Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023

Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nhiều hơn, tác động đến hầu hết quốc gia, khu vực; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang giữa Nga-Ucraina, I-xra-en-Hamas diễn biến phức tạp;

File download:  Tinh hinh KT-XH nam 2023 [xem]; So lieu KT-XH quy IV va nam 2023 [xem]

 

Cục Thống kê Thanh Hóa