Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a) Sản xuất vụ đông

Vụ đông 2023 - 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo; ban hành kịp thời, thiết thực và có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông đối với các hộ nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Đặc biệt, nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được các địa phương gieo trồng trong vụ đông năm nay. Tổng diện tích gieo trồng 46.914 ha, đạt99,8% kế hoạch, giảm0,3% so với vụ đông năm trước; trong đó, diện tích ngô 12.974 ha, đạt 92,7% kế hoạch, giảm1,1%; diện tích khoai lang 2.028 ha, giảm1,5%; diện tích lạc 1.139 ha, đạt87,6% kế hoạch, giảm1,3%; diện tích rau các loại 23.067 ha, tăng2,2%; diện tích cây ớt 1.313 ha, giảm8,4%; diện tích cây gai xanh 541 ha, giảm 32,5%;diện tích cây ngô làm thức ăn gia súc 864 ha, giảm 22,2% so với vụ đông năm trước.

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 15/01/2024, toàn tỉnh đã thu hoạch được 37.775 ha cây trồng vụ đông, đạt 80,5% diện tích gieo trồng; trong đó: ngô 10.400 ha ngô, lạc 1.139 ha, khoai lang 1.592 ha, rau màu và các loại cây trồng khác 24.694 ha.

b) Sản xuất vụ chiêm xuân

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hiện nay, bà con nông dân đang tích cực thu hoạch vụ đông, giải phóng đất, bảo vệ và tiếp tục chăm sóc trà mạ xuân sớm, xuân chính vụ; gieo cấy lúa vụ chiêm xuân năm 2024.Tính đến ngày 15/01/2024, tổng diện tích đất đã được giải phóng 123.173 ha, trong đó đất lúa 97.993 ha, lượng mạ đã gieo 3.271 tấn (giống lúa lai 1.799 tấn, giống lúa thuần 1.471,9 tấn). Tổng diện tích lúa đã gieo cấy 9.335,3 ha, đạt 8,3% kế hoạch. Thời tiết diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành cần chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng chống rét và chăm sóc mạ đã gieo; tiếp tục gieo mạ trà chính vụ và chuẩn bị gieo mạ trà xuân muộn; đồng thời chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân.

Các nhà máy sản xuất chế biến đường đã thu hoạch được 332 nghìn tấn mía nguyên liệu;trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đã thu mua được 176 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường míaViệt Nam - Đài Loan 156 nghìn tấn. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua được 134 nghìn tấn sắn nguyên liệu.

c) Chăn nuôi

Trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm. Mùa đông năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp; các ngành, các cấp cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho gia súc, gia cầm nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; quản lý chặt chẽ vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

1.2.Lâm nghiệp

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 400 ha rừng tập trung,30 nghìn cây phân tán các loại. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường; không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phươngtriển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

1.3. Thuỷ sản

Tháng 01/2024, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 18.678 tấn, tăng1,6% so với tháng trước và tăng 6,7% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác đạt 13.119 tấn, tăng3,4% so với tháng trước, tăng 23,5% so với tháng cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 5.559 tấn, giảm2,2% so với tháng trước và giảm19,2% so với tháng cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng 01/2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định; vùng nguyên liệu mía, sắn đang trong thời gian thu hoạch rộ, phục vụ sản xuất của các nhà máy chế biến; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất ổn định, các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh như quần áo, giày thể thao, điện sản xuất, xi măng… sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt khá so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 01/2024tăng1,59% so với tháng trước, tăng43,48% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng1,43% so với tháng trước, tăng27,50% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng1,70% so với tháng trước, tăng42,03% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng0,18% so với tháng trước, tăng 68,31% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng2,29% so với tháng trước, tăng9,11% so với tháng cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2024 dự kiến giảm7,61% so với tháng trước, tăng37,65% so với tháng cùng kỳ năm trước.Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2024 dự kiến tăng14,47% so vớitháng trước; tăng31,02% so vớitháng cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01/2024 dự kiến tăng1,43% so với tháng trước; tăng9,05% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm0,03% so với tháng trước; giảm3,67% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nướctăng1,23% so với tháng trước;giảm1,80% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng1,54% so với tháng trước; tăng 12,02% so với tháng cùng kỳ.

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 01/2024 so với tháng cùng kỳ như sau: Xăng các loại 279,8 nghìn tấn, tăng27,6%; dầu diesel 520,5 nghìn tấn, tăng58,6%; đường kết tinh 24,2 nghìn tấn, gấp 2,1 lần; bia các loại 947nghìn lít, giảm47,0%; thuốc lá bao 25,2 triệu bao, tăng26,8%; quần áo các loại 49,3 triệu cái, tăng32,8%; giày thể thao 24,3 triệu đôi, tăng 46,9%; xi măng 1,67 triệu tấn, tăng 64,3%, sắt thép 363,1 nghìn tấn, tăng 66,9%; điện sản xuất 1.086 triệu kwh, tăng75,8%; nước máy 4,0 triệu m3, tăng1,6%.

3. Đầu tư

Ước tính tháng 01/2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 589,4 tỷ đồng, giảm 45,7% so với tháng trước và tăng11,8% so với tháng cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 246,3 tỷ đồng, giảm 46,4% so với tháng trước và tăng13,1% so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 186,0 tỷ đồng, giảm 44,6% so với tháng trước và tăng14,7% so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 157,1 tỷ đồng, giảm 45,9% so với tháng trước và tăng6,6% so với tháng cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng 01/2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.121,4 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước, giảm1,2% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm 5.450,6 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước, giảm 0,1% so tháng cùng kỳ; nhóm hàng may mặc 723,4 tỷ đồng, tăng 3,1% so tháng trước, tăng 8,1% so tháng cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình  1.306,2 tỷ đồng, tăng 2,8% so tháng trước, giảm 4,3% so tháng cùng kỳ; ô tô các loại 465,3 tỷ đồng, giảm4,1% so tháng trước, giảm25,5% so tháng cùng kỳ; xăng, dầu các loại 1.500,6 tỷ đồng, tăng 4,6% so tháng trước, tăng 1,6% so tháng cùng kỳ.

4.2. Hoạt động lưu trú, ăn uống,du lịch lữ hành và dịch vụ khác

Tháng 01/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 271,9 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước, tăng 3,4% so với tháng cùng kỳ;doanh thu ăn uống ước đạt 1.121,8 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước, tăng 19,9% so với tháng cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 4,9% so với tháng trước, tăng 22,6% so với tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.847 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 12,5% so với tháng cùng kỳ.

4.3.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2024tăng1,69% so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng 0,38% so với tháng 12/2023. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,51% (lương thực tăng 2,53%, thực phẩm tăng 0,19%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,68%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,22%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,66%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,25%; nhóm giao thông tăng 0,18%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,70%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,38%. Hainhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm: nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,15%; nhóm giáo dục giảm 0,02%. Duy nhất nhóm bưu chính viễn thônggiá cả ổn định, chỉ số giá không tăng, không giảm so với tháng trước.

Chỉ số giá vàng tháng 01/2024 tăng 2,46% so với tháng trước, tăng17,18% so với tháng 01/2023. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2024tăng 0,48% so với tháng trước, tăng3,63% so với tháng 01/2023.

4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Tháng 01/2024, doanh thu vận tải và hoạt động hỗ trợ vận tải ước đạt 1.605,5 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước, tăng 16,5% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 818,3 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước, tăng 17,7% so với tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách đạt 268,0 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước, bằng tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 512,1 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước, tăng 25,3% so với tháng cùng kỳ; doanh thu bưu chính, chuyển phát đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước, tăng 21,5% so với tháng cùng kỳ.

Tháng 01/2024, khối lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 4,5 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá ước đạt 271,8 triệu tấn.km, so với tháng trước tăng 4,0% về hàng hoá vận chuyển và tăng 3,8% về hàng hoá luân chuyển, so với tháng cùng kỳ tăng 11,7% về hàng hoá vận chuyển và tăng 13,7% về hàng hoá luân chuyển; vận chuyển hành khách đạt 1,83 triệu người, luân chuyển hành khách đạt 191,2 triệu người.km, so với tháng trước tăng 2,4% về hành khách vận chuyển và tăng 2,5% về hành khách luân chuyển, so với tháng cùng kỳ giảm 2,0% về hành khách vận chuyển và giảm 1,1% về hành khách luân chuyển.

5. Một số tình hình xã hội

5.1.Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Tháng 01/2024, đời sống Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định,công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các địa phương phối hợp với cơ quan bưu điện cùng cấp triển khai thực hiện công tác chi trả trợ cấp tháng 01/2024 đối với 66.822 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện hơn 156,95 tỷ đồng. Tiếp tục quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng và hộ gia đình người có công tại 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Sở Lao động, Thương binh và Xã hộitham mưu công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh đối với 188.262 lượt người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, tổng kinh phí dự kiến thực hiện là trên 57 tỷ đồng (94.056 người được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là trên 28,75 tỷ đồng; 94.206 người được nhận quà của tỉnh với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là trên 28,26 tỷ đồng).

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 01/12/ 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng bị thiên tai để có phương án cứu trợ kịp thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả trợ cấp xã hội tháng 01/2024 đối với 193.106 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí thực hiện trên 100 tỷ đồng. Tổng hợp số lượng người cao tuổi đề nghị chúc thọ và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024; theo thống kê của các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 69.047 người cao tuổi được tặng quà, chúc thọ và mừng thọ với tổng kinh phí dự kiến thực hiện hơn 31 tỷ đồng. Kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, tổng hợp số liệu hỗ trợ gạo từ các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác cứu đói cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt năm 2024.

5.2. Lao động, việc làm

Trong tháng 01/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 4.410 lao động, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: đưa 950 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tăng 87,7% so với cùng kỳ năm trước. Ban hành quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 3.026 lao động, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước; thực hiện cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép cho 56 lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

5.3. Thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

- Thưởng Tết Dương lịch năm 2022: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân là 1,9 triệu đồng/người, tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2023; Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân là 1,5 triệu đồng/người, giảm 300.000 đồng so với năm 2023; Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân là 790.000 đồng/người, tăng 190.000 đồng so với năm 2023; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân là 125.000 đồng/người, tăng 15.000 đồng so với năm 2023. Mức thưởng cao nhất là 114,4 triệu đồng/người tại Doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân là 06 triệu đồng/người, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2023; Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân là 7,1 triệu đồng/người, tăng 900.000 đồng so với năm 2023; Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân là 5,2 triệu đồng/người, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2023; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người, giảm 400.000 đồng so với năm 2023. Dự kiến mức thưởng cao nhất là 371,5 triệu đồng/người tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thấp nhất là 136.000 đồng/người tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5.4. Y tế

Sở Y tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong Ngành chủ động kiểm soát, phòng, chống các loại dịch bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân và tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch năm 2023.Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024.

Tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024, trên địa bàn tỉnh, số ca mắc bệnhgồm: 10 ca sốt xuất huyết; 01 ca tay chân miệng; 03 ca sởi; 02 ca viêm não do vi rút khác.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026.Trong tháng, số ca HIV dương tính mới phát hiện là 09 ca; số người nhiễm HIV/AIDS cộng dồn là 9.133 người, trong đó số còn sống và đang được quản lý 4.654 người;số hiện đang điều trị ARV là 4.140 người;số đang được điều trị Methadone là 1.728 người.

Ngành Y tế phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và mùa Lễ hội Xuân 2024. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàntỉnh Thanh Hoá đến năm 2025.Tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường tiểu học Điện Biên 1, TP. Thanh Hoá.Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch số 297/KH-BCĐ ngày 14/12/2023 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm.

5.5. Giáo dục - Đào tạo

Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” hướng tới chào mừng kỷ niệm lần thứ 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2023 - 2024; tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024. Tổ chức thành công Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa đảm bảo khách quan công bằng, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học. Công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

5.6. Văn hoá - Thể dục thể thao

Hoạt động thông tin và truyền thông đã tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng văn hoá giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025; gìn giữ và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tăng cường các hoạt động đưa văn hóa thông tin về cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là khu vực đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức giải Quần vợt “Mừng Đảng, mừng Xuân” Giáp Thìn - 2024; xây dựng dự thảo kế hoạch, điều lệ,lễ phát động và giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2024; Giải Bóng đá các CLB "Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”; hướng dẫn các hoạt động TDTT Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và chào mừng ngày thể thao Việt Nam 27/3; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Hội diễn các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX "Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn" năm 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchphối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định kế hoạch giao chỉ tiêu HLV, VĐV các đội tuyển thể thao năm 2024; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tập huấn, thi đấu các giải thể thao thành tích cao năm 2024; phối hợp tổ chức tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.Tính từ ngày 01/01 đến 15/01/2024, VĐV các đội tuyển, bộ môn đã tham gia thi đấu 01 giải đạt 01 huy chương đồng.

5.7.Tai nạn giao thông và cháy, nổ

Tháng 01/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024), trên địa bàn tỉnh xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông (gồm cả va chạm giao thông), làm chết 37 người, bị thương 91 người; so với cùng kỳ, tăng68 vụ, tăng26 người chết và tăng65 người bị thương.

Tháng 01/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024), trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, thiệt hại 112 triệu đồng; so với cùng kỳ tăng 05 vụ, giảm 288 triệu đồng về thiệt hại./.

 

File: Tinh hinh KT-XH thang 01-2024So lieu KT-XH thang 01-2024.

  

Cục Thống kê Thanh Hóa