• 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Trồng trọt Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 15/10/2018, tiến độ thu hoạch vụ thu mùa toàn tỉnh như sau: Lúa 117.402/124.922 ha, đạt 94,0% diện tích gieo trồng, bằng 95,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngô 10.728/14.690 ha, đạt 73,0% diện tích gieo trồng; lạc 1.018/1.236 ha, đạt 82,4%; đậu tương 431/458 ha, đạt 94,1%; khoai lang 1.467/1.526 ha, đạt 96,1%; rau mầu và các cây trồng khác 19.056/22.121 ha, đạt 86,1% diện tích gieo trồng.

  • Công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm qua đạt được những kết quả tương đối tích cực, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương.

  • Cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2018 thực hiện theo Quyết định số 1642/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhằm thu thập thông tin về số lượng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD) của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin cho hoạt động thống kê và công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

  • Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục cải thiện nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, sắt thép, chất đốt… tăng cao gây áp lực lên lạm phát tại nhiều quốc gia. Hoạt động thương mại toàn cầu duy trì đà tăng trưởng nhưng đối mặt nhiều khó khăn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và các đối tác lớn khác như Liên minh Châu Âu, Nhật Bản. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước lớn, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ đã tác động đến sản xuất và xuất khẩu của nước ta và các nước trong khu vực.

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Trồng trọt Sản xuất vụ thu mùa năm 2018 chịu ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường; đầu vụ gieo trồng thời tiết tương đối thuận lợi; tuy nhiên, nắng nóng kéo dài cuối tháng 5 và tháng 6 đã làm khô hạn, gây khó khăn cho việc gieo trồng một số loại cây trồng trong khung thời vụ; mặt khác, trong tháng 7, mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng đã làm mất trắng và ngập úng một số loại cây đã gieo trồng.

  • Cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 (viết gọn là Điều tra BĐDS 2018) thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; nhằm thu thập các thông tin về số dân, tình hình biến động dân số phản ánh qui mô dân số, chất lượng dân số, tỷ số giới tính của dân số, tỷ suất sinh, tỷ suất chết...

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Tiến độ sản xuất vụ thu mùa Theo báo cáo tiến độ sản xuất vụ thu mùa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 13/7/2018, toàn tỉnh gieo cấy được 121 nghìn ha lúa, đạt 96,9% kế hoạch và bằng 97,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngô 9 nghìn ha, đạt 56,5% kế hoạch và bằng 61,1%; lạc 521 ha, đạt 65,1% kế hoạch và bằng 50,2%; đậu tương 557 ha, đạt 56,5% kế hoạch và bằng 73,8%; rau, đậu các loại 7.435 ha, bằng 72,9% so với cùng thời điểm năm trước.

  • Theo số liệu tính toán và công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,03% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,00%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9,77% (riêng công nghiệp tăng 11,03%); các ngành dịch vụ tăng 7,10%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,34%. Số liệu tính toán cơ bản dựa trên nguồn số liệu đầu vào do các phòng chuyên ngành của Cục Thống kê Thanh Hóa báo cáo, được các vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê rà soát, thống nhất.

  • Thực hiện phương án điều tra chăn nuôi Ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để thu thập thông tin về toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra; sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán ) trong kỳ điều tra ở các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Sản xuất vụ chiêm xuân Vụ chiêm xuân 2017 - 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không có các đợt rét kéo dài; các địa phương thực hiện đúng lịch thời vụ, chủ động giống, nguồn nước tưới; các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và ít sâu bệnh. Riêng đối với cây lúa, từ đầu vụ gieo trồng đến nay thời tiết thuận lợi, giai đoạn lúa mới cấy nền nhiệt độ ấm hơn nhiều năm nên nhanh bén rễ và sinh trưởng tốt; giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông có nhiều đợt mưa rào trên diện rộng nên phát triển tốt;

1 2 3 4 5 
2450 người đang online