinh Việt Nam đều đạt giải cao; trong đó có 3 HCV, 2 HCB, đưa Việt Nam đứng thứ 4 trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong 36 lần tham dự Olympic Vật lý quốc tế. Nguyễn Khánh Linh còn đoạt giải đặc biệt cho nữ sinh có thành tích cao nhất, là nữ sinh duy nhất đạt HCV tại kỳ thi.

Tính đến 30/6/2019, toàn tỉnh có 1.343/2.100 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 63,95%, tăng 94 trường so cùng kỳ; trong đó: Mầm non 399/672 trường, đạt tỷ lệ 59,38%; Tiểu học 553/674 trường, đạt tỷ lệ 82,05%; TH và THCS 11/33 trường, đạt tỷ lệ 33,33%; THCS 351/613 trường, đạt tỷ lệ 57,26%; THPT 29/108 trường, đạt tỷ lệ 26,85%.

5.4. Văn hoá - Thể dục thể thao

Ngành Văn hóa - Thông tin tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 tới các cấp, các ngành và nhân dân; phối hợp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ chức các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn quan trọng của đất nước, của tỉnh, như: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Ngày thành lập Hội Nhà báo Thanh Hóa (21/6); Ngày Du lịch Việt Nam (9/7); Ngày Dân số thế giới (11/7); Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (29/7), Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7)... góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức Giải Bóng đá Thanh Hóa - Cúp Huda năm 2019; tổ chức giải vô địch các CLB mạnh Vovinam tỉnh Thanh Hóa - Cúp Tiến Nông 2019; tham dự giải vô địch môn Điền kinh và Bơi người khuyết tật toàn quốc lần thứ XX năm 2019 tại TP Cần Thơ; tham dự Giải vô địch Xe đạp đường trường trẻ quốc gia năm 2019 tổ chức tại Bình Định… Thể thao thành tích cao được tăng cường luyện tập, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2019 (SEA Games 30) và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tháng Bảy, các đoàn thể thao Thanh Hóa thi đấu 16 giải, giành được 59 huy chương các loại (25HCV, 13HCB, 21HCĐ). Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2019 (Wake-up 247 V.League 1-2019), sau 14 trận đấu, giành được 21 điểm, xếp thứ 5/14 đội tham dự.

5.5. Tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 6/2019 xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 15 người; so với cùng kỳ năm trước, giảm 15,4% về số vụ, tăng 8,3% về số người chết, giảm 44,4% về số người bị thương. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông, làm 98 người chết và 248 người bị thương; tăng 17,1% về số vụ, tăng 50,8% về số người chết, tăng 22,8% về số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 6/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người qui định, kiểm tra trọng tải phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 5.857 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 6.001 triệu đồng; tạm giữ 731 phương tiện, tước kiểm định và giấy phép lái xe 358 trường hợp. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 77 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 1.162 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 25 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

5.6. Thiệt hại do thiên tai

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều ngày 03/7/2019 đến 10 giờ ngày 5/7/2019, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, riêng khu vực phía nam của tỉnh từ 100-365,3 mm, đặc biệt là huyện Tĩnh Gia 365,3 mm. Mưa lớn đã làm chết 2 người, bị thương 2 người, thiệt hại về sản xuất, tài sản, hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Thống kê sơ bộ ban đầu, đã có 565,15 ha sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy hải sản bị thiệt hại từ 70% trở lên (trong đó, lúa 172,1 ha; các loại cây rau màu 210,55 ha; cây ăn quả 0,8 ha; cây trồng hàng năm 0,42 ha; 2,36 ha cây trồng lâu năm; 178,92 ha nuôi trồng thủy hải sản); 2.240 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi; 02 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% đến hơn 70%; các tuyến đường Quốc lộ, tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở ta luy tại 39 điểm với khối lượng khoảng 3.700 m3…; ước tính ban đầu, giá trị thiệt hại khoảng 28,5 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các xã khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng; chỉ đạo các đoàn thể huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình có nhà bị thiệt hại dọn dẹp, tu sửa; chỉ đạo các trạm thủy nông tập trung bơm nước tiêu úng và hướng dẫn nhân dân khắc phục, chăm sóc diện tích cây trồng bị thiệt hại; khẩn trương thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5.7. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Môi trường: Tháng 6/2019, phát hiện 14 vụ vi phạm môi trường, xử lý phạt vi phạm 13 vụ (TP Thanh Hóa 03 vụ, Quan Sơn 02 vụ; Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Ngọc Lặc mỗi địa phương 1 vụ), khởi tố 01 vụ (TX Bỉm Sơn); xử phạt hành chính 165,9 triệu đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 75 vụ vi phạm môi trường, xử phạt hành chính 71 vụ với tổng số tiền phạt 1.450 triệu đồng.

Cháy, nổ: Tháng 6/2019, xảy 15 vụ cháy (TP Thanh Hóa 05 vụ, Tĩnh Gia 03 vụ, Quảng Xương 02 vụ ; Hoằng Hóa, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Bỉm Sơn mỗi địa phương 01 vụ); 01 vụ nổ tại TP Thanh Hóa, làm bị thương 4 người. Thiệt hại ước tính do cháy, nổ khoảng 850 triệu đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 71 vụ cháy và 1 vụ nổ, thiệt hại 8.595 triệu đồng.

File đính kèm :Thanh Hoa_BCSL KT-XH thang 7-2019

Cục Thống kê Thanh Hóa