Điều tra hàng tháng, quý trong năm 2023

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
100%

Địa chỉ đăng nhập website https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

1. Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trực tuyến  [xem]

2. Công văn điều tra mẫu hằng tháng, quý lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư thực hiện, thương mại và dịch vụ khác [xem]

 

<

Tin mới nhất

Điều tra hàng tháng, quý trong năm 2024(22/03/2024 9:34 CH)

Điều tra hàng tháng, quý trong năm 2023(24/03/2023 9:38 SA)

    °
    316 người đang online