Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 10/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/03/2020
Trích yếu Quyết định số: 10/2020/QĐ-TTg về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Thống kê
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm QD 10 2020 TTg.pdf
    °
    299 người đang online