Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Hội nghị tập huấn Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2020

Đăng ngày 24 - 02 - 2020
100%

Thực hiện kế hoạch công tác thông tin năm 2020 và Quyết định 1261/QĐ-TCTK ngày 19/8/2019 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2020 trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 21/02/2020. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó Cục Trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, giám sát viên cấp tỉnh, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố; điều tra viên thống kê, đội trưởng điều tra.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm mục đích: Thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thức trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ đói nghèo, phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều, phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước.

Nội dung Khảo sát mưc sống dân cư năm 2020, gồm mục chính sau:

- Thông tin về những đặc điểm chính về nhân khẩu học của các thành viên hộ, gồm: tuổi, giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân.

- Thông tin về thu nhập của hộ, gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hộ; thu khác.

- Thông tin về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: giáo dục; y tế; nhà; nước sạch và vệ sinh môi trường; thông tin.

- Thông tin về chi tiêu dùng ăn uống vào dịp lễ, tết, chi tiêu dùng ăn uống thường xuyên và chi tiêu dùng không phải lương thực, thực phẩm, chi khác.

-  Thông tin về điều kiện sống như nhà ở, dụng cụ lâu bền và tiếp cận các dự án, chính sách, chương trình trợ giúp của Nhà nước.

Đối tượng cuộc khảo sát  là hộ dân cư, các thành viên hộ. Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 sẽ được tiến hành: 4 kỳ vào các tháng 3, 6, 9, 12 năm 2020. Thời gian thu thập thông tin tại mỗi địa bàn là: 01 tháng.

Kết luận hội nghị, Lãnh đạo Cục yêu cầu công tác khảo sát mức dân cư  năm 2020 phải đảm bảo chất lượng ở tất các khâu: cập nhật bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, điều tra ghi phiếu, công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu phải thực hiện tốt  và đúng qui định của Phương án Khảo sát./.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

<

Tin mới nhất

Thành công bước đầu việc áp dụng phương pháp thu thập thông tin trực tuyến trong phương án điều...(14/09/2020 11:08 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 8 năm 2020(31/08/2020 3:04 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2020(31/08/2020 2:47 CH)

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/07/2020(29/08/2020 9:59 SA)

Thu nhập dân cư 6 tháng đầu năm qua 2 kỳ khảo sát mức sống dân cư năm 2020(24/08/2020 4:43 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 7 năm 2020(29/07/2020 1:49 CH)

496 người đang online