Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ Tháng 8 năm 2019