Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Thành công bước đầu việc áp dụng phương pháp thu thập thông tin trực tuyến trong phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. những tác động từ dịch covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 14 - 09 - 2020
100%

Những năm gần đây Tổng cục Thống kê đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê, trong đó việc thu thập thông tin bằng các hình thức phiếu điều tra trực tuyến, phiếu điều tra KAPI trên thiết bị di động thông minh và máy tính bảng (thay thế phiếu giấy) đã và đang thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính kịp thời, trung thực và tiết kiệm được kinh phí chi cho các cuộc điều tra, đánh dấu những thành tựu bước đầu trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1. Kết quả bước đầu về việc áp dụng phương pháp điều tra trực tuyến trong phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 theo Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thống kê, về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020. Điểm mới trong Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp thu thập thông tin, các doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến (thay thế phiếu giấy) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp.

Đây là năm đầu tiên thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp áp dụng phương pháp thu thập thông tin bằng phiếu điều tra trực tuyến. Theo kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2020, tổng số doanh nghiệp đang còn hoạt động đến 01/01/2020 là 13.422 doanh nghiệp, so với cùng kỳ tăng 32,6%. Trong tổng số doanh nghiệp điều tra tính chung có 6.936 doanh nghiệp tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến, bằng 51,7% tổng số; trong đó có 1.661/ 2.062 doanh nghiệp thực hiện phiếu điều tra mẫu tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến, chiếm 80,6% và 5.275/11.360 doanh nghiệp điều tra toàn bộ, tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến, chiếm 46,4%, số doanh ghiệp còn lại do điều tra viên đến trực tiếp điều tra và nhập tin trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp năm 2020. Kết quả trên bước đầu đem lại những thành công trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến, làm quen dần với phương pháp thu thập mới, tạo tiền đề cho những kỳ điều tra tiếp theo, mà trước mắt là chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối kết hợp của các ngành có liên quan cùng sự hưởng ứng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong việc thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020, ngoài sự nổ lực của ngành Thống kê, phải kể đến sự phối kết hợp chặt chẽ của Cục Thuế Thanh Hóa trong công tác tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các hình thức (1) chạy chữ khẩu hiệu tuyên truyền trên Trang chủ website của Cục Thuế Thanh Hóa (2) mở chuyên mục trên website của Cục Thuế cấp tỉnh (đăng tải các bài viết, nội dung Phương án điều tra, hướng dẫn sử dụng phần mềm,..) (3) đăng video, trailer trên website Cục Thuế cấp tỉnh,…

2. Đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm 2020 qua khảo sát nhanh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2.1. Thông tin chung về cuộc khảo sát

Những tháng đầu năm dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các hoạt động nói chung và sản xuất kinh doanh nói riêng trên toàn địa bàn cả nước cũng như trên thế giới. Trước tình hình đó, Ngày 4/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Tổng cục Thống kê đã tổ chức cuộc khảo sát nhanh cùng tiến hành với điều tra doanh nghiệp năm 2020, nhằm thu thập thông tin về tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) cũng như đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về mức độ phù hợp của các giải pháp được đưa ra trong Chỉ thị số 11/CT-TTg đối với doanh nghiệp.

Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10/4/2020 đến ngày 20/4/2020 bằng hình thức điều tra trực tuyến, sử dụng bảng hỏi điện tử trên hệ thống Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê.

Kết quả thực hiện cuộc khảo sát tính đến thời điểm kết thúc khảo sát (18h ngày 19/4/2020), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 4.992 doanh nghiệp trả lời, chiếm 39,3% so tổng số doanh nghiệp (toàn quốc có 126.565 doanh nghiệp tham gia trả lời, chiếm gần 20% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động). Chỉ trong thời gian ngắn triển khai khảo sát trực tuyến, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trả lời với tỷ lệ khá cao với số lượng doanh nghiệp đứng thứ 4 cả nước sau thành phố Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

          Trong tổng số 4.992 doanh nghiệp trả lời khảo sát, có 2.752 doanh nghiệp siêu nhỏ, chiếm 55,1%; 1.823 doanh nghiệp nhỏ, chiếm 36,5%; 207 doanh nghiệp vừa, chiếm 4.1% và 210 doanh nghiệp lớn, chiếm 4,2%. Chia theo loại hình doanh nghiệp, có 38 nhà nước, chiếm 1,8%; 4.892 doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm 98% và 62 doanh nghiệp khu vực FDI, chiếm 1,2%. Chia theo nhóm ngành kinh tế có 292 doanh nghiệp khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 5,8%; 2.171 doanh nghiệp công nghiệp – xây dựng, chiếm 43,5% và 2.529 doanh nghiệp khu vực dịch vụ, chiếm 50,7%.

2. 2.Thực trạng khu vực doanh nghiệp dưới tác động của dịch Covid-19

Tại thời điểm điều tra từ ngày 10/4/2020 - 20/4/2020, là thời gian cao điểm của dịch Covid-19 trên địa bàn toàn quốc; ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020.  Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực nhiều mặt trong cuộc sống, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng , sức khỏe của con người và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của hầu hết khu vực doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 83,6% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỏi cho rằng đang phải chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 (cả nước là 85,7%). Theo quy mô, các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động từ dịch Covid-19 càng cao. Điều này có thể lý giải, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường là những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có liên quan đến các hàng hóa xuất, nhập khẩu. Nhóm doanh nghiệp lớn là nhóm có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhất với 92,8%; tỷ lệ này của nhóm doanh nghiệp vừa là 92,3%, nhóm doanh nghiệp nhỏ là 91,1% và nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ là 77,3% (các tỷ lệ tương ứng của cả nước lần lượt là 98,8%; 91,1%; 89,7% và 82,1%).

Theo loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI là đối tượng đang chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhất, với 88,7%; tỷ lệ này đối với nhóm doanh nghiệp Nhà nước là 85,2% và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 83,5% (cả nước lần lượt là 88,7%; 87,3% và 85,5%).

Theo khu vực kinh tế, tại thời điểm hiện tại, khu vực dịch vụ đang chịu nhiều tác động nhất từ dịch Covid-19 với tỷ lệ doanh nghiệp bị tác động là 85,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng là 83,9% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng ít hơn với 67,8% (cả nước lần lượt là 85,9%; 86,1% và 78,7%).

Một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cao, điển hình như: ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 96,5%; ngành vận tải kho bãi 90,0%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói chung 89,8%, trong đó ngành sản xuất trang phục, sản xuất giầy các loại trên 95%; hoạt động của các nghệ thuật, vui chơi giải trí 92,3%.

Theo các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh: Các doanh nghiệp thuộc thành phố Sầm Sơn chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cao nhất 99,1% (đơn vị có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng), tiếp đến là huyện Đông Sơn 98,0% (đơn vị có nhiều doanh nghiệp sản xuất đá ốp lát liên quan đến sản phẩm xuất khẩu); các huyện có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 thấp hơn như huyện Thạch Thành 40,7%; Hoàng Hóa 67,8%; Yên Định 71,0%; Nga Sơn 74,3%; Hà Trung 77,0% và các huyện khu vực miền núi ít chịu tác động hơn.

2.3. Những khó khăn và gánh nặng của doanh nghiệp

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu, rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, kéo theo hàng loạt những vấn đề mà doanh nghiệp trên địa bàn đang  phải đối mặt như: Thiếu hụt nguồn vốn cho SXKD, thị trường cung - cầu trong nước bị thu hẹp, hoạt động xuất, nhập khẩu bị đình trệ,…

Kết quả khảo sát cho thấy số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho rằng có 49,0% doanh nghiệp thiếu nguồn vốn sản xuất kinh doanh; 16,1% thiếu nguồn nguyên liệu trong nước; 53,7% thiếu nguồn nguyên liệu từ nhập khẩu; 52,4% thị trường tiêu thụ trong nước bị thu hẹp, đáng chú ý, trong các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có tới 58,5% doanh nghiệp khẳng định hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được và có 30,3% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động.

Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp

Doanh nghiệp FDI là đối tượng chủ yếu thiếu hụt nguồn nguyên liệu nhập khẩu nhiều nhất, với 85,7% số doanh nghiệp bị thiếu hụt. Chủ yếu ở hai ngành may trang phục và sản xuất giầy xuất khẩu.

2.4. Các giải pháp doanh nghiệp áp dụng để ứng phó với dịch COVID-19

Để ứng phó với tác động của dịch Covid-19, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải áp dụng nhiều giải pháp như: cắt giảm lao động, cho lao động nghỉ việc luân phiên, nghỉ không lương, giảm lương công nhân, cắt giảm chi phí hoạt động thường xuyên, thu hẹp quy mô sản xuất, chuyển đổi sản phẩm chủ lực, tìm kiếm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm thị trường tiêu thụ,... Nhìn chung, có những giải pháp tác động tích cực đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhưng bên cạnh đó cũng có những giải pháp tiêu cực nhưng doanh nghiệp phải áp dụng để duy trì sự tồn tại trong thời gian trước mắt.

Về những giải pháp tiêu cực, nhiều doanh nghiệp đã phải áp dụng các giải pháp tạm thời như cắt giảm lao động, cho lao động nghỉ việc không lương, giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm lương lao động, thu hẹp quy mô SXKD hoặc tạm ngừng hoạt động. Do tác động của dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh  có tới 35,2% số doanh nghiệp phải áp dụng các giải pháp cắt giảm lao động lao động; 38,1% cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên; 23,4% cho lao động nghỉ việc không lương và 22,3% số doanh nghiệp áp dụng giải pháp giảm lương lao động (tỷ lệ của cả nước lần lượt là 28,4%; 39,5%; 21,3% và 18,9%;).

Theo quy mô, doanh nghiệp có tỷ lệ áp dụng các giải pháp về cắt giảm lao động  cao nhất là doanh nghiệp nhỏ với 41,5%, tiếp đến là doanh nghiệp vừa 36,7%, doanh nghiệp lớn 30,8% và doanh nghiệp siêu nhỏ 30,5%. Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng giải pháp cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên cao nhất là doanh nghiệp vừa với 54,5%, tiếp theo là doanh nghiệp lớn 52,8%, doanh nghiệp nhỏ 47,2% và doanh nghiệp siêu nhỏ 28,1%. Tỷ lệ doanh nghiệp cho lao động nghỉ không lương chiến thấp nhất là quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ 19,3%, tiếp theo là doanh nghiệp lớn 20,5%, doanh nghiệp vừa 23,0% và doanh nghiệp nhỏ 29,1%.

Theo loại hình doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ áp dụng các giải pháp về cắt giảm lao động là 23,9%,  giải pháp cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên cao nhất 51,1%, giải pháp cho lao động nghỉ không lương là thấp nhất 16,3% và giải pháp giảm lương người lao động là 26,1%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước áp dụng các giải pháp trên lần lượt là 35,3%; 37,8%; 23,7% và 22,4%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lần lượt là 41,8%; 36,4%; 12,7% và 3,6%.

Theo khu vực kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng giải pháp giải pháp cao nhất trong 3 khu vực kinh tế, về cắt giảm lao động là 38,1%,  giải pháp cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên 44,3%, giải pháp cho lao động nghỉ không lương là thấp nhất 25,9% và giải pháp giảm lương người lao động là 23,5%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản áp dụng các giải pháp thấp hơn, lần lượt là 32,3%; 33,8%; 13,6% và 16,2%. Khu vực dịch vụ áp dụng các giải pháp lần lượt là 33,0%; 33,2%; 22,2% và 21,9%.

2.5. Những giải pháp tích cực doanh nghiệp đã áp dụng để đối phó với dịch Covid-19

Để thích ứng với dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hướng, tìm các giải pháp để khắc phục khó khăn. Các giải pháp được doanh nghiệp thực hiện chủ yếu bao gồm: đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, chuyển đổi mặt hàng sản phẩm chủ lực, tích cực tìm kiếm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra ngoài thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận doanh nghiệp tranh thủ thời điểm này để tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động.

Giải pháp đẩy mạnh thương mại điện tử được một số doanh nghiệp lựa chọn với tỷ lệ là 32,1%. Theo quy mô doanh nghiệp áp dụng giải pháp này cao nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ 34,7%, còn lại các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn có tỷ lệ tương đương 30,0%. Theo loại hình doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước áp dụng giải pháp đẩy mạnh thương mại điện tử với 30,4%, doanh nghiệp ngoài nhà nước 32,1% và doanh nghiệp FDI là 32,7%. Theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ áp dụng giải pháp này cao nhất với 41,3%, tiếp đến là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 26,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng thấp nhất với 21,8%.

Giải pháp chuyển đổi sản phẩm chủ lực các doanh nghiệp lựa chọn với tỷ lệ chung là 24,3%. Theo quy mô doanh nghiệp áp dụng giải pháp này cao nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ với 26,0%, tiếp theo là quy mô doanh nghiệp nhỏ 21,5% và quy mô doanh nghiệp vừa và lớn có tỷ lệ 21,5%. Theo loại hình doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI có tỷ lệ trên 27,0%, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 24,2% . Theo khu vực kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản áp dụng giải pháp này cao nhất với 27,8%, tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng 24,4% và khu vực dịch vụ 23,8%.

Giải pháp tìm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào với tỷ lệ chung là 20,4%, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực công nghiệp- xây dựng.

Đối mặt với thách thức và thiệt hại do dịch Covid-19 kéo dài, các doanh nghiệp nói chung và nói riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa buộc thay đổi từng ngày để thích nghi với tình hình hiện tại, dự kiến trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ triển khai áp dụng nhiều nhất hai giải pháp: tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra ngoài thị trường truyền thống và đẩy mạnh thương mại điện tử. Không chỉ được áp dụng để đối phó với tình thế trước mắt mà thương mại điện tử được đánh giá là xu thế không thể thiếu của doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ trong tương lai.

2.6. Giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong Chỉ thị số 11/CT-TTg đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp

Việc tiếp cận Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Qua khảo sát tại thời điểm từ 10/4-20/4/2020 có đến 69,8% tỷ lệ doanh nghiệp được điều tra đánh giá đã biết thông tin nhưng chưa biết đầu mối để tiếp cận chính sách, có 21,6% doanh nghiệp đã biết thông tin và đã được hướng dẫn nhưng chưa tiến hành thực hiện, có 2,1% doanh nghiệp đã được tiếp nhận chính sách hỗ trợ (cả nước là 2,9%) và có 6,5% doanh nghiệp chưa biết thông tin về Chỉ thị trên.

giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong Chỉ thị số 11/CT-TTg, trong đó hai giải pháp: Không điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất do nhà nước kiểm soát giá và giải pháp miễn, giãn, giảm lãi suất vay, phí ngân hàng được nhiều doanh nghiệp ủng hộ nhất với tỷ lệ lần lượt là 91,9% và 91,5%; tiếp đến là các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các khoản nợ với tỷ lệ 88,9%; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn 85,1%; gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 82,5%; tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn 71,1%.

Hầu hết các nhóm giải pháp trong Chỉ thị số 11/CT-TTg đều được doanh nghiệp đánh giá tương đối phù hợp, với điểm trung bình dao động trong khoảng từ 1,3 đến 2,1 điểm (theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1 là rất phù hợp và 5 là không phù hợp) với tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá là phù hợp ở mức khá cao, từ 71,0% đến 91,9% (thang điểm và tỷ lệ này của cả nước là 1,4 -1,9 điểm và từ 73% - 88 % tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá mức độ phù hợp).

2.7. Kỳ vọng của doanh nghiệp về những hỗ trợ của Chính Phủ

Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đánh giá rất cao nỗ lực của Chính Phủ đã kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong thời gian tới, doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ, thủ tục giải ngân hỗ trợ khu vực doanh nghiệp, bao gồm:

- Cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện nhất;

- Tạm dừng các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh để doanh nghiệp tập trung vào phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Cắt giảm một số loại thuế, phí, lệ phí cơ sở hạ tầng, phí lưu thông, phí cầu đường, bến bãi;

- Thúc đẩy nhanh thị trường tìm kiếm nguyên liệu/thị trường tiêu thụ mới cho doanh nghiệp; miễn giảm giá thuê mặt bằng sản xuất.

Trong thời gian từ tháng 7/2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 quay trở lại dùng phát từ tâm dịch tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh như Hải Dương, Quãng Ngãi,… các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và doanh nghiệp cả nước nói chung tiếp tục đối mặt với những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, kỳ vọng của doanh nghiệp tiếp tục trông chờ vào những chính sách mới của nhà nước. Trước tình hình đó, ngày 07/9/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT về tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đợt khảo sát nhanh lần này được tiến hành tới tất cả các loại hình doanh nghiệp trên toàn quốc, trong vòng 10 ngày từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 20/9/2020, đây sẽ là nguồn thông tin quý báu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho Chính phủ đưa ra những quyết sách tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới./.

 

 

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 4 năm 2022(29/04/2022 9:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2022(29/04/2022 9:14 CH)

Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã(22/04/2022 7:37 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2022(29/03/2022 10:31 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022(29/03/2022 10:05 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 02 năm 2022(01/03/2022 9:50 SA)

    2034 người đang online