Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
  • Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 02 năm 2015, Tổng cục Thống kê mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê cho các đối tượng là lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê Thanh Hóa và Cục Thống kê Nghệ An.

1 
874 người đang online