Tình hình kinh tế - xã hội tháng hai và 2 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày 27 - 02 - 2019
100%

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a. Kết quả sản xuất vụ đông

Vụ đông 2018 - 2019 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kịp thời, có hiệu quả của tỉnh và các địa phương; cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân; nên sản xuất vụ đông 2018 - 2019 đã đạt kết quả khá, diện tích gieo trồng hầu hết các loại cây trồng đều cao hơn so với vụ đông năm trước. Tổng diện tích gieo trồng 48.725 ha, vượt 1,5% kế hoạch, tăng 5,9% so với vụ đông 2017 - 2018. Tính đến ngày 15/02/2019, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong các cây trồng vụ đông, gồm: Ngô 16.341 ha, năng suất 47,7 tạ/ha, tăng 2,7 tạ/ha so với cùng kỳ; đậu tương 583 ha, năng suất 15,1 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; khoai lang 3.339 ha, năng suất 76,2 tạ/ha, tăng 2,3 tạ/ha; khoai tây 1.624 ha, năng suất 143,3 tạ/ha, tăng 16,5 tạ/ha; lạc 1.379 ha, năng suất 21,9 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha; rau các loại 19.335 ha, năng suất 130,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha (rau lấy lá 10.541 ha, năng suất 130,6 tạ/ha, tăng 6,4 tạ/ha; rau họ đậu 1.369 ha, năng suất 81,7 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; rau lấy quả 3.566 ha, năng suất 168 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha); ớt cay 2.343 ha, năng suất 116,9 tạ/ha, tăng 39,8 tạ/ha so với cùng kỳ… Sản lượng lương thực có hạt đạt 78 nghìn tấn, tăng 18,7% so với vụ đông năm 2017 - 2018.      

b. Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 15/02/2019, toàn tỉnh đã gieo trồng được 120.223 ha các loại cây trồng vụ chiêm xuân, đạt 58,8% kế hoạch; trong đó lúa 97.438 ha, đạt 83,3% kế hoạch; ngô 5.441 ha, đạt 36,3% kế hoạch; lạc 6.007 ha, đạt 75,1% kế hoạch; khoai lang 541 ha, khoai tây 367 ha, đậu tương 37 ha, rau các loại 7.084 ha… Tính đến ngày 15/02/2018, diện tích mía nguyên liệu đã thu hoạch ước đạt 10.108,6 ha, đạt 36,8% kế hoạch; 3 nhà máy đường đã thu mua được 656 nghìn tấn mía; trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 280 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan 304,5 nghìn tấn, Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống 71,5 nghìn tấn. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua được 147 nghìn tấn sắn nguyên liệu; trong đó Nhà máy sắn Bá Thước 36 nghìn tấn, Nhà máy tinh bột sắn Như Xuân 32,3 nghìn tấn, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) 78,7 nghìn tấn.

c. Chăn nuôi

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thường xuyên, nên không có dịch bệnh phát sinh; các đàn vật nuôi phát triển ổn định. Hiện nay, các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiêm phòng đợt 1 năm 2019 cho đàn gia súc, gia cầm.

1.2. Lâm nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND  về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019; đồng thời triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành và doanh nghiệp đã chuẩn bị hiện trường, cây giống, vật tư, nhân lực bảo đảm phục vụ Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng năm 2019. Toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vào sáng ngày 11/02/2019 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi); kết quả, toàn tỉnh trồng được 375,5 nghìn cây phân tán trong dịp Tết trồng cây năm nay và 93,2 ha rừng trồng tập trung vụ Xuân. Dự kiến đến hết tháng 02/2019, toàn tỉnh trồng mới được 176 ha rừng tập trung và 531 nghìn cây phân tán.

1.3. Thuỷ sản

Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tăng cao; nên các cơ sở khai thác thủy, hải sản tăng sản lượng đánh bắt, nhất là thủy sản nuôi nước ngọt; đảm bảo nguồn cung phục vụ nhân dân. Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 14.177 tấn, giảm 5,1% so với tháng trước, tăng 6,6% so với tháng cùng kỳ; sản lượng khai thác 9.089 tấn, giảm 13,0% so tháng trước và tăng 5,5% so cùng kỳ (trong đó, khai thác xa bờ 4.850 tấn, giảm 5,3% và tăng 5,7%); sản lượng nuôi trồng 5.088 tấn, tăng 13,5% so với tháng trước và tăng 8,8% so với tháng cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác và nuôi trồng 29,1 nghìn tấn, tăng 6,4% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 19,5 nghìn tấn, tăng 5,8% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 9,6 nghìn tấn, tăng 7,6% so cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng Hai, sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các doanh nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp có dây truyền sản xuất hoạt động liên tục như: sản xuất xi măng, gạch ceramic, chế biến sữa, xăng dầu... đều phân công trực Tết, đảm bảo hoạt động của các phân xưởng, lò và dây truyền sản xuất liên tục. Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết năm nay của các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trọn trong tháng Hai, nên sản xuất công nghiệp tuy tăng cao so với tháng cùng kỳ, nhưng giảm mạnh so với tháng trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 02/2019 giảm 21,73% so với tháng trước, tăng 41,53% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 6,54% so với tháng trước, tăng 8,38% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 22,04% so với tháng trước, tăng 47,71% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 18,65% so với tháng trước, giảm 19,41% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,57% so với tháng trước, tăng 9,33% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 46,69% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 2,38%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 53,11%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 16,87%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,74% so cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2019 dự kiến giảm 25,59% so với tháng trước, giảm 8,82% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,74% so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2019 dự kiến tăng 16,59% so với tháng trước; tăng 5,87% so với tháng cùng kỳ.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 02/2019 dự kiến tăng 2,00% so với tháng trước; tăng 10,78% so với tháng cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,03% so với tháng trước; tăng 1,24% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,12% so với tháng trước; tăng 0,75% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,57% so với tháng trước; tăng 16,55% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 9,42% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 1,01%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,88%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,30% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư

Tháng Hai, các đơn vị xây lắp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo quy định của Nhà nước, quỹ thời gian dành cho sản xuất kinh doanh ít hơn so với tháng trước. Vì vậy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương giảm so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính tháng 02/2019, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 432,3 tỷ đồng, bằng 5,5% kế hoạch năm và giảm 2,8% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 187,3 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 132 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 113 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 1.040,5 tỷ đồng, bằng 13,3% kế hoạch năm và tăng 13,4% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 463,6 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 309,1 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 267,8 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngành Công Thương tăng cường hoạt động kết nối cung cầu và đẩy mạnh thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với thực hiện cuộc vân động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam", giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam. Các đơn vị sản xuất kinh doanh có doanh thu và thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cung ứng lượng hàng hoá, trị giá hàng hóa dự trữ phục Tết khoảng 3.200 tỷ đồng, tăng 16,0% so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Hàng hóa phục vụ Tết được chuẩn bị đầy đủ, mẫu mã đa dạng phong phú, đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định phục vụ nhân dân đón Tết. Các siêu thị BigC, Coopmart, Vinmart duy trì mở cửa từ 8h đến 22h hàng ngày; sau Tết từ 08/02/2019 (tức mùng 04 tháng Giêng) các siêu thị mở cửa từ 8h đến 12h, từ ngày 10/02/2019 (tức mùng 06 tháng Giêng) các siêu thị trở lại hoạt động bình thường.

Tháng Hai là tháng sau Tết Nguyên đán nên doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm so với tháng trước và cùng kỳ, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.347 tỷ đồng, giảm 8,2% so với tháng trước, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 15.352 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ, trong đó ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 17,0%; may mặc tăng 16,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 4,6%; ô tô các loại tăng 25,9%; phương tiện đi lại tăng 3,7%; xăng dầu tăng 14,1% so với cùng kỳ...

Cục Quản lý thị trường phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh thành lập các đoàn liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả tại các cửa hàng kinh doanh lớn, các điểm tập kết chứa hàng lậu, kho tàng, bến bãi, các chợ đầu mối, nơi giao nhận hàng hóa trên các tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo cung cầu hàng hóa thị trường, ổn định giá cả phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Từ ngày 01/12/2018 - 09/02/2019, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.076 vụ, xử lý 917 vụ, trong đó 37 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 206 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá; 228 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm..., tổng số tiền thu nộp phạt là 2.079 triệu đồng.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, do thời tiết thuận lợi giá một số mặt hàng rau tươi, hoa, cây cảnh giá cả ổn định; giá một số mặt hàng nhóm lương thực, thực phẩm tăng nhẹ do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Hàng hoá phục vụ Tết được cung ứng đầy đủ, phong phú về chủng loại, đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa ổn định không có tình trạng sốt giá.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tăng 1,39% so với tháng trước, có 6 nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,18% (lương thực tăng 1,19%, thực phẩm tăng 3,48%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,27%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,36%; nhóm giao thông tăng 0,41%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,44%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,76%. Năm nhóm hàng hóa giá cả ổn định chỉ số giá không tăng là: nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tăng 1,38% so với tháng12 năm 2018 và tăng 2,51% so với tháng 02/2018. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2019 tăng 2,55% so với  cùng kỳ (2 tháng đầu năm 2018 tăng 3,69%).

Chỉ số giá vàng tháng 02/2019 tăng 1,70% so với tháng trước, tăng 0,05% so với tháng 02/2018. Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,05% so với tháng trước, tăng 2,22% so với tháng 02/2018.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Phục vụ nhân dân đi lại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngành Giao thông Vận tải thông báo đến các đơn vị vận tải hành khách trong tỉnh có kế hoạch đăng ký phương tiện phục vụ hành khách trước, trong và sau dịp Tết như tăng chuyến, điều động, bổ sung phương tiện vận tải hành khách cho các tuyến phía Nam, tuyến Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, trong những ngày cao điểm; xe buýt tăng tần suất chuyến, lượt hoạt động trong những giờ ngày cao điểm; thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định trong những ngày giáp và sau Tết khi lưu lượng khách tham gia giao thông tăng đột biến. Trước Tết Nguyên đán 15 ngày cấp phù hiệu tăng cường bổ sung 60-70 xe để đón khách từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa; trước Tết 10 ngày bổ sung thêm 30 xe đón khách từ Hà Nội về Thanh Hóa; bố trí quay vòng, tăng chuyến từ 80-100 chuyến/ngày trong các ngày cao điểm tại Hà Nội; điều động thêm 75 phương tiện đi các tuyến phía Nam, 20 phương tiện đi các tuyến phía Bắc. Cảng Hàng không Thọ Xuân đã có 3 hãng hàng không (VietJet Air, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific) đang khai thác ổn định với tần suất đạt 61 chuyến/tuần, với 2 đường bay: Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh, tần suất 58 chuyến/tuần; Thanh Hóa - Nha Trang, tần suất 3 chuyến/tuần; trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các hãng khai thác 13-14 chuyến/ngày (26-28 lượt đi/đến), cao điểm 16 chuyến/ngày (32 lượt đi/đến). Ngày 29/01/2019, thêm Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức khai thác thương mại đường bay TP.HCM - Thanh Hóa với tần suất 1 chuyến/ngày. Nhìn chung nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thuận lợi, thông suốt, không xảy ra tình trạng hành khách bị ùn ứ tại các bến tàu, bến xe.

Tháng Hai, doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 905 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 4,5 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 222,6 triệu tấn.km, giảm 8,4% về hàng hoá vận chuyển và giảm 10,1% về hàng hoá luân chuyển so với tháng trước; giảm 4,1% về hàng hoá vận chuyển và giảm 3,3% về hàng hoá luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 4,2 triệu người, luân chuyển hành khách đạt 251,5 triệu người.km, tăng 11,0% về hành khách vận chuyển và tăng 10,7% về hành khách luân chuyển so với tháng trước; tăng 6,3% về hành khách vận chuyển và tăng 7,4% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ; bốc xếp qua cảng ước đạt 810,4 nghìn tấn, giảm 16,7% so với tháng trước, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hành khách tăng 21,4%; doanh thu vận tải hàng hóa tăng 9,2%; dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 17,4%. Vận chuyển hàng hoá đạt 9,5 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 470 triệu tấn.km, tăng 2,9% về tấn, tăng 0,02% về tấn.km so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 8,0 triệu người, luân chuyển hành khách 478,7 triệu người.km, tăng 13,5% về hành khách, tăng 14,8% về hành khách.km so với cùng kỳ; bốc xếp qua cảng đạt 1.782 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

4.4. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống - du lịch lữ hành

Tháng Hai là khoảng thời gian trong và sau Tết Nguyên đán, nên lượng khách phục vụ của các khách sạn trong tỉnh giảm, tuy nhiên lượng khách du lịch lữ hành tăng so với tháng trước do vào mùa lễ hội; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 914 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 20,8% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 4,3% và  tăng 20,8%; dịch vụ ăn uống tăng 1,8% và tăng 20,9%. Số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 458,6 nghìn lượt khách, giảm 4,6% so với tháng trước, tăng 7,4% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ ước đạt 768,6 nghìn ngày khách, giảm 4,6% so với tháng trước, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 2,1% so tháng trước, tăng 28,7% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 4.502 lượt khách, tăng 1,7% so tháng trước, tăng 6,4% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 13.948 ngày khách, tăng 1,9% so tháng trước, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.823 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,2%, dịch vụ ăn uống tăng 16,1%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ. Số lượt khách phục vụ của khách sạn đạt 939,5 nghìn lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 1.574,7 nghìn ngày khách, tăng 6,0% so với cùng kỳ. Lượt khách du lịch theo tour đạt 8.928 lượt khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 27.634 ngày khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

5. Một số tình hình xã hội

5.1. Thiếu đói trong nông dân và an sinh xã hội

Tình hình đời sống nhân trong tỉnh cơ bản ổn định, trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Toàn tỉnh đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên 2 tháng đầu năm 2019 cho gần 77 nghìn người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 270 tỷ đồng; 203.600 đối tượng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP với tổng kinh phí trên 168 tỷ đồng. Trong dịp Tết, các cấp, các ngành đã huy động từ ngân sách và xã hội hóa trao tặng 302.791 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 138.572 triệu đồng; đảm bảo 100% gia đình chính sách và hộ nghèo đều được nhận quà tết. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2018 với tổng số 2.399 tấn, cho 16.582 hộ gia đình thuộc 9 huyện. Đề nghị Trung ương hỗ trợ đột xuất 491,2 tấn gạo cho 14.007 hộ với 32.747 nhân khẩu thuộc 7 huyện (Thường Xuân, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Yên Định, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh) và Hội Người mù tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. Các huyện, thị xã, thành phố bố trí ngân sách từ nguồn đảm bảo xã hội và vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ 40,48 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đi dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng, hang Tám Cô (tỉnh Quảng Bình), Thành cổ Quảng Trị; các Nghĩa trang liệt sĩ cí nhiều phần mộ liệt sĩ là con em Thanh Hóa như: Điện Biên, Hà Giang, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh và các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh: Đồng Tâm, Hàm Rồng, Hang Co Phường, Đảo Mê, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ. Tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu.

Tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh đối với 100.617 người có công, tổng số tiền gần 35,7 tỷ đồng (quà Chủ tịch nước mức 400 nghìn đồng/người và 200 nghìn đồng/người, trị giá gần 20,6 tỷ đồng; quà tỉnh mức 150 nghìn đồng/người, trị giá gần 15,1 tỷ đồng). Các huyện, thị xã, thành phố đã trao tặng 47.898 suất quà, trị giá 11,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương, nguồn xã hội hoá và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tổ chức trao tặng 93.332 suất quà, trị giá trên 32 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội vui Tết đón xuân đầm ấm, thiết thực và ý nghĩa. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 50.959 người cao tuổi, gồm: Người có tuổi thọ tròn 100 tuổi được nhận quà của Chủ tịch nước là 506 người; người có tuổi thọ tròn 90 tuổi được nhận quà của Chủ tịch UBND tỉnh là 4.142 người; người có tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được nhận quà từ nguồn ngân sách chi thường xuyên hằng năm của các địa phương là 46.311 người. Tổng kinh phí thực hiện là gần 12 tỷ đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tổ chức thăm, tặng quà tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 03 trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm Hy Vọng, huyện Tĩnh Gia; Nhà xã hội Minh Lộc, huyện Hậu Lộc và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2; tổng kinh phí thực hiện là 24 triệu đồng. Các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 7.778 suất quà, trị giá 3,2 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Những hoạt động cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 hướng về người nghèo, gia đình chính sách đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng ngày càng phát huy và có sức lan tỏa sâu rộng; bằng nhiều việc làm thiết thực, toàn xã hội đang chung tay góp sức chăm lo để mọi người, mọi nhà đều đón Tết no đủ.

5.2. Y tế

Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường hoạt động phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh; bố trí thường trực 24/24h đáp ứng yêu cầu khám, cấp cứu điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết, đặc biệt là đối với những người bệnh nghèo, không nơi nương tựa, người bệnh thuộc đối tượng chính sách, bệnh nhân nặng; bảo đảm đủ các điều kiện, phương tiện sẵn sàng, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Các cơ sở khám, chữa bệnh có phương án thường trực, dự trữ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu để sẵn sàng ứng cứu khi có dịch lớn xảy ra và hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn khi cần thiết. Từ ngày 02/02/2019 - 10/02/2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết) đã có 14.630 bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh; tổng số ca phẫu thuật 1.039 ca; không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Nhằm phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, cũng như đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm; đồng thời hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân 2019, Ban Chỉ đạo về Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-BCĐ về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân 2019, trong thời gian từ ngày 01-01-2019 đến hết ngày 25-3-2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã tập trung kiểm tra các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các sản phẩm được cung ứng từ ngoài tỉnh; với phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở được kiểm tra.

5.3. Giáo dục

Tháng 01/2019, các trường ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019; tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 kịp thời, theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo cơ sở giáo dục đúng kế hoạch; nền nếp hoạt động trong các đơn vị, trường học được duy trì, ổn định. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh, đảm bảo an toàn, vui vẻ, tiết kiệm.  

Tối ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Hiệp Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình "Tết Khuyến học xứ Thanh, năm 2019" trao học bổng Nâng cánh ước mơ, Quỹ khuyến học, khuyến tài (KHKT) Lê Khả Phiêu, Quỹ KHKT Lam Sơn cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. Trong năm 2018, học sinh Thanh Hóa đoạt 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và 3 huy chương tại kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhiều nhất từ trước đến nay. Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn quốc trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khối THPT. Các cấp hội Khuyến học trong tỉnh đã khen thưởng, cấp học bổng cho 20.300 HSSV với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng hoa cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ KHKT của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 27 suất học bổng từ Quỹ KHKT Lam Sơn cho các em HSSV đại diện cho 2.500 HSSV được nhận học bổng; 27 phần thưởng cho các vận động viên, học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế từ Quỹ KHKT Lê Khả Phiêu; trao 25 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng từ Quỹ học bổng Nâng cánh ước mơ cho các em HSSV nghèo vượt khó, học giỏi.

5.4. Văn hoá - Thể dục thể thao

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, ngành Văn hoá - Thông tin phối hợp với các đơn vị và địa phương trong tỉnh tập trung tuên truyền, tổ chức các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Xứ Thanh, gắn với quảng bá du lịch Thanh Hóa đến với du khách trong nước và quốc tế.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), thị xã Bỉm Sơn, thị trấn huyện Tĩnh Gia và thị trấn huyện Ngọc Lặc vào thời khắc Giao thừa. Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kiều bào Thanh Hóa về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019. Tại thành phố Thanh Hóa, các đô thị, các thị trấn, thị tứ, trung tâm các xã, thị trấn và khu dân cư đều được trang hoàng rực rỡ bằng cờ, hoa, cây cảnh, đèn trang trí và các pano, áp phích, khẩu hiệu… Tổ chức triển lãm sách, báo, hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lề hội Thư pháp cho chữ ngày Xuân, Hội Báo Xuân, Hội diễn võ thuật Vovinam các Câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa…

Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống in, phát hành các số báo đặc biệt Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng các chương trình Tết nội dung phong phú, hấp dẫn; phân công cán bộ, phóng viên bám cơ sở phản ánh kịp thời tình hình đời sống và các hoạt động đón Tết của nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi dân gian diễn ra trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

5.5. Tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tháng 01/2018 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/01/2019), toàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, tăng 8 vụ so tháng trước, giảm 10 vụ so với tháng cùng kỳ; làm chết 13 người, tăng 06 người so tháng trước, giảm 03 người so với tháng cùng kỳ; bị thương 26 người, giảm 12 người so tháng trước, giảm 01 người so với tháng cùng kỳ. Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 5.962 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 700 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 306 trường hợp, phạt vi phạm 5,06 tỷ đồng; đường thuỷ, tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp, phạt tiền 62,5 triệu đồng.

Từ ngày 02-10/02/2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 12 người do tai nạn giao thông và 24 người do va chạm giao thông; điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa vào ngày 08/02/2019 (mùng 04 Tết), làm 03 người chết và 05 người bị thương.

5.6. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Môi trường: Tháng 01 năm 2019, phát hiện 07 vụ vi phạm, giảm so với tháng trước 05 vụ, đã xử lý 07 vụ (Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Như Thanh, thành phố Thanh Hóa, Hoằng Hóa mỗi địa phương 01 vụ, Tĩnh Gia 02 vụ), xử phạt vi phạm 105,2 triệu đồng.

Cháy nổ: Tháng 01 năm 2019, xảy ra 13 vụ cháy (thành phố Thanh Hóa 06 vụ, Tĩnh Gia 04 vụ; Triệu Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa mỗi địa phương 01 vụ), thiệt hại 5,6 tỷ đồng. Tháng 01/2019, đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC 416 lượt cơ sở, lập 416 biên bản kiểm tra, phát hiện 1.230 sở hở thiếu sót. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 03 trường hợp, phạt vi phạm 2,4 triệu đồng. Trước, trong và sau thời điểm đêm Giao thừa cho đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp nào sử dụng pháo trái phép.

File đính kèm: So lieu KT-XH thang 2-2019

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 02 năm 2023(27/02/2023 9:11 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2023(27/02/2023 8:46 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2023(30/01/2023 8:33 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023(30/01/2023 4:28 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2022(29/12/2022 8:42 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022(29/12/2022 4:15 CH)

    38 người đang online