Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 29 - 09 - 2020
100%

Chín tháng đầu năm 2020, trong khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên gia cầm; nhưng với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh;sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu nămđể đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nêntình hình kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển.Kết quả cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2020 theo giá so sánh năm 2010 ước tăng 2,66% so với cùng kỳ; trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,96%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 6,38% (riêng công nghiệp tăng 6,35%); các ngành dịch vụ giảm 2,01%; thuế sản phẩm tăng 0,52%. Trong 2,66% tăng trưởng của 9 tháng đầu năm 2020, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 0,25 điểm phần trăm; ngành công nghiệp, xây dựng đóng góp 2,95 điểm phần trăm; các ngành dịch vụ làm giảm 0,60 điểm phần trăm; thuế sản phẩm đóng góp 0,06 điểm phần trăm. Tỷ trọng các ngành trong GRDP 9 tháng đầu năm 2020: Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 12,91%, tăng1,41%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 45,15%, giảm 0,68%; các ngành dịch vụ chiếm 32,06%, giảm 0,84%; thuế sản phẩm chiếm 9,88%, tăng 0,11% so với 9 tháng đầu năm 2019.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.1. Nông nghiệp

a)Sản xuất vụ thu mùa

Sản xuất vụ thu mùa năm nay, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng nóng, nên ngay từ đầu vụ sản xuất đã không được thuận lợi, tiến độ gieo trồng chậm so với kế hoạch, đồng thời khiến hàng nghìn ha lúa mới gieo cấy bị thiếu nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển.Trước tình hình thời tiết bất lợi, để chăm sóc và bảo vệ cây trồng đầu vụ thu mùa trong thời gian diễn ra nắng nóng gay gắt, nhất là diện tích lúa, các đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn sinh trưởng của cây lúa đã có các đợt mưa, nên cây lúa phát triển tốt. Mặt khác, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đầu vụ gieo trồng nên cây lúa vụ thu mùa năm nay ít bị sâu bệnh. Theo báo cáo tiến độ sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 17/9/2020, toàn tỉnh đã thu hoạch được 41.655 ha lúa, đạt 36,2% diện tích gieo cấy; 4.442 ha ngô, đạt 33,8% diện tích gieo trồng; 667 ha khoai lang, đạt 47,7% diện tích gieo trồng; 297 ha lạc, đạt 31,2% diện tích gieo trồng; rau, đậu các loại và các cây trồng khác 11.047 ha, đạt 47,6% diện tích gieo trồng.

Tổng diện tích gieo trồng vụ thu mùa năm nay toàn tỉnh đạt 157,3 nghìn ha, vượt 0,1% kế hoạch, giảm 1,3% so với cùng kỳ; trong đó: diện tích lúa 115 nghìn ha, đạt 98,3% kế hoạch, giảm 3,9% so với cùng kỳ; ngô 13.134 ha, đạt 93,8% kế hoạch, giảm 6,9% so cùng kỳ. Dự kiến năng suất lúa mùa đạt 53,5 tạ/ha, đạt 99,1% kế hoạch, tăng 1,7% so cùng kỳ (tăng 0,9 tạ/ha); năng suất ngô 43,6 tạ/ha, vượt 2,3% kế hoạch và giảm 0,9% so cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt 673 nghìn tấn, giảm 2,8% so với vụ mùa năm 2019.

Cả năm 2020, toàn tỉnh gieo trồng được 408,1 nghìn ha cây hàng năm, đạt 99,5% kế hoạch, giảm 1,5% so với cùng kỳ; trong đó, vụ đông 50,3 nghìn ha, vượt 0,6% và tăng 3,2%; vụ chiêm xuân 200,5 nghìn ha, đạt 98,8% và giảm 2,8%. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm dự kiến 1.562,4 nghìn tấn, đạt 99,1% kế hoạch và giảm 3,2% so với năm 2019.

b) Chăn nuôi

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thường xuyên. Tuy nhiên, từ ngày 03/02/2020 đến 16 giờ ngày 18/3/2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bệnh cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 55 hộ chăn nuôi, 24 thôn, 18 xã, 11 huyện (Nông Cống, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân, thành phố Thanh Hóa, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, thị xã Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Tĩnh Gia), buộc phải tiêu hủy 74.790 con gia cầm (vịt, ngan 61.611 con, gà 12.004 con, chim 1.175 con). Đến 16 giờ ngày 13/3/2020, toàn tỉnh đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi.

Điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2020 được tiến hành điều tra toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm; thôn có chăn nuôi trâu, bò, lợn,  gia cầm và vật nuôi khác; hộ chăn nuôi có quy mô lớn; kết hợp với điều tra chọn mẫu đối với các hộ chăn nuôi lợn, gia cầm có quy mô nhỏ của 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/7/2020, toàn tỉnh có 177,5 nghìn con trâu, giảm 1,7% so với thời điểm 01/7/2019; 250,3 nghìn con bò (bao gồm cả bò sữa), tăng 0,3% so với thời điểm 01/7/2019; 910,1 nghìn con lợn (bao gồm cả lợn con), giảm 8,8% so với thời điểm 01/7/2019; 20,9 triệu con gia cầm, tăng 5,1% so với thời điểm 01/7/2019. Nguyên nhân chính khiến đàn lợn giảm so với cùng thời điểm năm trước là mặc dù Dịch tả lợn Châu Phi đã hoàn toàn chấm dứt trên địa bàn tỉnh, nhưng chăn nuôi lợn vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả của dịch bệnh kéo dài và gây thiệt hại đáng kể. Sau dịch, đàn lợn đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng việc tái đàn rất chậm, do nguồn con giống khan hiếm và giá lợn giống đang ở mức cao.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 172,2 nghìn tấn, đạt 71,8% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 1,3%; quý III tăng2,3%); sản lượng trứng gia cầm 121,2 triệu quả, tăng 9,4% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 9,4%; quý III tăng9,5%); sản lượng sữa tươi 22,9 nghìn tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 14,5%; quý III tăng19,1%).

2.2. Lâm nghiệp

Chín tháng đầu năm 2020,được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các ngành chức năng, các đơn vị sản xuất giống lâm nghiệp đã chuẩn bị giống cây các loại, đảm bảo cây con phục vụ Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng vụ xuân năm 2020; bên cạnh đó là sự cố gắng của các hộ lâm nghiệp, nên kết quả sản xuất lâm nghiệp tăng so cùng kỳ. Dự ước, 9 tháng đầu năm 2020, diện tích trồng rừng tập trung 8.600 ha, đạt 86,0% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 0,3%; quý III tăng2,3%); gỗ khai thác 520,1 nghìn m3, đạt 65,0% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 2,1%; quý III tăng8,6%); củi khai thác 860 nghìn ster, tăng 2,2% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 2,4%; quý III tăng2,0%).

Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, các ngành chức năng luôn phối hợp với các địa phương và ban quản lý dự án tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên vào khoảng14 giờ ngày 08/7/2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xảy ra 01 vụ cháy rừng tại tại khoảnh 16, tiểu khu 662 thuộc thôn Bắc Hải, xã Hải Nhân, sau đó lan sang khoảnh 13D, tiểu khu 662, thuộc thôn Văn Sơn, phường Ninh Hải. Tổng diện tích đám cháy 34,8 ha.

2.3. Thuỷ sản

Chín tháng đầu năm 2020, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; mặt khác, ngư dân đã đầu tư nâng cấp, đóng mới, thay mới và cải hoán nhiều tàu thuyền có công suất lớn, phục vụ cho việc đánh bắt xa bờ; nên kết quả sản xuất thuỷ sản tăng so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 đạt 145 nghìn tấn, đạt 80,6% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm tăng 7,2%; quý III tăng6,7%); trong đó, sản lượng nuôi trồng 48 nghìn tấn tăng 6,4% (6 tháng đầu năm tăng 6,4%; quý III tăng7,0%); sản lượng khai thác 97 nghìn tấn, tăng 7,4% (6 tháng đầu năm tăng 7,7%; quý III tăng6,6%).

3. Sản xuất công nghiệp

Chín tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19, một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như: may trang phục, sản xuất giày dép sản lượng sản phẩm sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ do thiếu nguyên liệu và thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp như: sản xuất bia, thuốc lá thị trường bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm, nên sản lượng sụt giảm; thu hoạch nguyên liệu phục vụ sản xuất của các nhà máy chế biến đường chậm, sản lượng đường đạt thấp so với cùng kỳ… Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ổn định, sản lượng sản phẩm tăng khá cao so với cùng kỳ; các sản phẩm xi măng, gạch xây, đá ốp lát, thép cán duy trì được sản xuất do ít chịu tác động của dịch bệnh. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 9/2020tăng4,57% so với tháng trước, tăng 11,97% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng3,36% so với tháng trước, giảm13,06% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng4,54% so với tháng trước, tăng 10,50% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng5,62% so với tháng trước, tăng 37,29% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm6,54% so với tháng trước, giảm8,27% so với tháng cùng kỳ.Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 7,19% so với cùng kỳ (quý I tăng 15,50%, quý II giảm 3,03%, quý III tăng 9,84%); trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm21,03% (quý I giảm17,40%, quý II giảm26,58%, quý III giảm 18,35%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,10% (quý I tăng 15,61%, quý II giảm3,17%, quý III tăng 9,54%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng9,77% (quý I tăng16,39%, quý II giảm1,07%, quý III tăng 15,46%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,25% so cùng kỳ (quý I tăng 4,70%, quý II tăng 7,63%, quý III giảm 2,76%).

Trong toàn ngành công nghiệp, các ngành có chỉ số sản xuất tính chung 9 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ gồm: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 29,09%; sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 24,09%; sản xuất kim loại tăng 14,12%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 10,42%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 9,77%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 5,17%... Các ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ gồm:Sản xuất xe có động cơ giảm 60,25%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 24,24%; sản xuất trang phục giảm 24,01%; sản xuất đồ uống giảm 6,46%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 4,21%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2020 dự kiến giảm3,04% so với tháng trước, giảm4,66% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạogiảm4,41% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2020 dự kiến tăng8,54% so vớitháng trước; giảm4,34% so vớitháng cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 9 năm 2020tăng 2,68% so với tháng trước; tăng11,91% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng0,09% so với tháng trước; giảm10,69% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nướctăng1,13% so với tháng trước;giảm0,86% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,36% so với tháng trước; tăng 18,75% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,41% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm7,73%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm4,95%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.

4. Đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sáu tháng đầu năm 2020, các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, công trình chuyển tiếp. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất, làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước.Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt76.017 tỷ đồng, tăng11,6% so với cùng kỳ (quý I tăng 11,7%, quý II tăng 3,5%, quý III tăng 12,1%); trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 11.134 tỷ đồng, tăng 23,6%; vốn trái phiếu Chính phủ 324 tỷ đồng, giảm 38,5%; vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước 4.079 tỷ đồng, tăng 4,8%; vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước) 2.709 tỷ đồng, giảm8,9%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 39.592 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 14.977 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 7.293 tỷ đồng, bằng 71,1% kế hoạch năm và tăng 31,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,3%, quý II tăng 40,6%, quý III tăng 39,2%), bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 3.177 tỷ đồng,bằng 73,1% kế hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ(quý I tăng 9,9%, quý II tăng 38,9%, quý III tăng 29,2%); vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 2.196 tỷ đồng,bằng 66,6% kế hoạch năm và tăng 36,1% so với cùng kỳ(quý I tăng 9,4%, quý II tăng 46,5%, quý III tăng 48,4%); vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.920 tỷ đồng,bằng 73,6% kế hoạch năm và tăng 31,9% so với cùng kỳ(quý I tăng 8,3%, quý II tăng 37,0%, quý III tăng 46,1%).

Chiều 12/6, tại thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hoá và hàng trăm đại biểu, doanh nghiệp trong và ngoài nước… Tại hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, với tổng mức đầu tư 2,4 tỷ đô la Mỹ và ký biên bản ghi nhớ  đối với 15 dựán, với tổng mức đầu tư đăng ký 12,3 tỷ đô la Mỹ.

5. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Chín tháng đầu năm 2020, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung gặp khó khăn, hầu hết các khoản thu từ doanh nghiệp đều giảm so với 9 tháng đầu năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 21.218 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán năm (năm 2018 bằng 61,2%, năm 2019 bằng 74,0%), tăng 4,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 12.732 tỷ đồng, tăng 3,5% so cùng kỳ. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa so cùng kỳ như sau: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 17,0%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương giảm 19,6%; thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh giảm 14,2%; lệ phí trước bạ giảm 2,4%; thuế bảo vệ môi trường giảm 7,6%; thu tiền sử dụng đất tăng 38,1%; thu xổ số kiến thiết tăng 38,7%... Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 8.487 tỷ đồng (chủ yếu thu từ nhập khẩu dầu thô), bằng 90,3% dự toán năm, tăng 5,5% so cùng kỳ.

Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 26.445 tỷ đồng, bằng 75,0% dự toán năm, tăng 17,0% so với cùng kỳ (năm 2018 tăng 8,4%, năm 2019 tăng 4,3%). Trong đó, chi đầu tư phát triển 6.494 tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, tăng 42,5% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 16.808 tỷ đồng, bằng 74,1%, tăng 7,1% so cùng kỳ.

6.Tín dụng, ngân hàng

Ước tính đến 30/9/2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 115.250 tỷ đồng, tăng 15,5% so với 31/12/2019; tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 123.120 tỷ đồng, tăng 6,8% so với 31/12/2019, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 48% tổng dư nợ, dư nợ cho vay bằng VND chiếm 99% tổng dư nợ.

Tình hình đầu tư tín dụng trên địa bàn tỉnh theo chủ trương, chính sách của Chính phủ cụ thể như sau:

- Cho vay hỗ trợ lãi suất trên địa bàn theo Nghị quyết 30a đạt 36,9 tỷ đồng, với 813 khách hàng vay vốn, số lãi tiền vay được hỗ trợ là 80 triệu đồng.

- Dư nợ cho vay 5 đối tượng thuộc các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phục vụ sản xuất kinh doanh công nghệ cao) đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59% tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại, không bao gồm dư nợ của Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP là 50,1 tỷ đồng cho 133 khách hàng cá nhân và 01 khách hàng doanh nghiệp.

- Cho vay doanh nghiệp trên địa bàn, với 6.397 lượt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ đạt 42,4 nghìn tỷ đồng.

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt 322 tỷ đồng, trong đó ngắn hạn 222 tỷ đồng, dài hạn 98 tỷ đồng.

- Tín dụng chính sách xã hội đến 31/8/2020, tổng dư nợ cho vay đạt 9,9 nghìn tỷ đồng.

7. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

7.1.Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá xăng, dầu giảm mạnh đã tác động bất lợi đến doanh thu bán lẻ hàng hóa. Sau khi dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, sau nhiều ngày không phát sinh ca bệnh mới, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho phép mở rộng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; từ tháng Năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa gần đạt mức như những tháng chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 quay trở lại cuối tháng Bảy với diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động bất lợi đến hoạt động bán lẻ hàng hóa và các ngành kinh doanh dịch vụ.

Tháng Chín, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 8.480 tỷ đồng, tăng 10,3% so với tháng cùng kỳ. Chín tháng đầu năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 70.436 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ (quý I tăng 5,1%, quý II giảm 5,6%, quý III tăng 9,8%); trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 15,7% (quý I tăng 14,7%, quý II tăng 21,4%, quý III tăng 11,7%); hàng may mặc tăng 6,9% (quý I giảm 0,9%, quý II giảm 9,6%, quý III tăng 35,2%); đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,8% (quý I bằng cùng kỳ, quý II giảm 6,2%, quý III tăng 27,8%); vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 32,2% (quý I giảm 15,2%, quý II giảm 33,6%, quý III giảm44,9%); phương tiện đi lại giảm 23,3% (quý I giảm 3,5%, quý II giảm 41,3%, quý III giảm26,1%); xăng, dầu giảm 3,8% (quý I tăng 1,6%, quý II giảm 22,9%, quý III tăng 11,5%)...

7.2. Hoạt động lưu trú,ăn uống và du lịch lữ hành

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn và nghiêm trọng đến các hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành. Việc cho phép mở rộng một số hoạt động sản xuất kinh doanh không thiết yếu theo Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND, ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh đã làm cho hoạt động lưu trú, ăn uống trên địa bàn tỉnh dần hoạt động trở lại. Tuy nhiên, với yêu cầu vừa duy trì hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; nên các chỉ tiêu của hoạt động lưu trú, ăn uống 9 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9/2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 6,0% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 130 tỷ đồng, giảm 27,2%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 878 tỷ đồng, tăng 13,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 6 tỷ đồng, giảm 43,7%; doanh thu dịch vụ khác 352 tỷ đồng, giảm 14,4% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Chín tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 7.257 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ (quý I giảm 22,9%, quý II giảm 31,1%, quý III tăng 4,6%);trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.136 tỷ đồng, giảm 34,0% (quý I giảm 36,8%, quý II giảm 42,4%, quý III giảm 22,9%), doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 6.121 tỷ đồng, giảm 11,8% (quý I giảm 19,6%, quý II giảm 28,1%, quý III tăng 11,4%); doanh thu du lịch lữ hành 60 tỷ đồng, giảm 39,9% (quý I giảm 51,1%, quý II giảm 42,6%, quý III giảm 27,3%); doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác 3.142 tỷ đồng, giảm 12,0% (quý I giảm 12,0%, quý II giảm 16,9%, quý III giảm 7,2%).

7.3.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Chín và bình quân 9 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tăng 4,58% và 5,51%) đều ở mức tăng cao trong 5 năm gần đây (tốc độ tăng CPI tháng Chín so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020 lần lượt là: 2,46%; 2,91%; 4,66%; 1,77%; 4,58%. Tốc độ tăng CPI bình quân 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm2016 - 2020 lần lượt là: 1,98%; 2,70%; 3,89%; 2,10%; 5,51%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2020 tăng 0,08% so với tháng trước. Có 5/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,04%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,82%;nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; nhóm giao thông tăng 0,01%;nhóm giáo dục tăng 4,20%. Có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,78% (lương thực tăng 0,53%, thực phẩm giảm1,27%); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,33%. Bốn nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng, không giảm là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm 2020 tăng 5,51% so với bình quân cùng kỳ năm 2019; chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2020tăng 0,41% so với tháng 12/2019 và tăng 4,58% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 9/2020 tăng 0,35% so với tháng trước, tăng 28,86% so với tháng 9/2019; bình quân 9 tháng đầu năm 2020 tăng 26,10% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2020 không tăng, không giảm giảm so với tháng trước, tăng 0,02% so với tháng 9/2019; bình quân 9 tháng đầu năm 2020 tăng 0,17% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

7.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Chín tháng đầu năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, nhất là vận tải hành khách.

Tháng Chín, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 888,6 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, giảm 12,2% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách 316,9 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, giảm 26,6% so với tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa 528,8 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, giảm 0,7% so với tháng cùng kỳ. Hành khách vận chuyển đạt 2,9 triệu người, tăng 1,0% so với tháng trước, giảm 31,8% so với tháng cùng kỳ; hành khách luân chuyển đạt 176,9 triệu người.km, tăng 0,9% so với tháng trước, giảm 31,2% so với tháng cùng kỳ; hàng hóa vận chuyển đạt 4,8 triệu tấn, tăng 1,1% so với tháng trước, giảm 1,9% so với tháng cùng kỳ; hàng hóa luân chuyển 225,1 triệu tấn.km tăng 0,9% so với tháng trước, giảm 2,6% so với tháng cùng kỳ;

Chín tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 7.526 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ (quý I giảm 7,5%, quý II giảm 10,8%, quý III giảm 6,5%); trong đó, doanh thu vận tải hành khách 2.462 tỷ đồng, giảm 18,9% (quý I giảm 16,8%, quý II giảm 26,1%, quý III giảm 14,2%); doanh thu vận tải hàng hóa 4.671 tỷ đồng, giảm 2,0% (quý I giảm 3,8%, quý II giảm1,5%, quý III giảm 0,7%). Vận chuyển hành khách 28,3 triệu người, luân chuyển hành khách 1.738 triệu người.km, giảm 25,8% về hành khách vận chuyển (quý I giảm 25,6%, quý II giảm 29,9%, quý III giảm 22,1%), giảm 23,8% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ (quý I giảm 21,9%, quý II giảm 28,6%, quý III giảm 20,8%); vận chuyển hàng hoá đạt 41,1 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 1.909,6 triệu tấn.km, giảm 5,0% về hàng hóa vận chuyển (quý I giảm 7,2%, quý II giảm 3,7%, quý III giảm 2,0%), giảm 6,6% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ (quý I giảm 10,6%, quý II giảm 4,7%, quý III giảm 2,2%);

8. Một số tình hình xã hội

8.1.Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Chín tháng đầu năm 2020, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho gần 75 nghìn đối tượng người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện hơn 141 tỷ đồng/tháng; chi trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 64.518 người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện hơn 95,2 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới cho 28.969 người có công với cách mạng và thân nhân; giải quyết chế độ mai táng phí người có công 2.412 trường hợp;thực hiện tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm; các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và công nhân lao động được thực hiện chu đáo, kịp thời, nhất là trong các dịp lễ, Tết, kỷ niệm… Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho trên 204,6 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng/ tháng. Dịp tết Nguyên đán Canh Tý, thời kỳ mưa lũ và thời kỳ thiếu lương thực, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 104.873 người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí thực hiện trên 39,25 tỷ đồng; hỗ trợ 384 tấn gạo cho 9.472 hộ với 25.664 nhân khẩu. Tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 463.112 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và 176.242 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí thực hiện là trên 610,9 tỷ đồng.

8.2. Lao động, việc làm

Chín tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là trong quý II,nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, dẫn đến một bộ phận người lao động phải ngừng việc, dừng hợp đồng lao động không hưởng lương rơi vào tình trạng thất nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã và đang được kiểm soát hiệu quả; thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi tích cực; nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động để khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,tính đến ngày 15/9/2020 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 31.820 lao động (đạt 46,1% kế hoạch năm 2020 và bằng 52,4% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 3.810 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động bị mất việc làm. Tính đến ngày 15/9/2020, đã tiếp nhận và xử lý trên 23.793 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (tăng 61,9% so với cùng kỳ năm 2019); ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 22.857 lao động(tăng 72% so với cùng kỳ năm 2019);phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

8.3. Y tế

Chín tháng đầu năm nay, ngành Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường các hoạt động truyền thông về bệnh bạch cầu; đặc biệt tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, quản lý tốt khám chữa bệnh BHYT, tăng cường năng lực y tế tuyến xã; khống chế dịch bệnh; kiểm soát tốt an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số bệnh thông thường vẫn xảy ra; tính từ đầu năm đến ngày 06/9/2020 toàn tỉnh ghi nhận 79 ca sốt xuất huyết, 49 ca sốt phát ban nghi sởi, 733 ca tay chân miệng, 04 ca dại (tử vong 03 người), 05 ca ho gà, 10 ca nghi bại liệt, 01 ca uốn ván khác, 04 ca viêm gan vi rút B; 04 ca viêm não Nhật Bản, 39 ca viêm não do vi rút khác, 19 ca Covid-19 (02 ca phát hiện trong cộng đồng tại Thanh Hóa).

Về phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trước diễn biến phức tạp, khó lường, với việc có bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt đã xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan tại Thanh Hóa là rất cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trọng tâm là kiện toàn, khởi động lại Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến xã và tổ giám sát cộng đồng cấp huyện, cấp xã, cấp thôn; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt công tác giám sát, cách ly các đối tượng theo đúng quy định. Nhìn chung nhân dân trong tỉnh đều chấp hành tốt các biện pháp và quy định trong công tác phòng, chống dịch.Theo báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh Covid-19,đến nay có 23.691 người đã hoàn thành thời gian cách ly, còn 3.087 người đang được cách ly; đãlấy mẫu làm xét nghiệm 2.865 người, trong đó từ các ổ dịch liên quan theo thông báo khẩn của Bộ Y tế 1.458 mẫu; đã có kết quả 1.458 người: 1.457 trường hợp âm tính, 01 trường hợp Dương tính với SARS-CoV-2 (BN 748).

Công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh; lũy kế số lượt người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện đến 15/8/2020 là 8.532 người, trong đó số người nhiễm HIV còn sống, được quản lý là 4.258 người. Hiện có 3.966 người nhiễm HIV/AIDS đang được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV tại 34 cơ sở điều trị. Số bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc Methadone là 2.352 bệnh nhân, điều trị bằng Buprenorphine là 37bệnh nhân.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ ‘‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Chín tháng đầu năm 2020, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành đã tham gia 05 đoàn kiểm tra liên ngành, thành lập 11 đoàn kiểm tra chuyên ngành và đột xuất về an toàn thực phẩm; kiểm tra 456 cơ sở; trong đó có 429 cơ sở đạt yêu cầu và 27 cơ sở không đạt yêu cầu, xử lý bằng hình thức phạt tiền đối với 27 cơ sở với số tiền 218 triệu đồng. Công tác giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh được bảo đảm toàn diện nên không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

8.4. Giáo dục, đào tạo

Năm học 2020 - 2021 đã khai giảng theo đúng kế hoạch vào ngày 05/9/2020, toàn tỉnh có khoảng 223.810 trẻ em đi học mầm non (35.412 trẻ em đi nhà trẻ và 188.398 trẻ em đi học mẫu giáo) và 652.434 học sinh phổ thông đến trường (333.936 học sinh tiểu học, 205.717 học sinh trung học cơ sở, 102.489 học sinh trung học phổ thông và 10.292 học sinh bổ túc THPT). So với các năm học trước, quy mô học sinh các cấp học đều tăng, trong đó cấp tiểu học tăng nhiều nhất với hơn 19 nghìn học sinh. Để chuẩn bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường THPT chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh phục vụ năm học mới; đồng thời chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng nội bộ, gọn nhẹ, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, kết quả giáo dục được nâng lên. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh có gần 35.000 thí sinh dự thi, trong đó: có 235.663/236.711 lượt thí sinh đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 99,56%). Kết quả,toàn tỉnh có 32.962/33.760 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,64% (tăng 5,25% so với năm 2019), trong đó: Hệ THPT có 30.915/31.542 thí sinh (đạt tỷ lệ 98,01%); hệ GDTX có 1.777/2.218 thí sinh (đạt tỷ lệ 80,12%); có 257 thí sinh đạt điểm 10, có 11.366 lượt thí sinh đạt điểm 9 trở lên ở các môn thi.

Đoàn học sinh tỉnh Thanh Hoá tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hoá THPT năm học 2019-2020 có 76 thí sinh của 09 đội tuyển tham gia dự thi. Kết quả có 59 học sinh đạt giải, chiếm 77,6%; trong đó: 01 giải nhất (môn Hoá học ), 17 giải Nhì; 20 giải Ba, 21 giải Khuyến khích. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, việc tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và Olimpic quốc tế bị huỷ bỏ, việc tổ chức dạy và học bị gián đoạn, thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 bị thay đổi.

Tính từ đầu năm đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 1.518/2.053 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 73,94%), trong đó: Mầm non 496/684 trường (đạt tỷ lệ 72,25%), tiểu học 558/630 trường (đạt tỷ lệ 88,75%); TH&THCS 23/65 trường (đạt tỷ lệ 35,38%), THCS 403/578 trường (đạt tỷ lệ 69,72%), THPT 38/96 trường (đạt tỷ lệ 39,58%).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, việc tổ chức dạy và học bị gián đoạn, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 thay đổi. Việc tuyển sinh của các trườngđại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh cũng bị thay đổi. Đến nay mới chỉ có kế hoạch tuyển sinh và đang công bố điểm chuẩn xét tuyển. Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh đào tạo 30 ngành Đại học, 01 ngành Cao đẳng sư phạm mầm non với tổng số 1.360 chỉ tiêu; trong đó tuyển sinh đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 30 chỉ tiêu. Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển sinh ở 17 chuyên ngành với tổng số 970 chỉ tiêu đại học; Đại học Y Hà Nội phân hiệu tại Thanh Hoá tuyển sinh 02 chuyên ngành Y đa khoa và Điều dưỡng với 170 chỉ tiêu đại học; Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội phân hiệu tại Thanh Hoá dự kiến tuyển sinh 07 chuyên ngành với 210 chỉ tiêu đại học; Cao Y tế Thanh Hóa là 920 chỉ tiêu cao đẳng ở 8 chuyên ngành đạo và 150 chỉ tiêu ở 5 chuyên ngành trung cấp.

8.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Chín tháng đầu năm 2020, ngành Văn hoá thông tin, Truyền thông đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, lễ, tết và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương, nổi bật như:chương trình nghệ thuật đón giao thừa Tết nguyên đán Canh Tý 2020 với chủ đề: "Sắc xuân trên quê Thanh"- Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020);tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam (12/3/1960-12/3/2020) với chủ đề: “Nghĩa nặng tình sâu”... Thông qua các hoạt động này đãgóp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào và lồng ghép với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 3.781/3.260 làng, bản, khu phố đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, đạt 116% kế hoạch; 170/170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% kế hoạch; 20/20 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch; 4/4 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 100% kế hoạch năm 2020.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Chín tháng đầu năm 2020, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức thành công khoảng 300 giải thể thao quần chúng các cấp; chỉ tiêu dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 42,8%, số gia đình thể thao ước đạt 29,8%, công tác giáo dục thể chất chính khóa đạt 100%, ngoại khóa đạt 98%; lực lượng vũ trang chiến sỹ khỏe đạt 100%. Thể thao thành tích cao được tăng cường luyện tập;chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, điều kiện đảm bảo tham gia giải vô địch bóng đá quốc gia năm 2020 và tổ chức tốt các trận đấu trên sân nhà. Hết vòng 11 đội bóng đá Thanh Hoá tạm xếp thứ 8/14 đội. Cử các VĐV tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020; cử đội U19, U17, U15 tham gia vòng loại quốc gia; chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế trong năm 2020; chín tháng đầu năm 2020, số VĐV các đội tuyển là 694 VĐV (đội tuyển tỉnh là 239 VĐV, đội tuyển trẻ là 194 VĐV, đội tuyển năng khiếu là 261 VĐV); tham gia thi đấu 34 giải, đạt 245 huy chương (76HCV, 66HCB, 103HCĐ).

8.6.Tai nạn giao thông

Công an giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 9 tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 14/9) trên địa bản tỉnh xảy ra 309 vụ tai nạn giao thông (quý I xảy ra 132 vụ, quý II xảy ra 102 vụ, quý III xảy ra 75 vụ), làm chết 105 người (quý I chết 33 người, quý II chết 42 người, quý III chết 30 người), bị thương 269 người (quý I bị thương 124 người, quý II bị thương 78 người, quý III bị thương 67 người); so với cùng kỳ, giảm 7,2% về số vụ, giảm 13,9% về số người chết, giảm 11,8% về số người bị thương.

8.7. Thiệt hại do thiên tai

Chín tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 21 đợt thiên tai (13 đợt giông, lốc kèm theo mưa lớn, mưa đá; 2 cơn bão; 6 đợt nắng nóng) gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất tại các huyện Lang Chánh, Mường Lát, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Lang Chánh, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn làm 2 người chết; 2 người bị thương; 9.131 ha lúa vụ mùa bị thiếu nước; 113 ha lúa, 26 ha hoa màu, 545 ha cây trồng hàng năm, 42 ha cây trồng lâu năm, 46 ha cây ăn quả tập trung, 390 ha rừng, 1.478 ngôi nhà và nhiều tài sản khácbị thiệt hại. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 34,9 tỷ đồng.

Ngay sau khi mỗi đợt thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các xã khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai; tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị chết, bị thương; chỉ đạo các thôn, đoàn thể huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, dọn dẹp, tu sửa nhà cửa bị hư hỏng, đồng thời hướng dẫn nhân dân khắc phục, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại; khẩn trương thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

8.8.Phòng chống cháy, nổ

Tháng 8/2020, xảy ra 11 vụ cháy, nổ; không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 1.915 triệu đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 109 vụ cháy, nổ (quý I xảy ra 28 vụ, quý II xảy ra 37 vụ, quý III xảy ra 44 vụ);làm chết 02 người (trong quý I), bị thương 13 người (trong quý I), thiệt hại về tài sản 3.667 triệu đồng; so với cùng kỳ, tăng17,2% về số vụ, gấp 3,2 lần về số người bị thương; giảm 61,3% về giá trị thiệt hại tài sản.

Khái quát lại,

chín tháng đầu năm 2020, cùng với việc chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ đông xuân, vụ thu mùa, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên,dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tình hình sản xuất kinh doanh; trong đó, các ngành, lĩnh vực chịu nhiều tác động của dịch bệnh như: xuất, nhập khẩu; khách sạn, nhà hàng, du lịch; vận tải; sản xuất công nghiệp; bán lẻ hàng hóa; đầu tư...; dịch bệnh tả lợn Châu Phi mặc dù đã công bố hết dịch trên địa bàn toàn tỉnh; dịch cúm gia cầm H5N6 được khống chế kịp thời, nhưng gây thiệt hại cho các đối tượng nuôi và khó khăn cho ngành chăn nuôi. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh ca bệnh mới.Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, khu vực doanh nghiệp nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn./.

File Download:    KT-XH quy III va 9 thang 2020 (xem)       So lieu KT-XH QIII va 9 thang 2020 (xem)

 

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 02 năm 2021(02/03/2021 3:38 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2021(26/02/2021 2:47 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 01 năm 2021(*)(29/01/2021 1:43 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021(29/01/2021 1:28 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2020(28/12/2020 11:18 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020(28/12/2020 9:49 CH)

2835 người đang online