Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần hai)

Tháng 04/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã thực hiện điều tra lần một đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong khu vực doanh nghiệp (DN). Kết quả điều tra đã được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phản ánh khá đầy đủ về mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến DN.

Tuy nhiên, đến nay dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của DN. Để có thông tin đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 07/9/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã ký Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT về việc tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của DN lần thứ hai, đồng thời giao Tổng cục trưởng TCTK ban hành phương án và tổ chức điều tra, tổng hợp và công bố kết quả trong tháng 9/2020 để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương có căn cứ tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Theo Phương án điều tra, đối tượng, đơn vị điều tra là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật DN (không bao gồm Hợp tác xã) và đang hoạt động tại thời điểm 10/9/2020 trên phạm vi cả nước. Nội dung điều tra phân theo 05 nhóm thông tin cơ bản: (1) Nhận dạng đơn vị điều tra: tên DN, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, loại hình kinh tế, ngành SXKD chính; (2) Tình hình SXKD của DN; (3) Các giải pháp ứng phó của DN trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; (4) Đánh giá hiệu quả các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19; (5) Một số câu hỏi về năng lực cạnh tranh của DN (áp dụng cho khoảng 1000 DN được chọn mẫu điều tra). Có 02 loại phiếu điều tra: Phiếu số 01/ĐTDN-COVID-19: Thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN; Phiếu 02/ĐTDN-NLCT: Khảo sát năng lực cạnh tranh của DN. Trong đó, điều tra toàn bộ đối với DN thực hiện Phiếu số 01/ĐTDN-COVID-19; và điều tra chọn mẫu đối với DN thực hiện cả Phiếu số 01/ĐTDN-COVID-19 và Phiếu 02/ĐTDN-NLCT. Phương pháp thu thập thông tin trực tuyến qua bảng hỏi Web-form, điều tra viên hướng dẫn DN cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của điều tra DN 2020. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 10-20/9/2020, công bố kết quả điều tra tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020.

Triển khai cuộc điều tra này, sáng ngày 09/9/2020, TCTK đã tổ chức Hội nghị tập huấn phương án điều tra trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Thống kê và trực tuyến tại trụ sở của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tập huấn có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng; đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc TCTK; đại diện Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ KHĐT; đại diện lãnh đạo, công chức tại 63 điểm cầu của Cục Thống kê.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, và sự phối hợp hiệu quả của tất cả các đơn vị có liên quan. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin để công bố thông tin đúng thời gian quy định./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tổng cục trưởng TCTK chủ trì và chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tổng Cục Thống kê (Thùy Dương)