Thủ tướng Chính phủ Quyết định tổ chức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Đăng ngày 08 - 08 - 2015
100%

 Ngày 31/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 (viết tắt là Tổng điều tra).

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cuộc Tổng điều tra sẽ được tiến hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập 3 nhóm thông tin chủ yếu là:

(1)  Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản: Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường,...

(2)  Thông tin về nông thôn: Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  

(3)  Thông tin về cư dân nông thôn: Điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích luỹ và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Các đơn vị tham gia trực tiếp vào Tổng điều tra gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam. Ban chỉ đạo Tổng điều tra sẽ được thành lập ở các cấp Trung ương, cấp  tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thời gian thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/7/2016. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2016 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III năm 2017. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2023(28/08/2023 3:01 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2023(28/08/2023 2:48 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2023(01/08/2023 9:01 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2023(31/07/2023 8:59 SA)

Cục Thống kê Thanh Hóa công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022(13/07/2023 9:36 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2023(28/06/2023 3:55 CH)

    1300 người đang online