Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 29 - 07 - 2020
100%

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a) Sản xuất vụ thu mùa

Theo báo cáo tiến độ sản xuất vụ thu mùa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh gieo cấy được 112,5 nghìn ha lúa, đạt 96,3% kế hoạch và bằng 93,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngô 8.734 ha, đạt 55,6% kế hoạch và bằng 76,2%; lạc 597 ha, vượt 5,4% kế hoạch và bằng 63,2%; khoai lang 1.139 ha, bằng 63,6%; rau, đậu các loại và cây trồng khác 12.896 ha, bằng 83,6% so với cùng thời điểm năm trước.      

b) Chăn nuôi

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2020 đã hoàn thành, vượt 3% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ, đặc biệt vắc xin cúm gấp 3,5 lần. Kết quả cụ thể như sau: vắc xin cúm gia cầm H5N1 được 10.086.920 con, đạt 86,1% diện tiêm; vắc xin dại cho chó, mèo 346.721 con, đạt 90,2% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng trâu, bò 246.314 con, đạt 83,6% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò được 229.767 con, đạt 77,9% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn tiêm được 457.651 con, đạt 66,5% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn tiêm được 484.662 con, đạt 70,4% diện tiêm.

1.2. Lâm nghiệp

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 1,4 triệu cây phân tán các loại; 4.545 ha rừng trồng tập trung, đạt 45,5% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được quan tâm thường xuyên và tăng cường. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên vào khoảng 14 giờ ngày 08/7/2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xảy ra 01 vụ cháy rừng tại tại khoảnh 16, tiểu khu 662 thuộc thôn Bắc Hải, xã Hải Nhân, sau đó lan sang khoảnh 13D, tiểu khu 662, thuộc thôn Văn Sơn, phường Ninh Hải. Tổng diện tích đám cháy 18,5 ha; trong đó, diện tích thuộc BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn 16,2 ha, diện tích rừng thuộc hộ gia đình quản lý 2,3 ha.

1.3. Thuỷ sản

Tháng Bảy, sản lượng thủy sản đạt 16,6 nghìn tấn, tăng 2,6% so tháng trước và tăng 6,8% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 5,8 nghìn tấn, tăng 9,1% và tăng 6,4%; sản lượng khai thác 10,8 nghìn tấn, giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 7,0% so với tháng cùng kỳ. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2019, sản lượng thuỷ sản ước đạt 112,2 nghìn tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 37,5 nghìn tấn, tăng 6,4%; sản lượng khai thác 74,7 nghìn tấn, tăng 7,6%.

2. Sản xuất công nghiệp

Trên địa bàn tỉnh, Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngành công nghiệp đã hồi phục trở lại tương đối nhanh chóng sau khi dịch bệnh được khống chế. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 7/2020 tăng 3,02% so với tháng trước, tăng 13,95% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 1,50% so với tháng trước, giảm 25,56% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,11% so với tháng trước, tăng 14,34% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,48% so với tháng trước, tăng 11,13% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,81% so với tháng trước, tăng 12,36% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 6,95% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 22,61%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,00%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 7,37%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,03%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2020 dự kiến giảm 1,33% so với tháng trước, giảm 3,64% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,11% so với cùng kỳ năm 2019.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2020 dự kiến tăng 4,75% so với tháng trước; giảm 10,75% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 7/2020 dự kiến tăng 4,64% so với tháng trước; giảm 0,98% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,45% so với tháng trước; giảm 11,10% so với tháng cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,25% so với tháng trước; giảm 5,08% so với tháng cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,30% so với tháng trước; tăng 1,57% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,71% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 6,97%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 4,94%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,05%.

3. Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương; với mục tiêu phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu,… tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án.

Ước tính tháng 7/2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 960,5 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 427,5 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 286,3 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 246,7 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 5.467,5 tỷ đồng, bằng 53,3% kế hoạch năm và tăng 29,2% so cùng kỳ năm 2019; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2.457,3 tỷ đồng, tăng 29,0% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.629,4 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.380,7 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa

Sau hơn 3 tháng, Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế và kiểm soát tốt, hoạt động bán lẻ hàng hóa và các loại hình dịch vụ dần khôi phục trở lại bình thường như những tháng chưa phát sinh dịch bệnh. Ước tính doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 7/2020 đạt 8.232 tỷ đồng, tăng 5,9% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 2.919 tỷ đồng, tăng 15,6%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.209 tỷ đồng, tăng 10,9%; ô tô các loại 256 tỷ đồng, tăng 0,2%; xăng, dầu các loại 1.259 tỷ đồng, tăng 8,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm hàng hóa khác 708 tỷ đồng, giảm 8,0%... Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 53.426 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý Thị trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa - Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường, chủ động phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Tháng 7/2020, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 364 vụ, xử lý 273 vụ, trong đó 17 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 134 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá; 53 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...; tổng số tiền thu nộp phạt vi phạm là 752,7 triệu đồng.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy và bình quân 7 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tăng 5,35% và 5,73%) đều ở mức tăng cao trong 5 năm gần đây (Tốc độ tăng CPI tháng Bảy so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020 lần lượt là: 2,37%; 1,52%; 5,52%; 1,32%; 5,35%. Tốc độ tăng CPI bình quân 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm 2016 - 2020 lần lượt là: 0,91%; 2,69%; 3,94%; 2,25%; 5,73%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 tăng 0,34% so với tháng trước. Có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,18%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; nhóm giao thông tăng 3,30%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,23%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%. Có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,26% (lương thực tăng 0,03%, thực phẩm giảm 0,46%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,14%); nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,40%. Ba nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2020 tăng 5,73% so với bình quân cùng kỳ năm 2019; chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020 tăng 0,04% so với tháng 12/2019 và tăng 5,35% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 3,52% so với tháng trước, tăng 27,40% so với tháng 7/2019; bình quân 7 tháng đầu năm 2020 tăng 24,78% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2020 giảm 0,26% so với tháng trước, giảm 0,09% so với tháng 7/2019; bình quân 7 tháng đầu năm 2020 tăng 0,22% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Tháng 7/2020, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 522,7 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước, giảm 0,9% so với tháng cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 4.854 nghìn tấn, khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 222.963 nghìn tấn.km; so với tháng trước tăng 1,1% về hàng hoá vận chuyển, tăng 1,1% về hàng hoá luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước giảm 1,3% về hàng hoá vận chuyển, giảm 1,3% về hàng hoá luân chuyển. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 331,5 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước, giảm 0,1% so với tháng cùng kỳ năm trước; số lượng hành khách vận chuyển 4.268 nghìn người, hành khách luân chuyển 258.046 nghìn người.km; so với tháng trước tăng 3,1% về hành khách vận chuyển, tăng 3,2% về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước giảm 2,1% về hành khách vận chuyển, giảm 0,7% về hành khách luân chuyển. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 42,1 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước, giảm 9,5% so với tháng cùng kỳ năm trước; sản lượng bốc xếp qua cảng ước đạt 1.016 nghìn tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và giảm 4,9% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 3.624 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa vận chuyển 31,7 triệu tấn, hàng hoá luân chuyển 1.461,8 triệu tấn.km, giảm 4,8% về hàng hoá vận chuyển, giảm 6,9% về hàng hoá luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 3.627 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước; hành khách vận chuyển 22,5 triệu người, hành khách luân chuyển 1.385,8 triệu người.km, giảm 24,0% về hành khách vận chuyển, giảm 21,7% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 309 tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bốc xếp qua cảng đạt 7,4 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

4.4. Hoạt động lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành

Tháng Bảy, thời tiết tiếp tục nắng nóng nên lượng khách du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến và một số điểm du lịch khác trong tỉnh tăng cao so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 213 tỷ đồng, giảm 5,2%; dịch vụ ăn uống ước đạt 948 tỷ đồng, tăng 12,1%. Khách sạn phục vụ 634,3 nghìn lượt khách, giảm 11,2% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 1.015,7 nghìn ngày khách, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 5.287 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 889 tỷ đồng, giảm 34,0%; dịch vụ ăn uống ước đạt 4.398 tỷ đồng, giảm 18,3%; khách sạn phục vụ 2.549 nghìn lượt khách, giảm 36,6% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 4.155 nghìn ngày khách, giảm 36,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch lữ hành tháng 7/2020 ước đạt 13 tỷ đồng, tăng 4,0% so với tháng cùng kỳ, lượt khách du lịch theo tour ước đạt 5.736 lượt khách, giảm 10,5% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 18.739 ngày khách, giảm 5,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 48 tỷ đồng, giảm 38,4% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 21.314 lượt khách, giảm 41,4% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 68.211 ngày khách, giảm 39,8% so với cùng kỳ năm 2019.

5. Một số tình hình xã hội

5.1. Thiếu đói trong nông dân và an sinh xã hội

Tháng 7/2020, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho gần 75 nghìn đối tượng người có công với cách mạng; 204,6 nghìn đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng quy định. Trong tháng, đã tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới cho 239 trường hợp có công với cách mạng và thân nhân; giải quyết chế độ mai táng phí người có công 1.005 trường hợp; quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 7.964 trường hợp. Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị bệnh cho 1.055 đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngày 10/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí tặng quà cho người có công, nhân thân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), với tổng trị giá 24.836 triệu đồng cho 99.344 đối tượng; với mức quà 250.000 đồng/đối tượng (trong đó: tặng bằng tiền mặt, mức 100.000 đồng/đối tượng và tặng quà bằng hiện vật, mức quà 150.000 đồng/đối tượng). Việc tặng quà của tỉnh đến các gia đình chính sách thực hiện xong trước ngày 25/7/2020. Cũng trong dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà đến các gia đình chính sách và người có công với cách mạng; tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

5.2. Lao động, việc làm

Dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, các hoạt động kinh tế - xã hội dần hồi phục trở lại và có những chuyển biến tích cực. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm định kỳ, thu hút 52 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Bên cạnh đó, đã tích cực hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp uy tín về các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn lao động. Kết quả trong tháng 7/2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 3.850 lao động, trong đó, đưa đi làm việc ở nước ngoài 130 người. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 20.770 lao động; trong đó, đưa đi làm việc ở nước ngoài 3.240 người.

5.3. Y tế

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Việc giám sát, phòng chống dịch bệnh trong mùa hè được thực hiện chặt chẽ, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về bệnh bạch cầu, các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người dân thực hiện các khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về phòng chống dịch bạch hầu, nhất là việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, kịp thời thông báo hoặc đến ngay các cơ sở y tế khi có dấu hiệu của bệnh, để được cách ly, khám, điều trị kịp thời. Tính từ đầu năm đến ngày 13/7/2020, toàn tỉnh có 223 ca mắc bệnh tay chân miệng, 48 ca sởi, 31 ca sốt xuất huyết Dengue, 06 ca ho gà, 18 ca viêm não do virut, 01 ca viêm não Nhật Bản, 01 ca uốn ván khác, 05 ca nghi bại liệt, 04 ca mắc bệnh dại.

Về phòng, chống dịch Covid-19: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngày 06/7/2020, kết quả xét nghiệm lần 1 của 185 công dân trở về từ nước ngoài được cách ly tại Sư đoàn 390 có 14 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2; 14 bệnh nhân này đã được chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để theo dõi, điều trị. Để dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân để thực hiện cách ly, lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định. Đồng thời, tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe của tất cả người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân. Tiến hành ngay việc xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường, phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng các quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng, chống Covid-19 của Bộ Y tế.

5.4. Giáo dục

Trong tháng, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành chương trình giảng dạy theo kế hoạch, tổ chức bế giảng năm học 2019 - 2020; tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh khối 9, khối 12; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2020; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 và chuẩn bị điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; phối hợp với trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục (Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT) tổ chức, triển khai khảo sát chính thức diện rộng (đánh giá lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2019 - 2020) đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 diễn ra trong 02 ngày 17 và 18/7/2020. Năm nay, toàn tỉnh có 36.192 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THTP công lập, trong đó có 894 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn. Toàn tỉnh thành lập 86 hội đồng coi thi với 87 điểm thi (Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lam Sơn có 2 điểm thi). Tổng số phòng thi thuộc 87 điểm thi là hơn 1.540 phòng thi. Ngày thi, lịch thi áp dụng chung cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú. Thí sinh thi vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú thi trong 3 buổi; thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thi thêm buổi thứ 4 để thi môn chuyên. Đề thi các môn: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi vào lớp 10 THPT. Riêng thí sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn phải thi thêm 1 môn chuyên theo đề thi riêng.

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào 2 ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2020), theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức với 05 bài thi gồm: 03 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Tại tỉnh Thanh Hoá tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có 34.879 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh sẽ bố trí 70 điểm thi với hơn 1.490 phòng thi, huy động khoảng trên 5.000 cán bộ tham gia coi thi, 350 người tham gia chấm thi.

5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Ngành Văn hoá - Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (29/7/1930 - 29/7/2020), ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), 60 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 09/7/2020); tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong tháng, các hoạt động chiếu phim, luân chuyển sách, báo, phát hành tạp chí văn hóa và biểu diễn nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong 02 ngày 26 và 27/6/2020, tại trục đường Hồ Xuân Hương, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp cùng UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức Lễ hội Carnival Sầm Sơn 2020, với chủ đề “Rực rỡ sắc màu”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, có sự tham gia của các vũ công Carnival đến từ châu Âu cùng các ca sĩ nổi tiếng trong nước. Ngay sau khi kết thúc Lễ hội Carnival đường phố, tối ngày 27/6/2020 đã diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp. Ngoài ra, trong dịp này, đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa; giải bóng chuyền bãi biển quốc gia; lễ hội bánh Chưng - bánh Giầy; giải đua xe đạp địa hình TP. Sầm Sơn mở rộng...

Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục diễn ra sôi nổi. Tổ chức thành công giải thể thao gia đình tỉnh Thanh Hóa năm 2020; giải bóng đá TP. Sầm Sơn - Cúp Halida năm 2020; tổ chức sự kiện “Festival Yoga toàn quốc năm 2020 - Hành trình về miền di sản xứ Thanh”; giải vô địch trẻ các lứa tuổi Vật tự do, Vật cổ điển quốc gia năm 2020 tại TP. Thanh Hóa. Thể thao thành tích cao được tăng cường luyện tập; cử HLV, VĐV tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao theo kế hoạch. Tính từ đầu năm đến ngày 13/7, các VĐV đã giành được 168 huy chương các loại (54 HCV, 43 HCB, 71 HCĐ); các VĐV môn Bóng đá tham gia vòng loại Giải U11 quốc gia, U17 quốc gia; Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tham dự Giải LS V.League 2020, thi đấu 11 trận, được 14 điểm, tạm xếp thứ 8/14 đội.

5.6. Tai nạn giao thông

Công an giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 7/2020 (tính từ ngày 15/6/2020 đến ngày 14/7/2020), toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 23 người; so với tháng trước giảm 03 vụ, giảm 04 người chết, tăng 01 người bị thương; so với tháng cùng kỳ năm 2019, tăng 07 vụ, tăng 02 người chết, tăng 02 người bị thương. Bảy tháng đầu năm 2020 trên địa bản tỉnh xảy ra 259 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 225 người; so với cùng kỳ năm 2019, giảm 33 vụ; giảm 21 người chết; giảm 44 người bị thương.

5.7. Thiệt hại do thiên tai

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, vào chiều tối ngày 23/6/2020 trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và giông, trong cơn giông xuất hiện lốc, sét, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhân dân địa phương (02 ngôi nhà bị sập, bị cuốn trôi; 34 ngôi nhà bị hư hại; 52 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại). Tổng giá trị thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 48 triệu đồng.

5.8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Môi trường: Tháng 6/2020, phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm về môi trường, giảm 22 vụ so với tháng trước (TP.Thanh Hóa 04 vụ; Thọ Xuân, Như Thanh mỗi địa phương 02 vụ; thị xã Nghi Sơn, Thường Xuân, Hoằng Hóa, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Triệu Sơn mỗi địa phương 01 vụ), xử phạt hành chính 585,5 triệu đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 103 vụ vi phạm môi trường, xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm 1.675,5 triệu đồng.

Cháy, nổ: Tháng 6/2020, xảy 22 vụ cháy (TP. Thanh Hóa 05 vụ; Hoằng Hóa 04 vụ; Ngọc Lặc, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn mỗi địa phương 02 vụ; thị xã Nghi Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc mỗi địa phương 01 vụ), thiệt hại 203 triệu đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ cháy, làm 02 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại về tài sản 1.116 triệu đồng.

File Download:   Bao cao KT-XH thang 7-2020      So lieu KT-XH thang 7-2020

 

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2020(28/12/2020 11:18 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020(28/12/2020 9:49 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 11 năm 2020(30/11/2020 2:32 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020(30/11/2020 2:06 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 10 năm 2020(29/10/2020 3:18 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng đầu năm 2020(29/10/2020 3:06 CH)

766 người đang online