Đại hội công đoàn cơ quan Cục thống kê Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
100%

Sáng 25/5/2023, Công đoàn cơ quan Cục Thống kê Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp- Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê; đồng chí Lương Thị Huyền – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Đại biểu dự Đại hội công đoàn cơ quan Cục Thống kê, nhiệm kỳ 2023-2028

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017 – 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Thống kê và thường trực Công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn cơ quan Cục Thống kê đã phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đã hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch công tác và các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp- Bí thư Đảng ủy- Q.Cục trưởng-thủ trưởng cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thống kê”; nhiệm kì 2023 – 2028, Đại hội Công đoàn cơ quan Cục Thống kê đề ra 08 nhóm chỉ tiêu, 08 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng và quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đời sống của Đoàn viên, CCNLĐ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển đổi số…từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành Thống kê.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí, là những công chức năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với hoạt động công đoàn. Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan Cục Thống kê. Đồng chí Phan Thị Bích Thảo, thường trực Đảng ủy, phó Cục trưởng Cục Thống kê tiếp tục được tái nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu đoàn Đại biểu gồm 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kì 2023 – 2028./.

<

Tin mới nhất

    21 người đang online