Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
  • Thực hiện kế hoạch công tác thông tin năm 2019 và Quyết định 513/QĐ-TCTK ngày 16/7/2018 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc Khảo sát mức sống dân cư năm 2019, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019 trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 20/6/2019. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó Cục Trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

  • Tổng cục Thống kê đang tiến hành điều tra doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

  • Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ được thực hiện trong 30 ngày, từ 1/7 - 30/7/2016 trên phạm vi cả nước.

  • Từ 01/7/2011, Tổng cục Thống kê sẽ bắt đầu tiến hành thu thập số liệu cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, thời gian thu thập đến hết ngày 31/7/2011. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 được thực hiện theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 338/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1 
1400 người đang online