Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm khai trương hệ thống quản lý văn bản chữ ký số của Tổng cục Thống kê

Đăng ngày 01 - 11 - 2019
100%

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng cục về triển khai sử dụng chữ ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng, sáng ngày 30/10/2019, tại Tổng cục Thống kê (TCTK), ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã khai trương hệ thống quản lý văn bản chữ ký số. Đây được coi là bước ngoặt lịch sử của ngành Thống kê, góp phần thay đổi phương thức làm việc, chuyển từ văn bản bằng giấy sang văn bản điện tử, chữ ký số, rút ngắn thời gian lưu hành và đảm bảo chất lượng của văn bản.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực công tác Văn phòng được Lãnh đạo Tổng cục Thống kê rất quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian tới nhằm kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện việc gửi và nhận văn bản điện tử, giải quyết công việc trên môi trường mạng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, thiết thực, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ, ngành, địa phương. Trước đó, trong tháng 10/2019, TCTK đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các đơn vị trong Ngành về nội dung sử dụng chữ ký số và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản.

Để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản ký văn bản và thực hiện triển khai việc ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng trong toàn Ngành, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các đơn vị tổ chức hướng dẫn sử dụng chữ ký số và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản cho công chức, viên chức trong đơn vị.

Thời gian tới, Lãnh đạo Tổng cục sẽ không xử lý các văn bản do các Cục Thống kê gửi mà không áp dụng ký số, không gửi văn bản điện tử, không sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp./.

<

Tin mới nhất

Ứng dụng công nghệ, thu thập dữ liệu trực tuyến Điều tra doanh nghiệp 2020(07/04/2020 10:29 SA)

Sắp tiến hành điều tra hơn 700.000 doanh nghiệp Việt Nam(07/04/2020 9:42 SA)

Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020 - Một số nội dung chủ yếu(03/04/2020 11:10 SA)

Điều tra doanh nghiệp 2020 cần sự đồng hành của doanh nghiệp(03/04/2020 11:00 SA)

Điều tra doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến từ hôm nay 1/4(03/04/2020 10:57 SA)

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác...(14/01/2020 12:11 CH)

848 người đang online