Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Luật số: 89/2015/QH13
Ngày ban hành 04/12/2015
Trích yếu Luật Thống kê 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực QPPL
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
350 người đang online