Văn bản ban hành về Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

100%

1- Quyết định số 05/2023/QĐ-Ttg: Ban hành hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã [xem]

2- Quyết định số 2889/QĐ-UBND: Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa [xem]

    1580 người đang online