Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tình hình Kinh tế -Xã hội tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 29 - 06 - 2020
100%

Sáu tháng đầu năm 2020, trong khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên gia cầm; nhưng với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nên tình hình kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng kinh tế  

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 theo giá so sánh năm 2010 ước tăng 3,70% so với cùng kỳ; trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,90%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 7,45% (riêng công nghiệp tăng 7,36%); các ngành dịch vụ giảm 1,66%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,98%. Trong 3,70% tăng trưởng của 6 tháng đầu năm 2020, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 0,40 điểm phần trăm; ngành công nghiệp, xây dựng đóng góp 3,55 điểm phần trăm (riêng công nghiệp đóng góp 2,42 điểm phần trăm); các ngành dịch vụ làm giảm 0,46 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,21 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 14,28%, tăng 1,42%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 48,47%, giảm 0,93%; các ngành dịch vụ chiếm 27,09%, giảm 0,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,16%, tăng 0,34% so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.1. Nông nghiệp

a) Sản xuất vụ thu mùa

Một số địa phương trong tỉnh đã thu hoạch xong các loại cây trồng vụ chiêm xuân và tiến hành gieo trồng các cây vụ thu mùa năm 2020. Tính đến ngày 15/6/2020, toàn tỉnh đã cấy được 42.617,2 ha lúa, đạt 36,5% kế hoạch; 4.587,5 ha ngô, đạt 29,2 kế hoạch; 215,4 ha lạc, đạt 38,1% kế hoạch; 459,3 ha đậu tương; 460,7 ha khoai lang và 5.306,4 ha rau đậu các loại và cây trồng khác.

b) Kết quả sản xuất vụ đông xuân

Sản xuất vụ đông 2019 - 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết liên tục thay đổi, nắng, mưa đan xen, cây trồng dễ phát sinh sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng mùa vụ. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kịp thời, có hiệu quả của tỉnh  và các địa phương; cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân; nên diện tích, năng suất thu hoạch nhiều loại cây trồng cao hơn vụ đông năm trước. Vụ chiêm xuân năm 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tuy nhiên, thời tiết ấm từ đầu vụ giúp cây trồng phát triển nhưng cũng khiến sâu bệnh xuất hiện sớm và diễn biến phức tạp. Riêng đối với cây lúa, thời tiết và sâu bệnh có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; từ đầu vụ gieo trồng đến nay số ngày nắng ít, trời âm u, độ ẩm cao; phát sinh các loại sâu bệnh (rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít dài, đạo ôn cổ bông…) gây hại. Từ những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng đến sản xuất, năng suất lúa vụ chiêm xuân năm nay thấp hơn vụ chiêm xuân năm 2019.

Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh vụ đông xuân năm 2020 đạt 250,8 nghìn ha, đạt 99,1% kế hoạch, giảm 1,6% so cùng kỳ; trong đó vụ chiêm xuân 200,5 nghìn ha, đạt 98,8% kế hoạch, giảm 2,8% so với cùng kỳ. Diện tích lúa 116,2 nghìn ha, giảm 1,7% so cùng kỳ; ngô 29,5 nghìn ha, giảm 7,6% (ngô xuân 14,7 nghìn ha, giảm 6,0%); lạc 8,4 nghìn ha, giảm 4,0%; đậu tương 493 ha, giảm 28,2%; rau các loại 36,5 nghìn ha, tăng 14,3%; đậu các loại 935 ha, tăng 7,3%; ớt cay 3.945 ha, tăng 7,4%; cây thức ăn gia súc 7.081 ha, tăng 4,8%...

Năng suất, sản lượng cây trồng vụ đông xuân năm 2020 ước đạt như sau: Năng suất lúa 64,1 tạ/ha, giảm 1,8% so cùng kỳ; ngô 47,6 tạ/ha, tăng 1,2%; lạc 22,3 tạ/ha, tăng 0,5%; đậu tương 15,0 tạ/ha, giảm 0,6%; ớt cay 109,4 tạ/ha, tăng 10,2% so với vụ đông xuân năm 2019. Sản lượng lương thực có hạt 885,6 nghìn tấn, giảm 4,0% so cùng kỳ; trong đó vụ chiêm xuân 814,1 nghìn tấn, giảm 3,6% so cùng kỳ năm trước.

c) Chăn nuôi

Ước tính tại thời điểm 01/7/2020, toàn tỉnh có 180,8 nghìn con trâu; 250,5 nghìn con bò; 973,1 nghìn con lợn; 21 triệu con gia cầm. So với cùng thời điểm năm 2019, đàn trâu tăng 0,1%; đàn bò tăng 0,4%; đàn lợn giảm 2,5%; đàn gia cầm tăng 5,3%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 113 nghìn tấn, đạt 47,1% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ (riêng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 60 nghìn tấn, giảm 1,1%); sản lượng gia cầm giết bán thịt 30,9 nghìn tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm 71,3 triệu quả, tăng 9,4% so với cùng kỳ; sản lượng sữa bò tươi 12 nghìn tấn, tăng 33,4% so cùng kỳ.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng và thịt gia cầm giết bán 6 tháng đầu năm 2020 chia theo từng quý như sau: Quý I, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 58.034 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ (thịt lợn 31.451 tấn, giảm 5,3%, thịt trâu 3.215 tấn, tăng 0,4%, thịt bò 4.378 tấn, tăng 2,6%, thịt gia cầm 15.926 tấn, tăng 11,5%); sản lượng trứng 36,6 triệu quả, tăng 11,8%; sữa tươi 5.962 tấn, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Quý II, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 54.963 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ (thịt lợn 28.580 tấn, tăng 4,1%, thịt trâu 3.102 tấn, tăng 0,8%, thịt bò 4.284 tấn, tăng 3,7%, thịt gia cầm 14.993 tấn, tăng 7,6%); sản lượng trứng 34,7 triệu quả, tăng 7,0%; sữa tươi 6.094 tấn, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 21/5/2020, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020 cơ bản đã hoàn thành, vượt 3% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ, đặc biệt vắc xin cúm gấp 3,5 lần. Kết quả cụ thể như sau: vắc xin cúm gia cầm H5N1 được 10.086.920 con, đạt 86,1% diện tiêm; vắc xin dại cho chó, mèo 346.721 con, đạt 90,2% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng trâu, bò 246.314 con, đạt 83,6% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò được 229.767 con, đạt 77,9% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn tiêm được 457.651 con, đạt 66,5% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn tiêm được 484.662 con, đạt 70,4% diện tiêm.

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh: Từ ngày 23/02/2019 đến 16 giờ ngày 13/3/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 25.633 hộ thuộc 2.234 thôn, 457 xã của 27 huyện, thị xã, thành phố; buộc phải tiêu hủy toàn bộ số lợn 214.204 con, trọng lượng 14.390,2 tấn. Đến 16 giờ ngày 13/3/2020, toàn tỉnh đã công bố hết dịch.

1.2. Lâm nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các ngành chức năng, các đơn vị sản xuất giống lâm nghiệp đã chuẩn bị giống cây các loại, đảm bảo cây con phục vụ Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng vụ xuân năm 2020; bên cạnh đó là sự cố gắng của các hộ lâm nghiệp, nên kết quả sản xuất lâm nghiệp tăng khá so cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm 2020, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 4.545 ha, tăng 5,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 49,1%, quý II giảm 5,1%); sản lượng gỗ khai thác 344 nghìn m3, tăng 2,3% so với cùng kỳ (quý I tăng 8,3%, quý II giảm 6,5%); củi khai thác 562 nghìn ster, tăng 2,5% so với cùng kỳ (quý I tăng 3,2%, quý II tăng 1,6%).

Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các ngành chức năng luôn phối hợp với các địa phương và ban quản lý dự án tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Sáu tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững.

1.3. Thuỷ sản

Sáu tháng đầu năm 2020, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 96,4 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ (quý I tăng 7,2%, quý II tăng 7,3%). Trong đó sản lượng nuôi trồng 31,3 nghìn tấn, tăng 6,3% (quý I tăng 6,2%, quý II tăng 6,3%); sản lượng khai thác 65,1 nghìn tấn, tăng 7,7% (quý I tăng 7,7%, quý II tăng 7,7%).

3. Sản xuất công nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19, một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như: may trang phục, sản xuất giày dép sản lượng sản phẩm sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ do thiếu nguyên liệu và thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp như: sản xuất bia, thuốc lá thị trường bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm, nên sản lượng sụt giảm; thu hoạch nguyên liệu phục vụ sản xuất của các nhà máy chế biến đường chậm, sản lượng đường đạt thấp so với cùng kỳ… Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ổn định, sản lượng sản phẩm tăng khá cao so với cùng kỳ; các sản phẩm xi măng, gạch xây, đá ốp lát, thép cán duy trì được sản xuất do ít chịu tác động của dịch bệnh. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ.  

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 6 năm 2020 tăng 5,56% so với tháng trước, tăng 6,42% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 3,96% so với tháng trước, giảm 30,87% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,42% so với tháng trước, tăng 7,49% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 7,87% so với tháng trước, giảm 4,16% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,83% so với tháng trước, tăng 3,99% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 6,88% so với cùng kỳ (quý I tăng 15,50%, quý II giảm 1,12%); trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 21,94% (quý I giảm 17,40%, quý II giảm 26,23%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,05% (quý I tăng 15,61%, quý II giảm 0,97%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5,83% (quý I tăng 16,39%, quý II giảm 2,59%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,06% (quý I tăng 4,70%, quý II tăng 5,42%).

Trong toàn ngành công nghiệp, các ngành có chỉ số sản xuất tính chung 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ gồm: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 30,51%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 27,68%; sản xuất kim loại tăng 14,64%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,53%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 13,39%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 9,10%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 9,07%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 5,68%... Các ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ gồm: Sản xuất xe có động cơ giảm 82,66%; khai thác quặng kim loại giảm 70,19%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 38,00%; sản xuất trang phục giảm 23,87%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 14,99%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 12,36%; sản xuất đồ uống giảm 10,87%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 6,67%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 2,31%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 năm 2020 dự kiến giảm 0,36% so với tháng trước, giảm 4,50% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,59% so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 năm 2020 dự kiến tăng 1,26% so với tháng trước; giảm 6,53% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 6 năm 2020 tăng 3,56% so với tháng trước; giảm 1,07% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,92% so với tháng trước; giảm 10,84% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,96% so với tháng trước; giảm 2,61% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,79% so với tháng trước; tăng 0,45% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,39% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 6,17%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 4,84%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động của doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực, trong 6 tháng đầu năm 2020 dự kiến thành lập mới 1.321 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 14.256 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2019, tăng 2,2% về số doanh nghiệp và tăng 24,2% về vốn đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 426 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn quay trở lại hoạt động, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

5. Đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sáu tháng đầu năm 2020, các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, công trình chuyển tiếp. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất, làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 51.549,5 tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 11,7%, quý II tăng 14,2%); trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 6.977,5 tỷ đồng, tăng 20,3%; vốn trái phiếu Chính phủ 221,5 tỷ đồng, giảm 39,4%; vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước 2.837,8 tỷ đồng, tăng 12,9%; vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước) 2.172,3 tỷ đồng, tăng 23,3%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 27.087,2 tỷ đồng, tăng 13,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 9.951,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.527,8 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch năm và tăng 27,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,3%, quý II tăng 41,7%), bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2.046,5 tỷ đồng, bằng 47,1% kế hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,9%, quý II tăng 40,7%); vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.345,6 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch năm và tăng 29,5% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,4%, quý II tăng 46,9%); vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.135,8 tỷ đồng, bằng 43,5% kế hoạch năm và tăng 23,7% so với cùng kỳ (quý I tăng 8,3%, quý II tăng 37,4%).

Chiều 12/6, tại thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hoá và hàng trăm đại biểu, doanh nghiệp trong và ngoài nước… Tại hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, với tổng mức đầu tư 2,4 tỷ đô la Mỹ và ký biên bản ghi nhớ  đối với 15 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký 12,3 tỷ đô la Mỹ.

6. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Sáu tháng đầu năm 2020, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung gặp khó khăn, hầu hết các khoản thu từ doanh nghiệp đều giảm so với 6 tháng đầu năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14.485,5 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm (năm 2016 bằng 45,6%; năm 2017 bằng 40,9%; năm 2018 bằng 31,4%; năm 2019 bằng 51,4%), tăng 4,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 8.457 tỷ đồng, tăng 0,6% so cùng kỳ. Trong thu nội địa, trừ thu thuế thu nhập cá nhân tăng 12,0%; thu phí, lệ phí tăng 0,4%; các khoản thu về nhà đất tăng 30,0%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết tăng 46,0%; thu khác ngân sách tăng 33,0%; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác tăng 33,0% so cùng kỳ; các khoản thu còn lại đều giảm so với cùng kỳ năm trước, như: thu từ doanh nghiệp nhà nước giảm 25,0%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 25,0%; thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh giảm 12,0%; thuế bảo vệ môi trường giảm 8,0%... Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.028,5 tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán năm, tăng 10,0% cùng kỳ (chủ yếu thu từ nhập khẩu dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn).

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.257,2 tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán năm, tăng 16,0% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2018 tăng 13,6% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2019 tăng 11,1%). Trong đó, chi đầu tư phát triển 4.498,7 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán năm, tăng 44,0 so với cùng kỳ; chi thường xuyên 11.459,7 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán, tăng 10,0% so cùng kỳ năm 2019.

7. Tín dụng, ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của các ngân hàng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, NHNN chi nhánh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và có hiệu quả các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, tập trung các nguồn lực thực hiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng vay vốn bị thiệt hại bởi dịch bệnh.  

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) dự kiến đến 30/6/2020 đạt 110.000 tỷ đồng (nguồn vốn huy động bằng VND chiếm 98,5%), tăng 10,25% so với đầu năm. Tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) dự kiến đến 30/6/2020 đạt 119.500 tỷ đồng (dư nợ cho vay bằng VND chiếm 99% tổng dư nợ), tăng 3,67% so với đầu năm; trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 48%, dự nợ trung - dài hạn chiếm 52% tổng dư nợ.

8. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

8.1. Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá xăng, dầu giảm mạnh đã tác động bất lợi đến doanh thu bán lẻ hàng hóa. Sau khi dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, sau nhiều ngày không phát sinh ca bệnh mới, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho phép mở rộng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; từ tháng Năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa gần đạt mức như những tháng chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Tháng 6, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.977,4 tỷ đồng, tăng 4,0% so với tháng cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 45.073,4 tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ (quý I tăng 5,1%, quý II giảm 6,1%); trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 17,9% (quý I tăng 14,7%, quý II tăng 21,5%); hàng may mặc giảm 5,1% (quý I giảm 0,9%, quý II giảm 9,4%); đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 3,3% (quý I bằng cùng kỳ, quý II giảm 6,4%); vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 24,5% (quý I giảm 15,2%, quý II giảm 33,6%); phương tiện đi lại giảm 22,2% (quý I giảm 3,5%, quý II giảm 41,7%); xăng, dầu giảm 12,9% (quý I tăng 1,6%, quý II giảm 26,0%)...

8.2. Hoạt động lưu trú và ăn uống

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn và nghiêm trọng đến các hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành. Việc cho phép mở rộng một số hoạt động sản xuất kinh doanh không thiết yếu theo Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND, ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh đã làm cho hoạt động lưu trú, ăn uống trên địa bàn tỉnh dần hoạt động trở lại. Tuy nhiên, với yêu cầu vừa duy trì hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; nên các chỉ tiêu của hoạt động lưu trú, ăn uống giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 6/2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 956,5 tỷ đồng, giảm 9,0% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 169,2 tỷ đồng, giảm 22,7%; doanh thu ăn uống đạt 787,3 tỷ đồng, giảm 5,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 18,2%; doanh thu dịch vụ khác 397,7 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Sáu tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.102,8 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ (quý I giảm 22,9%, quý II giảm 31,9%); trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 670,1 tỷ đồng, giảm 40,3% (quý I giảm 36,8%, quý II giảm 43,4%), doanh thu ăn uống đạt 3.432,7 tỷ đồng, giảm 24,4% (quý I giảm 19,6%, quý II giảm 28,9%); doanh thu du lịch lữ hành 34,6 tỷ đồng, giảm 47,1% (quý I giảm 51,1%, quý II giảm 43,4%); doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác 2.004,7 tỷ đồng, giảm 14,7% (quý I giảm 12,0%, quý II giảm 17,3%).

8.3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Sáu và bình quân 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tăng 5,48% và 5,79%) đều ở mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây (tốc độ tăng CPI tháng Sáu so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020 lần lượt là: 2,59%; 1,25%; 5,40%; 1,17%; 5,48%. Tốc độ tăng CPI bình quân 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020 lần lượt là: 1,80%; 2,69%; 3,67%; 2,41%; 5,79%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2020 tăng 0,29% so với tháng trước. Có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,80%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03; nhóm giao thông tăng 5,11%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%. Có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,36% (lương thực giảm 2,44%, thực phẩm giảm 0,08%); nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,86%. Ba nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng là: nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 5,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2019 (quý I tăng 6,70%, quý II tăng 4,89%); chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2020 giảm 0,30% so với tháng 12/2019 và tăng 5,48% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 6/2020 tăng 2,65% so với tháng trước, tăng 29,19% so với tháng 6/2019; bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 24,35% so với bình quân cùng kỳ năm 2019 (quý I tăng 20,88%, quý II tăng 27,92%). Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2020 giảm 0,56% so với tháng trước, giảm 0,36% so với tháng 5/2019; bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 0,28% so với bình quân cùng kỳ năm 2019 (quý I tăng 0,10%, quý II tăng 0,45%).

8.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Sáu tháng đầu năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, nhất là vận tải hành khách.

Tháng 6, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 880,3 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước, giảm 1,0% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách 329,4 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, giảm 0,1% so với tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa 510,1 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước, giảm 0,8% so với tháng cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển đạt 4.803 nghìn tấn, tăng 1,9% so với tháng trước, giảm 1,8% so với tháng cùng kỳ; hàng hóa luân chuyển 220,5 triệu tấn.km tăng 1,9% so với tháng trước, giảm 2,4% so với tháng cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 4,1 triệu người, tăng 1,7% so với tháng trước, giảm 3,9% so với tháng cùng kỳ; hành khách luân chuyển đạt 250,1 triệu người.km, tăng 1,6% so với tháng trước, giảm 2,6% so với tháng cùng kỳ

Sáu tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 4.867,4 tỷ đồng, giảm 7,0% so với cùng kỳ (quý I giảm 7,0%, quý II giảm 6,9%); trong đó, doanh thu vận tải hành khách 1.500,1 tỷ đồng, giảm 17,3% (quý I giảm 6,9%, quý II giảm 26,1%); doanh thu vận tải hàng hóa 3.100,8 tỷ đồng, giảm 1,7% (quý I giảm 8,8%, quý II tăng 6,0%). Vận chuyển hàng hoá đạt 26,8 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 1.238,8 triệu tấn.km, giảm 5,4% về hàng hóa vận chuyển (quý I giảm 7,2%, quý II giảm 3,7%), giảm 7,7% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ (quý I giảm 10,6%, quý II giảm 4,7%); vận chuyển hành khách 18,2 triệu người, luân chuyển hành khách 1.127,8 triệu người.km, giảm 27,8% về hành khách vận chuyển (quý I giảm 25,6%, quý II giảm 29,9%), giảm 25,3% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ (quý I giảm 21,9%, quý II giảm 28,6%).

9. Một số tình hình xã hội

9.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Sáu tháng đầu năm 2020, các chế độ tiền lương, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương bảo hiểm được thực hiện đầy đủ kịp thời, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới cho 20.676 người có công với cách mạng và thân nhân; giải quyết chế độ mai táng phí người có công 1.276 trường hợp. Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh cho 196.260 lượt người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (97.850 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước và 98.410 đối tượng được nhận quà của tỉnh), tổng kinh phí thực hiện 44,5 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức thăm tặng quà người có công, thân nhân người có công với kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp lễ, tết; tặng quà cho 104.873 người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí 39,25 tỷ đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 71.902 người cao tuổi với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng; hỗ trợ 384 tấn gạo cho 9.472 hộ với 25.664 nhân khẩu trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và giai đoạn giáp hạt.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc phê duyệt 813 tỷ đồng hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến ngày 25/5/2020, tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là 702.904 người, đạt 99,4% kế hoạch; tổng kinh phí đã chi trả 703 tỷ đồng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đến chiều ngày 12/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 76,9 tỷ đồng; trong đó, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, tổng số tiền ủng hộ hơn 13,45 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 3,1 tỷ đồng; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp nhận và trực tiếp trao khẩu trang, xà phòng, gạo, mì tôm, quần áo bảo hộ... trị giá gần 12,6 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ 27 huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban MTTQ cấp xã đã tiếp nhận hơn hơn 30,46 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 17,2 tỷ đồng.

9.2. Lao động, việc làm

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 16.500 lao động, đạt 23,9% kế hoạch năm; trong đó, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 3.100 người, đạt 31% kế hoạch năm.

Sáu tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác quản lý lao động là người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh được tăng cường; các ngành chức năng tích cực hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã cấp giấy phép cho 191 người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh (cấp mới 119 giấy phép và cấp lại 72 giấy phép).

3. Y tế

Sáu tháng đầu năm nay, ngành Y tế tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động giám sát các bệnh dịch phát sinh trong mùa Đông Xuân, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm như dịch bệnh Covid-19; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, tăng cường năng lực y tế tuyến xã; kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, ngoài dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh vẫn phát sinh một số bệnh thông thường; tính từ đầu năm đến ngày 10/5/2020, toàn tỉnh có 22 ca sốt xuất huyết, 44 ca sởi, 26 ca tay chân miệng, 03 ca dại (tử vong 03 người), 03 ca ho gà, 01 ca uốn ván, 06 ca viêm não do virut khác.

Về phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan, ngành Y tế đã triển khai các văn bản về phòng, chống dịch; chủ động tham mưu, tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục duy trì các hoạt động sàng lọc, phân luồng, cách ly người nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp tại các đơn vị; tăng cườngcông tác giám sát dịch tễ công đồng, kịp thời phát hiện bênh nhân nghi ngờ, các đối tượng có nguy cơ để tổ chức cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định. Bố trí linh hoạt nguồn nhân lực giải quyết nhanh chóng công việc, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh; quản lý chặt chẽ người nhà vào thăm, trong thời gian phòng chóng dịch Covid-19, mỗi bệnh nhân chỉ 01 người nhà chăm sóc và thực hiện các quy định trong phòng chống dịch; bảo đảm các phòng khám, phòng lưu động người bệnh nhiễm Covid-19 được thông thoáng, thông khí tốt; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong quá trình vận chuyển, tiếp nhận, cách ly tập trung các chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tĩnh Gia.

9.4. Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học; theo đó, đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nghỉ học từ ngày 03/02/2020, học sinh trung học cơ sở đi học trở lại từ ngày 21/4/2020; đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học; học sinh trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghỉ học 2 đợt: đợt 1  từ ngày 03/02/2020 đến ngày 01/3/2020; đợt 2 từ ngày 28/3/2020 đến ngày 20/4/2020. Trong thời gian học sinh nghỉ học, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phun khử trùng 100% các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các đơn vị, trường học đảm bảo an ninh trật tự; chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại và thực hiện đảm bảo chương trình đúng thời gian quy định.

Ngay sau khi học sinh trở lại trường học, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo nề nếp, chất lượng, đúng tiến độ chương trình; duy trì việc học trực tuyến, ôn tập, củng cố kiến thức trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 (chương trình phát sóng liên tục từ ngày 11/5 đến 04/7/2020 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá); thực hiện công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học kỳ II năm học 2019 - 2020 và thực hiện nghiêm túc chương trình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động, tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; hoàn thành việc xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng đến thời gian học tập của học sinh. Do đó, ngày 24/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020; theo đó, ngày kết thúc học kỳ II của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc văn hóa) trước ngày 11/7/2020; hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020; thi tuyền sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú năm học 2020 - 2021 hoàn thành trước ngày 30/7/2020; thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 08-11/8/2020.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hoá THPT năm học 2019 - 2020, đoàn học sinh tỉnh Thanh Hoá có 76 thí sinh của 09 đội tuyển tham gia dự thi (Đội tuyển Toán, Vật lý mỗi đội 10 học sinh; các đội tuyển Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh mỗi đội 8 học sinh); trong đó 73 thí sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn, 01 thí sinh của Trường THPT Nông Cống 3 (môn Vật lý), 01 thí sinh Trường THPT Quảng Xương 1 (môn Tin học) và 01 thí sinh Trường THPT Hậu Lộc 2 (môn Lịch sử). Kết quả có 59 học sinh đạt giải (chiếm 77,6% số thí sinh dự thi), trong đó: 01 giải Nhất (môn Hoá học), 17 giải Nhì; 20 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

9.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Sáu tháng đầu năm 2020, ngành Văn hoá - Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng, làm cho các hoạt động lễ hội thường niên đầu xuân giảm quy mô, không thực hiện dâng hương, tế lễ, không thực hiện các khóa tu, giải sao, giải hạn, viết sớ...; dừng các Lễ hội lớn quy mô cấp huyện và tỉnh và tạm dừng các giải đấu, hoạt động TDTT có tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề: "Sắc xuân trên quê Thanh" - Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; biểu diễn Chương trình nghệ thuật phục vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân các huyện miền núi, các huyện ven biển và hải đảo; tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam (12/3/1960-12/3/2020) chủ đề: “Nghĩa nặng tình sâu”...

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì; các hoạt động thể dục thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” tại các vùng miền trong tỉnh nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Sáu tháng đầu năm 2020, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức khoảng 290 giải thể thao quần chúng các cấp; tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 42,2%, số gia đình thể thao ước đạt 29,4%, công tác giáo dục thể chất chính khóa đạt 100%, ngoại khóa đạt 98%; lực lượng vũ trang chiến sỹ khỏe đạt 100%.

Thể thao thành tích cao được tăng cường luyện tập, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, đảm bảo tham gia V.League năm 2020 và tổ chức tốt các trận đấu trên sân nhà; cử các VĐV tham gia đội tuyển quốc gia tập luyện để thi đấu vòng loại World Cup 2022; chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế. Đoàn thể thao Thanh Hóa tham gia thi đấu giải Cờ vua - Cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng lần thứ XVII tại Nghệ An; kết quả đạt 8 HCV, 3 HCB, 26 HCĐ; CLB Bóng đá Thanh Hóa cử đội U19 tham gia vòng loại U19 quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; tham gia giải Vô địch các Câu lạc bộ Judo toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.

9.6. Tai nạn giao thông

Công an giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, sáu tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 14/6) trên địa bản tỉnh xảy ra 234 vụ tai nạn và va chạm giao thông (quý I xảy ra 132 vụ, quý II xảy ra 102 vụ), làm chết 75 người (quý I chết 33 người, quý II chết 42 người), bị thương 202 người (quý I bị thương 124 người, quý II 78 người); so với cùng kỳ, giảm 14,6% về số vụ, giảm 23,5% về số người chết, giảm 18,5% về số người bị thương.

9.7. Thiệt hại do thiên tai

Thời tiết diễn biến phức tạp, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 đợt lốc, mưa lớn và mưa đá trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Như Thanh, Mường Lát, Lang Chánh làm 03 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 721 ngôi nhà bị thiệt hại một phần; 12,6 ha lúa, 29 ha cây trồng lâu năm, 120 ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay, thực hiện Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 26/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, giông lốc, sét, mưa đá; theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh.

9.8. Phòng chống cháy, nổ

Tháng 5/2020, xảy ra 10 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 539 triệu đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 913 triệu đồng; so với cùng kỳ, giảm 23,2% về số vụ, giảm 88,2% về giá trị thiệt hại tài sản.

Khái quát lại, sáu tháng đầu năm 2020, cùng với việc chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tình hình sản xuất kinh doanh; trong đó, các ngành, lĩnh vực chịu nhiều tác động của dịch bệnh như: xuất, nhập khẩu; khách sạn, nhà hàng, du lịch; vận tải; sản xuất công nghiệp; bán lẻ hàng hóa; đầu tư...; dịch bệnh tả lợn Châu Phi mặc dù đã công bố hết dịch trên địa bàn toàn tỉnh; dịch cúm gia cầm A/H5N6 được khống chế kịp thời, nhưng gây thiệt hại cho các đối tượng nuôi và khó khăn cho ngành chăn nuôi. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh ca bệnh mới, một số hoạt động sản xuất kinh doanh không thiết yếu đã được phép hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại; tuy nhiên, một số ngành, lĩnh vực vẫn còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh; như: xuất, nhập khẩu; khách sạn, nhà hàng, du lịch; sản xuất công nghiệp; đầu tư. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp và các địa phương cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Hai là, theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể trên các ngành, lĩnh vực như sau:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2020. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để tái phát dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tăng đàn, tái đàn lợn. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP và khai thác hải sản xa bờ. Rà soát các phương án phòng chống lụt bão.

- Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào các vấn đề liên quan đến GPMB, giao đất, cho thuê đất, nguồn vốn, nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ, lao động, cấp điện, cấp nước, tạo điều kiện cho đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm ở mức cao nhất. Đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của doanh nghiệp, trọng tâm là các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2020.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để có phương án phân phối, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất để kích thích sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, trong đó cần tập trung cao cho thị trường trong nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và trường hợp lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây mất ổn định thị trường.

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chính sách tiền tệ; triển khai mạnh mẽ chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, thực hiện cơ cấu lại (khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay), tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ba là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.

Bốn là, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020; tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương.

Năm là, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Sáu là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; quan tâm đến công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội./.

File Download:  Tinh hinh KT-XH quyII và 6 tháng 2020 (xem);  SL KT-XH quy II va 6 thang 2020 (xem)

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2020(28/12/2020 11:18 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020(28/12/2020 9:49 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 11 năm 2020(30/11/2020 2:32 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020(30/11/2020 2:06 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 10 năm 2020(29/10/2020 3:18 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng đầu năm 2020(29/10/2020 3:06 CH)

490 người đang online