Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
100%

Sáu tháng đầu năm 2022, kinh tế thế giới có tín hiệu phục hồi, nhiều quốc gia đã mở cửa, nới lỏng các chính sách tiền tệ để kích thích phát triển kinh tế. Song, do ảnh hưởng của xung đột chính trị và những hậu quả của đại dịch Covid-19 đã khiến đà phục hồi kinh tế thế giới chậm lại, giá dầu và lạm phát tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ở trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện cho việc mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới; Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo thị trường xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, duy trì mặt bằng lãi suất, tỷ giá; triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và cho phép mở cửa du lịch, đã tác động rõ nét đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Ở trong tỉnh, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nên tình hình kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển.

Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong sáu tháng đầu năm nay như sau:

1. Tăng trưởng kinh tế  

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2022 tăng 13,41% so với cùng kỳ năm trước (sơ bộ quý I tăng 12,97%, ước tính quý II tăng 13,82%)[1]; trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,93%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 18,30% (riêng công nghiệp tăng 19,62%); các ngành dịch vụ tăng 7,80%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 36,06%.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 15,30%, giảm 2,31%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 49,75%, tăng 2,89%; các ngành dịch vụ chiếm 28,50%, giảm 1,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,44%, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.1. Nông nghiệp

a) Thu hoạch vụ đông xuân và sản xuất vụ thu mùa

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 15/6/2022, kết quả thu hoạch cây trồng vụ đông xuân như sau: Lúa 113.095 ha, đạt 99,0% diện tích gieo trồng; ngô 11.879 ha, đạt 87,4% diện tích gieo trồng; lạc  5.563 ha, đạt 71,2% diện tích gieo trồng; rau đậu các loại 15.378 ha, đạt 94,8% diện tích gieo trồng; các loại cây trồng khác 13.510 ha, đạt 84,6% diện tích gieo trồng.

Về tiến độ sản xuất vụ thu mùa, các địa phương trong tỉnh đã giải phóng 96.810 ha diện tích đất (đất lúa 80.867 ha), mạ đã gieo 3.381,2 tấn, đang tiến hành gieo trồng các loại cây trồng. Đến ngày 15/6/2022, toàn tỉnh đã cấy được 30.080 ha lúa, đạt 26,2% kế hoạch.

b) Kết quả sản xuất vụ đông xuân

Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh vụ đông xuân năm 2022 đạt 240,2 nghìn ha, đạt 61,0% kế hoạch năm, giảm 2,3% so cùng kỳ (vụ đông 47,3 nghìn ha, giảm 6,1%; vụ chiêm xuân 192,9 nghìn ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ). Diện tích lúa 114,3 nghìn ha, đạt 50,3% kế hoạch năm, giảm 0,9% so cùng kỳ (lúa lai 72,9 nghìn ha, giảm 1,3%; lúa chất lượng cao 30,0 nghìn ha, tăng 1,9%); ngô 28,1 nghìn ha, đạt 65,5% kế hoạch năm và giảm 3,5% (ngô xuân 13,6 nghìn ha, giảm 1,8%); lạc 7,8 nghìn ha, đạt 89,9% kế hoạch năm và giảm 5,9%; đậu tương 316 ha, giảm 23,3%; rau các loại 36,9 nghìn ha, giảm 3,2%; đậu các loại 1.047 ha, tăng 4,1%; ớt cay 2,7 nghìn ha, giảm 3,8%; cây thức ăn gia súc 8,3 nghìn ha, tăng 1,6%; cây gai xanh 729 ha, gấp 4,3 lần...

Năng suất, sản lượng cây trồng vụ đông xuân năm 2022 ước đạt như sau: Năng suất lúa 64,6 tạ/ha, giảm 3,3% so cùng kỳ (lúa lai đạt 66,8 tạ/ha, giảm 2,5%; lúa chất lượng cao đạt 61,2 tạ/ha; giảm 3,1%); ngô 48,3 tạ/ha, tăng 0,3% (ngô xuân 48,2 tạ/ha, tăng 1,5%); lạc 22,8 tạ/ha, tăng 1,8%; đậu tương 15,4 tạ/ha, tăng 0,8%; ớt cay 109,9 tạ/ha, tăng 1,3%; rau các loại 137,3 tạ/ha, tăng 2,0%; đậu các loại 14,8 tạ/ha, tăng 1,4%; gai xanh 19,8 tạ/ha, tăng 6,4% so với vụ đông xuân năm 2021. Sản lượng lương thực có hạt 874,1 nghìn tấn, đạt 57,1% kế hoạch năm, giảm 4,0% so cùng kỳ (vụ đông 70,2 nghìn tấn, giảm 5,6%; vụ chiêm xuân 803,8 nghìn tấn, giảm 3,9% so cùng kỳ).

c) Chăn nuôi

Ước tính tại thời điểm 01/7/2022, toàn tỉnh có 168,1 nghìn con trâu; 250,2 nghìn con bò; 1.031,2 nghìn con lợn; 23,2 triệu con gia cầm. So với cùng thời điểm năm 2021, đàn trâu giảm 0,5%; đàn bò tăng 1,8%; đàn lợn tăng 3,6%; đàn gia cầm tăng 5,4%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 128,2 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ (riêng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 70,9 nghìn tấn, tăng 8,1%); sản lượng gia cầm giết bán thịt 34,8 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi khác 7,0 nghìn tấn, tăng 2,2% so vơi cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm 115,5 triệu quả, tăng 28,4% so với cùng kỳ; sản lượng sữa bò tươi 24,6 nghìn tấn, tăng 9,6% so cùng kỳ.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng và thịt gia cầm giết bán 6 tháng đầu năm 2022 chia theo từng quý như sau: Quý I, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 66,9 nghìn tấn, tăng 8,0% so với cùng kỳ[2]; sản lượng trứng 56,7 triệu quả, tăng 37,5%; sữa tươi 12,2 nghìn tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Quý II, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 61,3 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ[3]; sản lượng trứng 58,8 triệu quả, tăng 20,7%; sữa tươi 12,4 nghìn tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

1.2. Lâm nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 5.820 ha, tăng 13,2% so với cùng kỳ (quý I đạt 2.046 ha, tăng 26,3%, quý II ước đạt 3.774 ha, tăng 7,2%); sản lượng gỗ khai thác 398,6 nghìn m3, tăng 12,6% so với cùng kỳ (quý I  đạt 248,4 nghìn m3, tăng 5,4%, quý II ước đạt 150,2 nghìn m3, tăng 22,7%); củi khai thác 654,3 nghìn ster, tăng 2,5% so với cùng kỳ (quý I đạt 340,4 nghìn ster, tăng 1,8%, quý II ước đạt 313,9 nghìn ster, tăng 3,2%).

Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, các ngành chức năng luôn phối hợp với các địa phương và ban quản lý dự án tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Sáu tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững.

1.3. Thuỷ sản

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 99,8 nghìn tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ (quý I đạt 48,5 nghìn tấn, giảm 1,8%, quý II ước đạt 51,3 nghìn tấn, tăng 4,1%). Trong đó sản lượng nuôi trồng 35,2 nghìn tấn, tăng 6,3% (quý I đạt 18,4 nghìn tấn, tăng 7,7%, quý II ước đạt 16,7 nghìn tấn, tăng 4,9%); sản lượng khai thác 64,6 nghìn tấn, giảm 1,5% (quý I đạt 30,0 nghìn tấn, giảm 7,1%, quý II ước đạt 34,6 nghìn tấn, tăng 3,9%).

3. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 6/2022 tăng 5,23% so với tháng trước, tăng 20,86% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 10,56% so với tháng trước, tăng 7,11% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,84% so với tháng trước, tăng 20,77% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 12,20% so với tháng trước, tăng 23,80% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,94% so với tháng trước, tăng 8,03% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 18,07% so với cùng kỳ (quý I tăng 15,23%, quý II tăng 20,50%); trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 5,46% (quý I tăng 10,02%, quý II tăng 2,13%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,36% (quý I tăng 13,96%, quý II tăng 20,27%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 32,87% (quý I tăng 40,66%, quý II tăng 26,43%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,51% (quý I tăng 11,03%, quý II tăng 8,33%).

Trong toàn ngành công nghiệp, một số ngành có chỉ số sản xuất tính chung 6 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ gồm: Sản xuất xe có động cơ tăng 47,96%; sản xuất trang phục tăng 37,22%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 36,69%; sản xuất, phân phối điện tăng 32,87%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,71%; sản xuất kim loại tăng 12,37%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,77%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 8,24%;... Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ gồm: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 6,56%; Khai thác quặng kim loại giảm 68,10%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 20,75%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 11,51%...

Một số sản phẩm chủ yếu 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ như sau: Xăng các loại 1.350 nghìn tấn, tăng 1,5%; dầu diesel 1.914 nghìn tấn, giảm 9,3%; đường kết tinh 62,9 nghìn tấn, giảm 35,0%; bia các loại 19,8 triệu lít, tăng 14,7%; thuốc lá bao 113,4 triệu bao, tăng 3,4%; quần áo các loại 224 triệu cái, tăng 33,1%; giày thể thao 85,2 triệu đôi, tăng 36,7%; xi măng 9,7 triệu tấn, tăng 13,9%; clinker 5,6 triệu tấn, tăng 25,6%; sắt, thép 1.166 nghìn tấn, tăng 12,3%; điện sản xuất 3.321 triệu kwh, tăng 50,6%; điện thương phẩm 3.554 triệu kwh, tăng 5,6%; nước máy 24,3 triệu m3, tăng 8,1%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2022 dự kiến giảm 0,39% so với tháng trước, tăng 71,17% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 62,02% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2022 dự kiến tăng 8,67% so với tháng trước, tăng 59,68% so với tháng cùng kỳ.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 6/2022 dự kiến tăng 1,70% so với tháng trước, tăng 22,71% so với tháng cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 23,85% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,57% so với tháng trước, tăng 29,95% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,06% so với tháng trước, tăng 20,89% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 27,40% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 23,90%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 33,53%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 26,12% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động của doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến ngày 18/6/2022, có 1.663 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 17.863 tỷ đồng; so với cùng thời điểm năm ngoái, tăng 42,3% về số doanh nghiệp, tăng 14% về vốn điều lệ đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 830 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước; 146 doanh nghiệp thông báo giải thể, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

5. Đầu tư

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 69.056 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ[4] (quý I đạt 31.948 tỷ đồng, tăng 2,0%, quý II ước đạt 37.108 tỷ đồng, tăng 1,3%).

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 4.826 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước[5] (quý I đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 9,5%, quý II ước đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 1,1%).

6. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 26.334,3 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán tỉnh giao, tăng 63,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 16.678,2 tỷ đồng, đạt 97,3% dự toán, tăng 60,4% so cùng kỳ[6]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9.656,1 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán, tăng 69,0% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 18.138 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 6.501,4 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán, tăng 3,4%; chi thường xuyên 11.358 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán, giảm 2,2% so cùng kỳ.

7. Tín dụng, ngân hàng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, ước tính đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 138.200 tỷ đồng, tăng 9,5% so với 31/12/2021, trong đó nguồn vốn huy động bằng VND chiếm 98,5%; tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 164.200 tỷ đồng, tăng 8,15% so với 31/12/2021, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 51% tổng dư nợ, dư nợ cho vay bằng VND chiếm 98,5% tổng dư nợ.

8. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

8.1. Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Tháng Sáu, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.992 tỷ đồng, tăng 24,7% so với tháng cùng kỳ[7]. Sáu tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 71.385 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ[8] (quý I đạt 36.460 tỷ đồng, tăng 10,9%, quý II ước đạt 34.925 tỷ đồng, tăng 21,5%).

8.2. Hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch

Tháng 6/2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.831 tỷ đồng, gấp 2,77 lần tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 336 tỷ đồng, gấp 22,3 lần; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 1.495 tỷ đồng, gấp 2,3 lần; doanh thu du lịch lữ hành 16,5 tỷ đồng, gấp 54,8 lần tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác 1.036 tỷ đồng, tăng 20,0% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Sáu tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 7.124 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ (quý I đạt 2.276 tỷ đồng, giảm 12,3%, quý II ước đạt 4.848 tỷ đồng, tăng 88,3%); trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 943 tỷ đồng, tăng 42,8% (quý I giảm 67,2%, quý II gấp 2,4 lần), doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 6.181 tỷ đồng, tăng 37,1% (quý I giảm 4,7%, quý II tăng 79,8%); doanh thu du lịch lữ hành 42,9 tỷ đồng, tăng 48,8% (quý I giảm 84,3%, quý II gấp 2,8 lần); doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác 5.763 tỷ đồng, tăng 17,0% (quý I tăng 17,9%, quý II tăng 16,1%).

8.3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,68% so với tháng trước, tăng 3,46% so với tháng 12/2021 và tăng 3,14% so với tháng 6/2021. Bình quân 6 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,11% so với cùng kỳ năm trước (bình quân quý I tăng 1,65%; bình quân quý II tăng 3,95%), cao hơn 0,91% so với CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2022 tăng 0,68% so với tháng trước. Có 7/11 nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,76% (lương thực giảm 0,53%, thực phẩm tăng 1,25%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,60%; nhóm giao thông tăng 3,23%; nhóm giáo dục tăng 0,14%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,61%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,74%. Ba nhóm hàng hóa giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng là: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép; nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm bưu chính viễn thông. Duy nhất nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,25%.

Chỉ số giá vàng tháng 6/2022 giảm 0,94% so với tháng trước, tăng 2,78% so với tháng 6/2021; bình quân 6 tháng đầu năm 2022 tăng 2,06% so với bình quân cùng kỳ năm 2021 (bình quân quý I giảm 0,73%; bình quân quý II tăng 10,83%). Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2022 tăng 0,79% so với tháng trước, tăng 0,94% so với tháng 6/2021; bình quân 6 tháng đầu năm 2022 giảm 0,40% so với bình quân cùng kỳ năm 2021 (bình quân quý I giảm 1,03%; bình quân quý II tăng 0,89%).

8.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Tháng Sáu, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.342,5 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 22,2% so với tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách 299,8 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 13,4% so với tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa 773,2 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 17,6% so với tháng cùng kỳ. Hành khách vận chuyển tháng 6/2022 ước đạt 2 triệu người, tăng 0,8% so với tháng trước, giảm 15,9% so với tháng cùng kỳ; hành khách luân chuyển đạt 132,5 triệu người.km, tăng 1,0% so với tháng trước, giảm 12,7% so với tháng cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển tháng 6/2022 ước đạt 5,1 triệu tấn, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 13,1% so với tháng cùng kỳ; hàng hóa luân chuyển 230,8 triệu tấn.km tăng 1,0% so với tháng trước, tăng 6,3% so với tháng cùng kỳ;

Sáu tháng đầu năm 2022, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 7.879 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ (quý I đạt 3.894 tỷ đồng, tăng 13,0%; quý II ước đạt 3.985 tỷ đồng, tăng 21,9%); trong đó, doanh thu vận tải hành khách 1.651 tỷ đồng, giảm 9,4% (quý I giảm 26,2%, quý II tăng 11,9%); doanh thu vận tải hàng hóa 4.599 tỷ đồng, tăng 19,9% (quý I tăng 21,8%, quý II tăng 18,1%). Vận chuyển hành khách 11,1 triệu người, luân chuyển hành khách 734,5 triệu người.km, giảm 37,5% về hành khách vận chuyển (quý I giảm 51,3%, quý II giảm 17,9%), giảm 37,0% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ (quý I giảm 51,6%, quý II giảm 14,6%). Vận chuyển hàng hoá đạt 30,4 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 1.355,8 triệu tấn.km, tăng 9,4% về hàng hóa vận chuyển (quý I tăng 7,5%, quý II tăng 11,4%), tăng 3,6% về hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ (quý I tăng 1,7%, quý II tăng 5,6%).

9. Một số tình hình xã hội

9.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung ổn định. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho trên 70,1 nghìn người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện hằng tháng là hơn 131,47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo trang trọng, chu đáo. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 71.253 người cao tuổi, tổng kinh phí trên 30,7 tỷ đồng. Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và hộ gia đình người có công tại 27/27 huyện, thị xã, thành phố; kinh phí thực hiện 202,5 triệu đồng. Các cấp chính quyền địa phương đã trao tặng 96.416 suất quà của Chủ tịch nước và 96.462 suất quà của tỉnh cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí thực hiện trên 58,45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã huy động các nguồn lực từ ngân sách địa phương (ngân sách huyện, xã) và hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để trao tặng 17.877 suất quà, trị giá 6,528 tỷ đồng cho người có công với cách mạng. Phối hợp với Quỹ Thiện tâm tặng quà cho 1.090 đối tượng là thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật 81% trở lên với kinh phí thực hiện là 16,35 tỷ đồng.

Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn được tập trung quan tâm thực hiện tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng đối với 191,3 nghìn đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, tổng kinh phí thực hiện hằng tháng trên 103,6 tỷ đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh có 391.231 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng quà tết với tổng kinh phí thực hiện gần 275 tỷ đồng; UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ 665.325 kg gạo, trị giá gần 9,5 tỷ đồng cho 7.046 hộ với 30.646 khẩu thuộc 05 huyện miền núi và Hội Người mù tỉnh; tổ chức trao quà hỗ trợ cho 660 hộ dân thuộc xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí 330 triệu đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tính từ tháng 01 đến ngày 10/6/2022, Chi nhánh nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân đạt 125 tỷ đồng[9]; chương trình cho vay hộ nghèo, doanh số cho vay đạt 546 tỷ đồng, dự nợ đạt 1.270 tỷ đồng với 23,7 nghìn hộ nghèo được vay vốn; chương trình cho vay hộ cận nghèo, doanh số cho vay đạt 804 tỷ đồng, dư nợ đạt 3.198 tỷ đồng với 56 nghìn hộ cận nghèo vay vốn; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, doanh số cho vay đạt 364 tỷ đồng, dự nợ đạt 2.281 tỷ đồng với 39,7 nghìn hộ mới thoát nghèo đang vay vốn.

9.2. Lao động, việc làm

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 29.650 lao động, đạt 51,12% kế hoạch năm và tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3.820 lao động, đạt 76,4%  kế hoạch năm và tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề được cho 30.190 người, đạt 36,1%  kế hoạch năm, bằng 83,15% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động bị mất việc làm. Đến thời điểm hiện tại, đã tiếp nhận 12.426 hồ sơ của người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 11,51% so với cùng kỳ năm 2021); theo đó, đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 11.272 lao động; cấp mới giấy phép cho 743 lao động, cấp lại giấy phép cho 32 lao động, gia hạn giấy phép cho 13 lao động, thẩm định, cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

9.3. Y tế

Tính từ đầu năm đến đầu tháng 6/2022, toàn tỉnh ghi nhận 17 ca sốt xuất huyết, 01 ca sởi, 174 ca tay chân miệng, 01 ca dại (tử vong 01 người), 01 ca viêm màng não, 10 ca viêm gan vi rút B, 04 ca viêm não do vi rút khác.

Công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh. Lũy kế số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện đến nay là 8.840 người, trong đó số người nhiễm HIV còn sống, được quản lý là 4.462 người. Hiện có 4.071 người nhiễm HIV/AIDS đang được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV tại 34 cơ sở điều trị.

Toàn tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cho 27 cơ sở điều trị và 17 điểm cấp phát thuốc tại 24 huyện trong tỉnh. Số bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc Methadone là 2.157 bệnh nhân và điều trị bằng Buprenorphin là 41 bệnh nhân, điều trị PrEP là 698 bệnh nhân.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Ngành Y tế đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Công điện, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lũy tích số ca mắc Covid-19 đến ngày 21/6/2022 là 198.590 người, số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, ra viện, chuyển viện là 198.506 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 09 người, không có bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch, số bệnh nhân tử vong cộng dồn là 75 người. Tính đến ngày 20/6/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 8.138.558 liều vắc xin phòng Covid-19, đã và đang triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 05 tuổi trở lên, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 là 100,1%; đủ mũi là 99,3%; tỷ lệ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 101,6%, đủ mũi là 100,7%; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 56,6%, tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 17,4%. Có 2.019.617 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 91,3%; có 37.260 người  từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại lần 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đang khẩn trương và tích cực triển khai thực hiện Công điện số 09-CĐ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngành Y tế đã tăng cường công tác chỉ đạo, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022”, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sự kiện lớn, mùa du lịch hè 2022, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT... Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã hướng dẫn xây dựng, tổ chức thẩm tra và công nhận 86 bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức thẩm định và công nhận cho 78 cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp nhận bản tự công bố 13 sản phẩm. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức 11 đoàn kiểm tra và 01 đoàn giám sát; có 252 cơ sở được thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó 12 cơ sở vi phạm, bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 76 triệu đồng.

9.4. Giáo dục

Các cơ sở, trường học hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II; tổ chức thi, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022; hoàn thành việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2021 - 2022; đánh giá, xếp loại học sinh và tổ chức bế giảng năm học 2021 - 2022. Riêng đối với học sinh khối lớp 9, lớp 12 ôn thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022 - 2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được thực hiện theo kế hoạch. Đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh, có 1.632/2.005 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,44%[10].

Công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học tiếp tục được giữ vững; trong đó, 100% các xã, phường, thị trấn của 27 huyện, thị xã, thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3 (là tỉnh thứ 15 của cả nước đạt mức độ 3, mức độ cao nhất hiện nay); phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2 (là tỉnh thứ 12 đạt chuẩn mức độ 2).

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả nước; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 - 2022, tỉnh Thanh Hóa có 76 thí sinh tham gia dự thi, kết quả đạt 58 giải (tỷ lệ học sinh đạt giải 76,32%), gồm: 01 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba và 23 giải Khuyến khích. Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 7/2022 tại Na Uy. Thanh Hoá có em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12T2, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã vượt qua vòng tuyển chọn để lọt vào đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có hơn 40.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 86 hội đồng thi với trên 1.700 phòng thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi các môn đạt trên 99,4%. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào ngày 07 và 08/7/2022, theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại tỉnh Thanh Hoá, tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thị tại tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có 37.882 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.969 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 74 điểm thi với hơn 1.570 phòng thi, huy động khoảng hơn 6.500 cán bộ tham gia coi thi.

9.5. Văn hoá - Thể dục thể thao

Sáu tháng đầu năm 2022, ngành Văn hóa - Thông tin đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn[11]. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hoá, thông tin được tăng cường. Tính đến ngày 30/5/2022, tổ chức 09 cuộc kiểm tra chuyên ngành, trong đó có 05 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 04 cuộc kiểm tra đột xuất; số đối tượng được kiểm tra 39 tổ chức, cá nhân; lĩnh vực kiểm tra chủ yếu là kiểm tra công tác quản lý nhà nước về di sản; quản lý nhà nước về du lịch, lữ hành; lĩnh vực thanh tra chủ yếu là thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh karaoke của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 17/6/2022, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu. Hội đồng thẩm định đã xem xét, quyết định chọn 46 tác phẩm tốt nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gồm 03 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 21 giải khuyến khích.

Chiều 18/6/2022, tại TP. Sầm Sơn, lễ hội Carnival Sầm Sơn 2022 chính thức diễn ra với sự tham gia biểu diễn của gần 100 vũ công, nghệ sỹ trong nước và quốc tế. Đây là lần thứ ba, lễ hội Carnival Sầm Sơn được Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng tỉnh Thanh Hoá tổ chức.

Thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì[12]. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội và thi đấu 8 môn trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, năm 2022 (Điền kinh, Bơi, Cờ vua, Cờ tướng, Vật dân tộc, Judo, Taekwondo, Pencaksilat).

Tính đến ngày 31/5/2022, thể thao thành tích cao đã tham gia thi đấu 27 giải, đạt 164 huy chương các loại (53 HCV, 41 HCB, 70 HCĐ); Câu lạc bộ  Bóng đá Đông Á Thanh Hóa tham gia V-League 2022, thi đấu 4 trận, đạt 4 điểm, tạm xếp thứ 7. Tại SEA Games 31, tỉnh Thanh Hóa có 20 VĐV tham gia thi đấu ở 14 bộ môn, giành được 17 huy chương các loại, gồm 10 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Nổi bật trong số các VĐV tham dự và đoạt huy chương có VĐV Quách Thị Lan đạt 02 HCV, 01 HCB và 01 HCĐ môn Điền kinh; VĐV Cao Thị Duyên đạt 02 HCV môn Lặn.

9.6. Tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, sáu tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 14/6) trên địa bản tỉnh xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông (quý I xảy ra 77 vụ, quý II xảy ra 89 vụ), làm chết 69 người (quý I chết 41 người, quý II chết 28 người), bị thương 139 người (quý I bị thương 71 người, quý II bị thương 68 người); so với cùng kỳ năm trước, giảm 10,3% về số vụ (giảm 19 vụ), giảm 5,5% về số người chết (giảm 4 người), giảm 6,1% về số người bị thương (giảm 9 người).

9.7. Thiệt hại do thiên tai

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ thiên tai[13].  Theo báo cáo của các địa phương, tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Như Xuân, Thường Xuân đã có 92 con gia súc (trâu, bò) bị chết do rét đậm, rét hại. Ngày 30/5/2022, sau đợt giông lốc, sét đánh làm 01 người chết ở huyện Triệu Sơn. Mưa giông, lũ quét đêm ngày 08/6/2022, trên địa bàn Khu phố 5, thị trấn Sơn Lư,  huyện Quan Sơn có 01 hộ gia gia đình tại bị sạt lở đất đá khoảng 2.000 m3 vào nhà, làm hư hỏng hoàn toàn nhà cửa, tài sản, trang thiết bị trong nhà (ước tính thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng); ngay trong đêm huyện đã tổ chức di dời khẩn cấp 07 hộ (27 nhân khẩu) liền kề có nguy cơ cao bị sạt lở đất đá đến nơi an toàn.

9.8. Phòng chống cháy, nổ

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ cháy, nổ (quý I xảy ra 27 vụ, quý II xảy ra 16 vụ), làm 06 người chết, 02 người bị thương (đều xảy ra trong quý I), thiệt hại về tài sản 1.592 triệu đồng (quý I thiệt hại 1.209 triệu đồng, quý II thiệt hại 383 triệu đồng). Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC 979 lượt cơ sở, lập 979 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 3.916 tồn tại, thiếu sót. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 19 trường hợp, phạt tiền hơn 735,5 triệu đồng./.

File download : Tinh hinh KT-XH 6 thang nam 2022 (xem); Số liệu Qúy II và 6 tháng 2022 (xem)

 

 

[1] Số liệu do Tổng cục Thống kê tính toán, thông báo tại Công văn số 753/TCTK-TKQG ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo số liệu GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022. Số liệu này được Tổng cục Thống kê ước tính tại thời điểm ngày 30/5/2022, dựa trên kết quả sơ bộ 5 tháng đầu năm và ước tính tháng 6 năm 2022.

[2] Thịt lợn 38.288 tấn, tăng 8,8%, thịt trâu 3.246 tấn, tăng 0,7%, thịt bò 4.542 tấn, tăng 2,3%, thịt gia cầm giết bán 18.204 tấn, tăng 9,4%; thịt hơi khác 2.653 tấn, tăng 3,4%.

[3] Thịt lợn 32.636 tấn, tăng 7,4%, thịt trâu 3.119 tấn, tăng 0,2%, thịt bò 4.508 tấn, tăng 3,3%, thịt gia cầm giết bán 16.620 tấn, tăng 6,0%; thịt hơi khác 4.376 tấn, tăng 1,4%.

[4] Vốn đầu tư các đơn vị địa phương quản lý 8.507 tỷ đồng, tăng 3,4% so cùng kỳ; các đơn vị Trung ương quản lý 8.956 tỷ đồng, tăng 2,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6.105 tỷ đồng, giảm 37,3%; vốn khu vực ngoài nhà nước 45.488 tỷ đồng, tăng 10,3%.

[5] Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.012 tỷ đồng, giảm 1,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 1.539 tỷ đồng, tăng 9,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 1.274 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

[6] Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 55,0% dự toán, tăng 6,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 97,9% dự toán, tăng 66,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 74,6% dự toán, tăng 48,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 93,6% dự toán, 57,2%; thuế bảo vệ môi trường đạt 83,9% dự toán, tăng 47,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 141,4% dự toán, gấp 2 lần cùng kỳ...

[7] Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 5.199 tỷ đồng, tăng 27,1% so tháng cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.298 tỷ đồng, tăng 16,7% so tháng cùng kỳ; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 269 tỷ đồng, tăng 6,3% so tháng cùng kỳ; xăng, dầu các loại 1.749 tỷ đồng, tăng 52,0% so tháng cùng kỳ...

[8] Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 33.606,3 tỷ đồng, tăng 17,5%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 7.183,1 tỷ đồng, tăng 14,3%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 1.659,6 tỷ đồng, tăng 2,9%; xăng, dầu các loại 8.169,9 tỷ đồng, tăng 35,0%....

[9] Cho vay tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm 50 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Trung ương giao. Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 46,2 tỷ đồng, hoàn thành 38,2% kế hoạch Trung ương giao. Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập  trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 26,8 tỷ đồng, hoàn thành 89,3% Trung ương giao.

[10] 1.302 trường đạt chuẩn mức độ 1; 330 trường đạt chuẩn mức độ 2. Trong đó: Mầm non 524/681 trường (đạt tỷ lệ 76,95%); tiểu học 562/607 trường (đạt tỷ lệ 92,58%); THCS 503/618 trường (đạt tỷ lệ 81,39%); THPT 53/99 trường (đạt tỷ lệ 52,52%).

[11] Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

[12] Đã tổ chức thành công Giải quần vợt "Mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần"; Giải Câu cá Thể thao Thanh Hóa mở rộng "Mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần"; Ngày chạy Olympic 2022 gắn Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVI năm 2022 trong Chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX năm 2022; Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt, Golf Hè Sầm Sơn - Cúp Thabrew Silver Beer năm 2022; Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup; Giải Bóng đá bãi biển quốc gia; Giải Vô địch các câu lạc bộ Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022; đón chặng đua thứ 7 và tiễn chặng đua thứ 8 Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 “Non sông liền một dải”; Giao lưu Golf cho các đại biểu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa; Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 gắn với Giải Vô địch các Câu lạc bộ Yoga Quốc gia lần thứ I năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022).

[13] 01 đợt rét đậm, rét hại, gây thiệt hại về vật nuôi cho một số địa phương trên địa bàn tỉnh; 02 đợt mưa lớn vào các ngày từ 21-24/5 và 06-07/6; 01 đợt giông lốc sét ngày 30/5; 01 đợt sạt lở đất ngày 9/6.

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ Tháng 02 năm 2023(27/02/2023 9:11 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2023(27/02/2023 8:46 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2023(30/01/2023 8:33 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023(30/01/2023 4:28 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2022(29/12/2022 8:42 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022(29/12/2022 4:15 CH)

    28 người đang online