Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu Hệ thống chỉ tiêu Thống kê Quốc gia Ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
1484 người đang online