• Sáng ngày 19/6/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • (Chinhphu.vn) - Bắt đầu từ ngày 1/7 tới, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

 • Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc Tổng điều tra theo đúng hạn định. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành: ban hành Phương án Tổng điều tra; thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; hoàn thiện các tài liệu nghiệp vụ sử dụng trong Tổng điều tra; tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên; dự toán và chuẩn bị hậu cần,

 • Tiếp tục chương trình tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, ngày 18/4/2016 tại Thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 (TĐT NTNN 2016) cho các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc.

 • Sáng ngày 5/4/2016 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Giá, thời gian diễn ra Hội nghị từ ngày 5 đến 7/4/2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện các Vụ nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK; đại diện Lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo phòng Thương mại và cán bộ làm công tác thống kê Giá của Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

 • Sáng ngày 4/4/2016 tại Thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 (TĐT NTNN 2016) cho các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và tổ thường trực các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK), đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

 • Từ ngày 23 đến 24 tháng 2 năm 2016 tại Bình Định, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Phương án điều tra Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin theo quý của từng ngành kinh tế và loại hình kinh tế phục vụ biên soạn cơ cấu ngang của giá trị sản xuất và các hệ số cơ bản tính GDP quý cho một số năm tiếp theo của 6 vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

 • Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 12 – 13/01/2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK – Chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKH&ĐT), Ủy viên Ban Cán sự Đảng BKH&ĐT; ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Lãnh đạo và đại diện 02 đơn vị nghiệp vụ cấp phòng của 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố; đại diện các Bộ, ban, ngành và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành đến đưa tin.

 • Ngày 29/12/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo phổ biến Niên giám thống kê quốc gia năm 2013 chuẩn hóa theo SDMX trên trang Web.

 • Ngày 17/12/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT). Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KHĐT; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.

 • Ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo.

 • Trong 2 ngày từ ngày 2- 3/12/2015 đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác VSTBPN ngành thống kê giai đoạn 2013-2015 và hội thi “ Duyên dáng GSO 2015”. Tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo Tổng cục Thống kê, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Đại diện lãnh đạo các cục Thống kê tỉnh, ban VSTBPN của TCTK và các Cục Thống kê.

 • Với sự góp mặt của 34 thí sinh toàn ngành Thống kê, tham gia cuộc thi “ duyên dáng GSO 2015”. Các thí sinh đã thể hiện tinh thần tích cực, nghiêm túc, sự nhiệt tình của tuổi trẻ và khắc phục khó khăn khi tham gia. Sau 3 vòng thi, để đưa ra được lựa chọn với Ban giám khảo là rất khó khăn, vì các thí sinh lần này có sự đồng đều về hình thức và sự duyên dáng.

 • Từ ngày 30/11 đến 4/12/2015, tại Đà Nẵng đã diễn ra chương trình tập huấn : Khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Tham gia tập huấn gồm có: Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - chủ trì hội nghị, thủ trưởng các đơn vị trong tổng cục, đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham gia KSMS 2016 của 63 cục Thống kê trong cả nước…

 • Chiều ngày 26/11/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê đối với cơ quan báo chí. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Hà Nội.

 • Sáng ngày 23/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thống kê với 84,21% đại biểu tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

1 2 
1055 người đang online