Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020
  • Quí I năm 2016, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm, nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển.

  • Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, cùng với khó khăn chung của cả nước, Thanh Hoá còn gặp phải khó khăn riêng do diễn biến thời tiết bất thường; nắng nóng kéo dài gây hạn hán trên diện rộng, mực nước các hồ đập, sông suối xuống thấp; mưa lớn kèm theo nước lũ gây ngập lụt ở một số địa phương đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra từ đầu năm; đồng thời tranh thủ tốt thời cơ, vận hội mới; bên cạnh đó là sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển.

  • Tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GDP) theo giá so sánh năm 1994 tăng 10,6% so cùng kỳ (chín tháng năm 2014 tăng 10,4% so với cùng kỳ); trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (khu vực I) tăng 2,1%; ngành công nghiệp, xây dựng (khu vực II) tăng 12,6%; các ngành dịch vụ (khu vực III) tăng 11,3%. Trong 10,6% tăng trưởng của chín tháng, khu vực I đóng góp 0,3%; khu vực II đóng góp 6,2%; khu vực III đóng góp 4,1%. Cơ cấu GDP chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực II từ 36,9% chín tháng năm 2014 lên 38,4% chín tháng năm 2015; khu vực III từ 39,1% lên 39,7%; giảm khu vực I từ 24,0% xuống 21,9%.

  • Năm 2014, Thanh Hoá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức: Sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp hiệu quả thấp, sức mua của nền kinh tế chưa cải thiện, tín dụng tăng trưởng thấp…

1 
433 người đang online