Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
100%

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

a) Sản xuất vụ chiêm xuân

Vụ chiêm xuân 2020 - 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm, không có các đợt rét kéo dài, nguồn nước tưới đầy đủ, tạo điều kiện cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển. Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời tiết có sương mù và mưa phùn rải rác, trưa và chiều trời hửng nắng, phù hợp cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng, nhất là cây lúa. Nhìn chung, sản xuất vụ chiêm xuân năm nay thuận lợi hơn năm trước; dự báo năng suất của hầu hết các loại cây trồng đều cao hơn vụ chiêm xuân năm ngoái: Lúa đạt 65,5 tạ/ha, tăng 1,6% (tăng 1,0 tạ/ha); ngô 47,5 tạ/ha, tăng 1,1%; lạc 22,5 tạ/ha, tăng 0,5%; đậu tương 15,5 tạ/ha, tăng 1,5%; ớt 98,0 tạ/ha, tăng 0,9%;... Sản lượng lương thực có hạt dự kiến đạt 821 nghìn tấn, tăng 0,4% (tăng 3 nghìn tấn) so với vụ chiêm xuân năm 2019 - 2020.  

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 15/5/2021, diện tích lúa trỗ đạt 100% diện tích gieo cấy, toàn tỉnh đã thu hoạch 8.881 ha lúa, đạt 7,7% diện tích gieo cấy; 2.369 ha rau, đậu các loại, đạt 15,0% diện tích gieo trồng. Hiện nay trên cây lúa bệnh đạo ôn cổ bông gây hại nhẹ cục bộ tại các huyện Cẩm Thủy, Thường Xuân, diện tích nhiễm 1,5 ha; bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng, phân bố tại các huyện Bá Thước, Thường Xuân, Cẩm Thủy…, diện tích nhiễm 284 ha; bệnh bạc lá gây hại nhẹ đến trung bình, phân bố tại các huyện Đông Sơn, TP. Thanh Hóa, TX. Nghi Sơn, diện tích nhiễm 59,1 ha; chuột hại nhẹ đến trung bình tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Bá Thước, Thường Xuân…, diện tích bị hại 17,5 ha. Trên cây sắn, bệnh khảm lá sắn gây hại nặng tại các huyện Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, diện tích nhiễm 2.710,9 ha, mất trắng 399,6 ha đã tiêu hủy, diện tích phòng trừ bọ phấn trắng 2.035,3 ha. Các ngành, các cấp chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tập trung các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa và các cây trồng khác vụ chiêm xuân 2020 - 2021.

b) Chăn nuôi

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2021, đàn lợn toàn tỉnh có 1.062,3 nghìn con, tăng 23,6% so với 01/4/2020; gia cầm 19,7 triệu con, tăng 4,6% so với 01/4/2020. Trong tổng số 1.062,2 nghìn con lợn tại thời điểm 01/4/2021, đàn lợn  chăn nuôi ở hộ gia đình 977,2 nghìn con, chiếm 92,0% tổng đàn, giảm 4,1% so với cùng kỳ; đàn lợn chăn nuôi ở doanh nghiệp, hợp tác xã 85,1 nghìn con, chiếm 8,0% tổng đàn, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Nhìn chung, sau khi dịch tả lợn Châu Phi chấm dứt, đàn lợn đã phục hồi trở lại và phát triển mạnh, nhất là đàn lợn nuôi có quy mô lớn (từ 30 con trở lên). Tuy nhiên, chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá bán thịt xuống thấp, thị trường tiêu thụ không ổn định.

Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương tiêm phòng đợt 1 năm 2021 cho đàn gia súc, gia cầm; kết quả đến ngày 15/5/2021, vắc xin cúm gia cầm 5.195.354 con, đạt 72,1% diện tiêm; vắc xin dại chó, mèo 284.400 con, đạt 80,4% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 189.625 con, đạt 79,6% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng gia súc 191.700 con, đạt 80,5% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn 232.730 con, đạt 59,8% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn 200.890 con đạt 51,6% diện tiêm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 03/02/2021 đến 16 giờ ngày 15/5/2021, trên địa bàn tỉnh, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại 4.411 hộ chăn nuôi tại 1.056 thôn thuộc 289 xã của 24 huyện, thị xã, thành phố[1], làm 5.766 con trâu, bò mắc bệnh (buộc phải tiêu hủy 968 con). Đến nay, đã có 12 xã của 8 huyện[2]công bố hết dịch; riêng huyện Mường Lát dịch đã được khống chế hoàn toàn và công bố hết dịch trên địa bàn toàn huyện.

1.2. Lâm nghiệp

Tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2021, toàn tỉnh đã trồng được 2,19 triệu cây phân tán các loại; 3.702 ha rừng trồng tập trung, đạt 27,0% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường; không có cháy rừng xảy ra, an ninh rừng được giữ vững.

1.3. Thuỷ sản

Thời tiết thuận lợi, nên diện tích các con nuôi cơ bản đã thả hết, các hộ nuôi tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại thủy sản nuôi. Khai thác biển gặp khó khăn do cấm biển của Trung Quốc (từ 01/5 đến trung tuần tháng 8); tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời chỉ đạo các ngành có liên quan, các địa phương động viên, hướng dẫn ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển để sản xuất, nên sản lượng khai thác trong tháng vẫn đạt khá.  

Ước tính tháng 5/2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 16.800 tấn, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 4,5% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 11.444 tấn, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 5,6% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 5.356 tấn, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 82.702 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 55.009 tấn, tăng 4,3%; sản lượng nuôi trồng 27.693 tấn, tăng 6,5%.

2. Sản xuất công nghiệp

Dịch bệnh Covid-19 quay trở lại và diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid-19, giá nguyên vật liệu đầu vào của một số ngành công nghiệp như: sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi; sản xuất thép tăng cao, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 5/2021 tăng 4,27% so với tháng trước, tăng 21,37% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 10,92% so với tháng trước, tăng 22,81% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62% so với tháng trước, tăng 21,77% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 15,22% so với tháng trước, tăng 15,49% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,14% so với tháng trước, tăng 22,85% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 13,15% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 6,59%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,91%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,21% (do các nhà máy thủy điện thiếu nước); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,14%.

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 5/2021 so với tháng trước và tháng cùng kỳ như sau: Xăng các loại 230,5 nghìn tấn, tăng 12,0% so tháng trước, giảm 2,6% so tháng cùng kỳ; dầu diesel 357,1 nghìn tấn, giảm 1,2% so tháng trước, tăng 33,3% so tháng cùng kỳ; bia các loại 4,8 triệu lít, tăng 86,6% so tháng trước, giảm 17,6% so tháng cùng kỳ; thuốc lá bao 9,35 triệu bao, tăng 6,3% so tháng trước, giảm 43,6% so tháng cùng kỳ; quần áo các loại 10,9 triệu cái, tăng 4,6% so tháng trước, tăng 16,1% so tháng cùng kỳ; giày thể thao 10,8 triệu đôi, tăng 4,0% so tháng trước, tăng 43,6% so tháng cùng kỳ; xi măng 1,52 triệu tấn, tăng 5,6% so tháng trước, giảm 1,8% so tháng cùng kỳ; sắt thép 211,6 nghìn tấn, tăng 7,0% so tháng trước, gấp 2,5 lần tháng cùng kỳ; điện sản xuất 436 triệu kwh, tăng 24,8% so tháng trước, tăng 13,0% so tháng cùng kỳ; nước máy 4,38 triệu m3, tăng 4,7% so tháng trước, tăng 20,8% so tháng cùng kỳ.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 5/2021 dự kiến tăng 7,11% so với tháng trước, tăng 23,78% so với tháng cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,04% so với tháng trước, giảm 3,79% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 27,75% so với tháng trước, tăng 55,40% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,28% so với tháng trước, tăng 16,55% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 18,28% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7,16%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 15,29%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,79% so với cùng kỳ năm trước (ngành sản xuất trang phục tăng 12,23%; ngành sản xuất giày dép tăng 26,35%).

3. Đầu tư

Tháng Năm, các đơn vị xây lắp tập trung nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm. Ước tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương tháng 5/2021 đạt 887,4 tỷ đồng, tăng 1,0% so tháng trước, giảm 4,8% so tháng cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 402 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, giảm 6,8% so tháng cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 272,1 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, giảm 0,5% so tháng cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 213,3 tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước, giảm 6,0% so tháng cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 3.635,1 tỷ đồng, tăng 2,1% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.608,5 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 1.114,7 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 911,9 tỷ đồng, tăng 2,0% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa

Dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm cao hơn các lần trước. Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; tuy nhiên vẫn tác động đến tâm lý người tiêu dùng, nên nhiều nhóm hàng tiêu thụ chậm. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2021 mặc dù tăng so với tháng cùng kỳ, nhưng giảm nhẹ so với tháng trước. Ước tính doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5/2021 đạt 8.530 tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước, tăng 9,9% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 3.551 tỷ đồng, giảm 1,2% so tháng trước, tăng 16,5% so tháng cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.139 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước, tăng 2,8% so tháng cùng kỳ; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 243 tỷ đồng, tăng 0,3% so tháng trước, tăng 20,8% so tháng cùng kỳ; xăng, dầu các loại 1.082 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước, tăng 4,3% so tháng cùng kỳ... Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 42.147 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,1% so với 5 tháng đầu năm 2019; trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 16.485 tỷ đồng, tăng 13,5%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 5.627 tỷ đồng, tăng 11,0%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 1.262 tỷ đồng, tăng 15,2%; xăng, dầu các loại 5.751 tỷ đồng, tăng 14,4%...

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2021 tăng 0,31% so với tháng trước. Có 8/11 nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,49% (lương thực giảm 0,75%, thực phẩm tăng 0,58%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,93%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,48%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,38%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; nhóm giao thông tăng 0,52%; nhóm giáo dục tăng 0,01%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,18%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,022%. Hai nhóm hàng hóa giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng là: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm bưu chính viễn thông. Duy nhất nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,02%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2021 tăng 1,97% so với tháng 12/2020 và tăng 2,54% so với tháng 5/2020. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2021 tăng 1,01% so với bình quân cùng kỳ năm trước (bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 5,86% so với bình quân cùng kỳ năm trước).

Chỉ số giá vàng tháng 5/2021 tăng 1,90% so với tháng trước, tăng 13,33% so với tháng 5/2020, bình quân 5 tháng đầu năm 2021 tăng 18,81% so với bình quân cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2021 giảm 0,08% so với tháng trước, giảm 1,40% so với tháng 5/2020, bình quân 5 tháng đầu năm 2021 giảm 0,93% so với bình quân cùng kỳ.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tương đối ổn định, vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước đã tác động bất lợi đến vận tải hành khách.

Tháng Năm, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 301,8 tỷ đồng, giảm 16,2% so tháng trước, tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ, hành khách vận chuyển 2,9 triệu người, hành khách luân chuyển 190 triệu người.km; so với tháng trước, giảm 17,9% về hành khách vận chuyển, giảm 17,8% về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 31,1% về hành khách vận chuyển, giảm 28,3% về hành khách luân chuyển. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 654,7 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 7,4% so tháng cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 4,2 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 165,2 triệu tấn.km; so với tháng trước, tăng 0,5% về hàng hóa vận chuyển, không thay đổi về hàng hóa luân chuyển; so với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 14,5% về hàng hóa vận chuyển, giảm 3,4% về hàng hóa luân chuyển. 

Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.619 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 16,9 triệu người, hành khách luân chuyển 1.105 triệu người.km, tăng 27,2% về hành khách vận chuyển, tăng 31,3% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.018 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 21,7 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 801,8 triệu tấn.km, tăng 7,1% về hàng hóa vận chuyển, tăng 8,7% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

4.4. Hoạt động lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, để chủ động kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, ngày 30/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, tham mưu, đề xuất việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý vào thời điểm thích hợp, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.   

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 5/2021 ước đạt 148,4 tỷ đồng, giảm 18,6% so với tháng trước, giảm 4,7% so với tháng cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 361,7 nghìn lượt khách, giảm 19,7% so với tháng trước, giảm 25,5% so với tháng cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 641,5 nghìn ngày khách, giảm 18,9% so với tháng trước, giảm 15,3% so với tháng cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 754,6 tỷ đồng, giảm 8,5% sơ với tháng trước, tăng 1,4% so với tháng cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 4,3 tỷ đồng, giảm 52,9% so với tháng trước, giảm 53,4% so với tháng cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour ước đạt 2 nghìn lượt khách, giảm 52,1% so tháng trước, giảm 53,4% so với tháng cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 6 nghìn ngày khách, giảm 52,4% so tháng trước, giảm 55,4% so với tháng cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 755 tỷ đồng, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 1,9 triệu lượt khách, tăng 37,1% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 3,3 triệu ngày khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 3.602 tỷ đồng, tăng 36,2% sơ với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 28 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour ước đạt 12,3 nghìn lượt khách, tăng 12,1% so cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 38,5 nghìn ngày khách, tăng 11,7% so cùng kỳ.

5. Một số tình hình xã hội

5.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Đời sống dân cư trên địa tỉnh cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Trong tháng, Phòng LĐ-TB-XH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Bưu điện đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho gần 74 nghìn đối tượng người có công với cách mạng, tổng kinh phí chi trả hơn 153 tỷ đồng. Sở LĐ-TB-XH đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên hằng tháng của trên 203 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí thực hiện trên 78,5 tỷ đồng/tháng.

5.2. Lao động, việc làm

Tháng 5/2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 5.880 lao động, trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 606 người. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 24.340 người, đạt 41,3% kế hoạch năm; trong đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 2.753 người, đạt 45,9% kế hoạch năm. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của người lao động bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 1.413 lao động theo đúng quy định (lũy kế 5 tháng đầu năm 6.871 người); 100% người lao động bị mất việc làm đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm đều được quan tâm hỗ trợ tư vấn tìm kiếm việc làm mới miễn phí.

5.3. Y tế

Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, chủ động giám sát các bệnh dịch phát sinh trong mùa Xuân Hè, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh tay chân miệng, cúm, sởi, Rubella, thủy đậu... Tham mưu triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam; ban hành Văn bản số 1697/SYT-BCĐ ngày 02/5/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Thanh Hóa vể tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 1133/CV-BCĐ ngày 30/3/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về tăng cường phòng chống Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu việc tiếp nhận công dân Việt Nam về nước thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh và thực hiện giám sát chủ động, trọng điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tổ chức giám sát, truy vết các trường hợp nghi ngờ, F1, F2 và các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp nhập cảnh trái phép như chùm ca bệnh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, chùm ca bệnh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bệnh nhân Nguyễn Bá Thành (BN 3091); cách ly triệt để, khoanh vùng gọn các ổ dịch, lấy mẫu kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng. Truyền thông các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, thông điệp “5K”. Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng tăng cường giám sát tại khu vực cửa khẩu và trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các ổ dịch cũ, các ổ dịch mới phát sinh để khống chế và xử lý kịp thời.

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt I năm 2021, đến ngày 12/5/2021 tỉnh đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng phòng, chống Covid-19 với 26.360 đối tượng được tiêm; trong đó ưu tiên tiêm chủng trước cho lực lượng cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập) tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, gồm bác sỹ, nhân viên y tế, người lao động trực tiếp tiếp xúc tại cơ sở y tế; người tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tính đến 11 giờ ngày 24/5/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 48 ca nghi mắc Covid-19 cộng đồng, 04 ca bệnh dương tính (BN Nguyễn Bá Thành 3091; BN Nguyễn Văn Nhất 4694; BN Ngô Quang Khánh 5046; BN Bùi Thị Trang 5086). Toàn tỉnh hiện tại có 102 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 10.757 người. Đã xét nghiệm 10.343 người/11.248 lượt xét nghiệm. Tổng số trường hợp cách ly tập trung 558 người, tại 43 khu cách ly. Tổng số trường hợp hiện đang giám sát y tế, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà 9.842 người. Hệ thống giám sát tại Thanh Hóa đã ghi nhận 430 trường hợp F1 và các trường hợp liên quan đến thông báo khẩn của Bộ Y tế (Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Đông Anh.., các chuyến bay, chuyến xe liên quan đến các bệnh nhân dương tính); hiện đã được giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 23/5/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo nội dung Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 07 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh[3]. Thời gian hoạt động của các chốt kể từ 07 giờ 00’ ngày 24/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ). Mỗi chốt chia thành 03 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh để nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như: có dung dịch sát khuẩn; hành khách và nhân viên trên xe phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... Nếu phát hiện xe chở người từ vùng dịch (đặc biệt là từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) về địa bàn thì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. Chốt kiểm soát liên ngành có thể xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm chủ xe, lái xe, phụ xe và hành khách vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hàng ngày (trước 16 giờ), các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về Công an tỉnh và Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

5.4. Giáo dục

Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình dạy và học; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ II và cả năm, năm học 2020 - 2021; tổ chức xét, công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho học sinh dự thi, chú trọng đến học sinh có học lực yếu và hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh lớp 9, lớp 12 theo đúng quy định. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021. Sau ngày 11/5/2021 thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký. Về hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020 - 2021: Mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm SARS-CoV-2, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong trường học; các trường học khẩn trương, chủ động, linh hoạt trong việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học. Học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11/5/2021, việc trông trẻ trong hè chỉ thực hiện khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 04/5/20121, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021,  với lịch thi từ ngày 07-08/7/2021; trên địa bàn toàn tỉnh có 75 điểm thi đặt tại các trường THPT, tổng số thí sinh dự thi khoảng 40.236 thí sinh với 1.711 phòng thi. Dự kiến điều động khoảng 6.000 cán bộ tham gia coi thi đảm bảo nguyên tắc tại mỗi điểm thi có ít nhất 02 trường THPT không có thí sinh của trường mình dự thi, mỗi phòng thi có 02 cán bộ coi thi của 02 đơn vị khác nhau; thời gian chấm thi hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2021, thông báo kết quả ngày 26/7/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 để xây dựng các phương án thi cụ thể, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình hình thực tế.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thanh Hóa năm nay có thể không diễn ra như kế hoạch. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra ba phương án cho các tình huống khác nhau[4], tùy vào diễn biến cụ thể để lựa chọn phương án phù hợp.

Đoàn học sinh tỉnh Thanh Hóa tham dự vòng Trung kết cuộc thi "An toàn Giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2020 - 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết quả: Đạt 01 giải Nhất, 06 giải Nhì, 20 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Ngành Văn hóa - Thông tin - Truyền thông kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các ngày kỷ niệm, lễ lớn, nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành chấp hành nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh tốt đẹp Đất và Người xứ Thanh... góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021; thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thể thao phong trào tiếp tục phát triển, các mô hình câu lạc bộ thể thao tại các trường học, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang được triển khai có hiệu quả và rộng khắp. Tính cuối tháng 4/2021, toàn tỉnh có gần 3.400 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên.

Sau những giải đấu được tổ chức từ đầu năm đến tháng 4/2021, nhiều giải đấu cấp Quốc gia dự kiến diễn ra trong tháng 5/2021 đã buộc phải tạm hoãn để tập trung cho công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, như Giải vô địch Wushu Quốc gia, Giải vật các nhóm tuổi vô địch Quốc gia. Nhiều giải quy mô Quốc gia dự kiến tổ chức trong tháng 6/2021 cũng đang đứng trước nguy cơ phải hoãn nếu dịch Covid-19 chưa được khống chế. Trước tình hình đó, các bộ môn thể thao của Thanh Hóa đã sớm “kích hoạt” việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa duy trì công tác huấn luyện, tập luyện ở cường độ cao nhất, trọng tâm nhất, vừa phải tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Việc theo dõi sức khỏe các VĐV, HLV được thực hiện hàng ngày, có chế độ báo cáo thường xuyên. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thực hiện công tác phòng dịch nghiêm túc tại các địa điểm tập luyện của các VĐV, bảo đảm đúng hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế, chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục TDTT; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 5 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã tham gia thi đấu 19 giải, giành được 32 HCV, 34 HCB, 38 HCĐ. Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa tham gia Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V.League 2021) thi đấu 12 trận, được 17 điểm, tạm xếp thứ 5 mùa giải V.League năm 2021.

5.6. Tai nạn giao thông

Công an giao thông, Thanh tra giao thông phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 5/2021 (tính từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021), toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 9 người, bị thương 25 người; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 03 vụ, giảm 08 người chết, giảm 01 người bị thương. 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bản tỉnh xảy ra 161 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 68 người, bị thương 124 người; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 45 vụ, tăng 07 người chết, giảm 56 người bị thương.

5.7. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

- Môi trường: Tháng 4/2021, phát hiện 46 vụ vi phạm về môi trường, xử lý hành chính 36 vụ, tăng 11 vụ so với tháng trước; phạt tiền vi phạm 503,2 triệu đồng.

- Cháy, nổ: Tháng 4/2021, xảy 06 vụ cháy, giá trị tài sản bị thiệt hại đang được các ngành chức năng thống kê. Trong tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC 65 lượt cơ sở, lập 65 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 286 sơ hở, thiếu sót. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 08 trường hợp, phạt tiền 20 triệu đồng.

File download : Bao cao KT-XH thang 5-2021 (xem) ; So lieu KT-XH thang 5-2021 (xem)

...............................................................................................................................................................................................................................

 

[1] TX. Nghi Sơn, huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nông Cống, Như Thanh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Xuân, Triệu Sơn, Nga Sơn, Thạch Thành, Quảng Xương, Thọ Xuân, Mường Lát, TP. Thanh Hóa, Bá Thước, Hà Trung, Thiệu Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân, Đông Sơn, TX. Bỉm Sơn.

[2] Vĩnh Lộc, Yên Định, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Thạch Thành, Mường Lát.

[3] Chốt tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn; chốt tại Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Thạch Quảng và chốt tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; chốt tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; chốt tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

[4] Phương án 1: Tổ chức thi vào lớp 10 theo kế hoạch vào ngày 4 và 5/6; những học sinh F1, F2 sẽ được bố trí khu vực thi riêng. Phương án 2: Lùi kỳ thi đến trước khai giảng năm học mới. Nếu không tổ chức được theo phương án 1, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, sở sẽ tổ chức kỳ thi vào thời gian khác, miễn là trước khi khai giảng năm học mới phải hoàn thành việc thi tuyển. Phương án 3: Chuyển từ thi tuyển thành xét tuyển (trừ trường THPT chuyên Lam Sơn) trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, không thể tổ chức kỳ thi.

<

Tin mới nhất

Sản xuất công nghiệp ổn định và có bước phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế tỉnh...(30/09/2021 2:30 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2021(28/09/2021 4:23 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm 2021(28/09/2021 3:33 CH)

Công tác triển khai thực hiện và kết quả tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu cuộc Tổng điều tra kinh...(23/09/2021 5:17 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2021(27/08/2021 9:41 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2021(27/08/2021 9:20 SA)

791 người đang online