• Cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 (viết gọn là Điều tra BĐDS 2018) thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; nhằm thu thập các thông tin về số dân, tình hình biến động dân số phản ánh qui mô dân số, chất lượng dân số, tỷ số giới tính của dân số, tỷ suất sinh, tỷ suất chết...

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Tiến độ sản xuất vụ thu mùa Theo báo cáo tiến độ sản xuất vụ thu mùa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 13/7/2018, toàn tỉnh gieo cấy được 121 nghìn ha lúa, đạt 96,9% kế hoạch và bằng 97,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngô 9 nghìn ha, đạt 56,5% kế hoạch và bằng 61,1%; lạc 521 ha, đạt 65,1% kế hoạch và bằng 50,2%; đậu tương 557 ha, đạt 56,5% kế hoạch và bằng 73,8%; rau, đậu các loại 7.435 ha, bằng 72,9% so với cùng thời điểm năm trước.

  • Theo số liệu tính toán và công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,03% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,00%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9,77% (riêng công nghiệp tăng 11,03%); các ngành dịch vụ tăng 7,10%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,34%. Số liệu tính toán cơ bản dựa trên nguồn số liệu đầu vào do các phòng chuyên ngành của Cục Thống kê Thanh Hóa báo cáo, được các vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê rà soát, thống nhất.

  • Thực hiện phương án điều tra chăn nuôi Ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để thu thập thông tin về toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra; sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán ) trong kỳ điều tra ở các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Sản xuất vụ chiêm xuân Vụ chiêm xuân 2017 - 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không có các đợt rét kéo dài; các địa phương thực hiện đúng lịch thời vụ, chủ động giống, nguồn nước tưới; các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và ít sâu bệnh. Riêng đối với cây lúa, từ đầu vụ gieo trồng đến nay thời tiết thuận lợi, giai đoạn lúa mới cấy nền nhiệt độ ấm hơn nhiều năm nên nhanh bén rễ và sinh trưởng tốt; giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông có nhiều đợt mưa rào trên diện rộng nên phát triển tốt;

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Sản xuất vụ chiêm xuân Vụ chiêm xuân 2017 - 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không có các đợt rét kéo dài; các địa phương thực hiện đúng lịch thời vụ, chủ động giống, nguồn nước tưới, nên kết quả gieo trồng cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

  • Sáng 20/4/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thanh Hóa.

  • Quý I năm 2018, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Kết quả sản xuất vụ đông Tổng diện tích gieo trồng 46.005 ha, đạt 97,5% kế hoạch, giảm 8,6% so với vụ đông 2016 - 2017; trong đó, diện tích ngô 14.830 ha, đạt 74,2% kế hoạch, giảm 25,2%; diện tích khoai lang 3.050 ha, giảm 25,7%; diện tích lạc 1.288 ha, giảm 13,2%; diện tích rau các loại 19.984 ha, tăng 8,6%; diện tích cây ớt 2.171 ha, tăng 17,5%; diện tích cây thức ăn gia súc 3.240 ha, tăng 52,8%…

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Kết quả sản xuất vụ đông Vụ đông 2017 - 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, do ảnh hưởng của bão số 10 trong tháng 9 và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10, đã gây ra mưa lớn và ngập lụt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

1 2 3 4 5 
1020 người đang online